FUTBOL TAKIMLARININ SAHA İÇERİSİNDEKİ BAŞARILARININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ

Dünyanın en çok ilgi gören sporlarından biri olan futbol, günümüzde eğlence ve spor amaçlarından fazla ekonomik yönüyle göze çarpmaktadır. Futbol bu ilgi sayesinde artık bir endüstriye dönmüş, rekabet şartları kulüpleri sportif başarıları ile birlikte ekonomik başarılarda bulunmaya zorlamıştır. Halka açılan kulüpler için rekabet saha içi karşılaşmalarda kalmamış, ekonomik yönden borsada da aktif hale gelmiştir. Türkiye’de Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Trabzonspor Kulübü’nün hisseleri borsada işlem görmektedir. Çalışmanın amacı, hisseleri borsada işlem gören futbol kulüplerinin müsabaka sonuçlarının, kulüplerin hisse senedi getirisine etkisini incelemektir. Çalışmanın uygulama bölümünde dört futbol takımının karşılaşma sonuçlarının, kulüplerin hisse senedi getirilerine etkisi GARCH analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarlarının, yatırımlarını duygusal olarak futbol takımı performansına göre değiştirdikleri yorumunu yapmak mümkündür. Galatasaray Spor Kulübü mağlubiyetinin taraftarlarını üzerek taraftarlarının hisselerini elden çıkartmalarına yol açtığı söylenebilir. Trabzonspor Kulübü taraftarlarının futbol takımının olumlu ve olumsuz performansında yatırımlarını geri çekmesinin sebebinin futbol takımının lig sıralamasında geri planda kalması olduğu düşünülmektedir.

IMPACT OF FOOTBALL TEAMS’ FIELD SUCCESS ON THEIR STOCK RETURNS

Football is one of the world’s most popular sports. Nowadays it is considered in more economically than entertainment and sports purposes. The attention to football, turned it to an industry and competition has forced clubs to engage in economic success with sporting achievements. The ambition of the clubs to participate in commercial activities led them to structure the companies instead of building societies. The competition for the clubs which are opened to the public are not encountered only in playing field but has become more active in stock market. In Turkey, Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce and Trabzonspor are traded in stock market. The purpose of this study is to investigate the effects of competititon matches on the stock returns of clubs listed on stock market. In the empirical part of this study, the impacts of the football team match results on their stock returns are examined by GARCH analysis. To the findings, it is possible to say Fenerbahce fans may change investments by emotionally. Galatasaray fans may feel bad about defeat and then they may sell-out their shares. The reason of sell-out their shares of Trabzonspor fans when football team wins or loses is Trabzonspor at the back seat in standings.

Kaynakça

Ashton, J. K., Gerrard, B. ve Hudson, R. (2003). Economic Impact of National Sporting Success: Evidence From the London Stock Exchange. Applied Economics Letters. 10, 783-785.

Aygören, H., Uyar, S. ve Sarıtaş, H. (2008). Yatırımcılar Futbol Maçlarının Sonuçlarından Etkilenir Mi? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 26(1), 121-137.

Bell, A. R., Brooks, C. ve Matthews, D. (2012). Over the Moon or Sick as a Parrot? The Effects of Football Results on a Club’s Share Price. Applied Economics. 44, 3435-3452.

Berument, H. ve Ceylan, N. B. (2013). Soccer and Stock Market Risk: Empirical Evidence from the Istanbul Stock Exchange. Psychological Reports: Sociocultural Issues in Psychology. 112(3), 763-770.

Berument, H., Ceylan, N. B. ve Gözpınar, E. (2006). Performance of Soccer on the Stock Market: Evidence from Turkey. The Social Science Journal. 43, 695-699.

Berument, H., İnce, O. ve Yücel, E. M. (2006) Success in Soccer and Economic Performance: Evidence from Beşiktaş-Turkey, Review of International Economics and Business. 53(2), 260-274.

Beyaz, Z. (2009). Süper Lig’deki Karşılaşmaların Futbol Takımlarının Hisse Senedi Getiri Oranları Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Bollersev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics. 31, 307-327.

Boyle, G. ve Walter, B. (2003). Reflected Glory and Failure: International Sporting Success and The Stock Market. Applied Financial Economics. 13, 225-235.

Coates, D. ve Humphreys, B. R. (2008). The Effect On-Field Success on Stock Prices: Evidence from Nippon Professional Baseball.

North American Association of Sports Economists, Working Paper Series, Paper No. 08-05. Demirhan, D. (2013). Stock Market Reaction to National Sporting Success: Case of Borsa Istanbul. Pamukkale Journal of SportSciences. 4(3), 107-121.

Devecioğlu, S. (2004). Halka Arz Edilen Spor Kulüplerinin Sportif Başarıları ile Piyasa Değerleri Arasındaki İlişki. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2(1), 11-18.

Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association. 74, 427-431.

Diebold, F. X. ve Sendhadji, A. S. (1996). Deterministic vs Stochastic Trend in US GNP,Yet Again. NBER Working Series, Working Paper. 5481.

Duque, J. and Ferreira, N. A. (2005). Explanining Share Price Performance of Football Clubs Listed on the Euronext Lisbon. Working Paper, Technical University of Lisbon.

Edmans, A., Garcia, D. ve Norli, O.. (2007). Sports Sentiment and Stock Returns. The Journal of Finance. 62(4).

Engle, R.F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica: Journal of the Econometric Society. 50(4), 987-1007.

Engle, R.F. (2001). GARCH 101: An Introduction to the Use of ARCH/GARCH models in Applied Econometrics. NYU Working Paper, FIN-01-030.

Fama, E. F. (1991). Efficient Capital Markets: II. The Journal of Finance. 46(5).

Gannon, J., Evans, K. ve J. Goddard. (2006). The Stock Market Effects of the Sale of Live Broadcasting Rights for English Premiership Football: An Event Study. Journal of Sports Economics. 7(2), 168-186.

Gujarati, D. N. (1995). Basic Econometrics. Third edition, MC-Graw-Hill,İnc., USA.

Gujarati, D. N. ve D.C. Porter. (1999). Essentials of Econometrics. Second edition, Irwin/McGrawHill.

Hirt, E., Zillman, D., Erikson, G. ve Kennedy, C. (1992). Costs and Benefist of Allegiance: Changes in Fan’s Self-ascribed Competencies After Team Victory versus Defeat. Journal of Personality and Social Psychology. 63, 724-738.

Korukoğlu, A. ve Korukoğlu, S. (2005). Üç Büyüklerin –BJK, FB ve GS – Finans Piyasalarındaki Durum Değerlendirmesi. Ege Akademik Bakış. 5(1), 47-54.

Özçelik, Ş. (2007). Derbi Maç Sonuçlarının Hisse Senedi Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Phillips, P.C.B. ve P. Perron. (1988). Testing For a Unit Root in Time Series Regression. Biometrika. 75, 335-346.

Smith, B. K. (2009). Evaluating the Economic Impact of National Sporting Performance: Evidence from the Johannesburg Stock Exchange. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. University of Stellenbosch Master at Bussiness Administration, Stellenbosch.

Solberg, H. A. ve C. Gratton. (2004). Would European Soccer Clubs Benefit from Playing in a Super League? Soccer and Society. 5(1), 61-81.

Statman, M. (1995). Behavioral Finance versus Standart Finance. Leavey School of Business, Santa Clara University.

Stracca, L. (2004). Behavioral Finance and Asset Prices: Where Do We Stand? Journal of Economic Psychology. 25, 373-405.

Temizel, F., Özata, E. ve Esen, E. (2013). Futbol Kulüplerinin Sportif Performansları ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği. TİSK Akademi. 1, 179-197.

Tsay, R.S. (2005). Analysis of Financial Time Series. 2nd ed. Wiley Series in Probability and Statistics. John Wiley and Sons Inc.

Whitfield, J. (2003). Football Results Kick Share Prices. Nature News. Çevrimiçi Kaynak. Web: http://www.nature.com/news/2003/031113/full/news031110-12.whtml Erişim tarihi: 25.12.2014.

Kaynak Göster