Ekonomik İstihbarat Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Türkiye için Yeni Bir Model Önerisi

Ülkeler arasındaki ilişkilerin artması, ekonomi de dahil olmak üzere farklı birçok alanda rekabet artışını beraberinde getirmiştir. Nitekim İkinci Dünya Savaşı ve öncesindeki süreç içinde herşey askerî güçle elde edilirken, bu olgu yerini ekonomik güçle herşeyin elde edilmesine bırakmıştır. Günümüzde ekonomik faaliyetlerin yerel ve küresel düzeyde çeşit ve hacim olarak artması, ekonomi ve türevlerine daha geniş bir perspektifte ve farklı yönlerden bakılması gerekliliğini getirmiştir. Çalışmamız bu noktada mevcut ortamda rakipler hakkında ekonomik bilgiye ulaşma, bu veriyi işleme, yorumlama ve önlem alma süreçlerinden oluşan ve farklı istihbarat türlerinden biri olarak literatürde kendine yer edinen “ekonomik istihbarat” kavramına odaklanmaktadır. Farklı ülkelerde resmî istihbarat teşkilatları ve özel kuruluşlar aracılığıyla rakip ülkelere yönelik gerçekleştirilen ekonomik istihbarat faaliyetlerinin Türkiye’de yürütülmemesi çalışmayı gerçekleştirmemize sebep olan önemli etkenlerden olmuştur. Çalışmada gelişmiş ülkelerin ekonomik istihbarat sistemleri incelenerek Türkiye için yeni bir ekonomik istihbarat sistemi ve ağının oluşturulmasına yönelik bir model geliştirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

A New Model Proposal for the Establishment of the Economic Intelligence System for Turkey

With the increase in relations between countries, there has been big competition among countries in many different areas including economy. The period Second World War and before, everything was achieved with military force, but now obtaining with economic power. Today, with the kind and amount of economic activities at the local and global level, there have been broader perspective and different looks at economy and its derivatives. Our study examines to “economic intelligence” which consists of reaching, interpreting economic data and which is one of the intelligence types. It has been one of the factors we have studied this subject that although there has been economic intelligence activities in different countries in different forms with official and pricate intelligence organizations, there is nothing in this area in Turkey. There is a model sample for new economic intelligence system for Turkey in the study.

Kaynakça

Yılmaz, S. (2008). Türkiye’de Ulusal Güvenlik ve MİT’teki Değişim. 21. Yüzyıl Dergisi, 2(7), 227-236.

İlter, E. (2002). Milli İstihbarat Tarihçesi. MİT Basımevi.

İlter, E. (2013). Milli İstihbarat Tarihçesi. MİT Basımevi; Demir, A.B. (2013). Türk İstihbarat Tarihi ve Atatürk. Hukuk Gündemi, Atatürk Özel Sayısı, 14-17.

Demir, A.B. (2013). Türk İstihbarat Tarihi ve Atatürk. Hukuk Gündemi, Atatürk Özel Sayısı, 14-17.

Ivan, V. (2013). Economic Intelligence. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Special Issue, December, 182-198.

Atay, M. (2002). Rusya Gizli İstihbarat Servisleri: KGB’nin Kısa Tarihi. Avrasya Dosyası, İstihbarat Özel, 8(2), 309-328.

Arenas, E. O. (2014). Strategic Intelligence and Economic Security, Spanish Institute for Strategic Studies. Spanısh Offıcıal Publıcatıons Catalogue, Spanish Ministry of Defence, Spain.

Levytskyi, V. (2001). Economic Intelligence of the Modern State. Navy Postgraduate School, USA, March. ; Evan P. (1998). Economic Intelligence & National Security, Carleton University Press.

Levytskyi, V. (2001). Economic Intelligence of the Modern State, Navy Postgraduate School, USA, March.

Miman, A. T. (2007). Küreselleşmenin Ordusu/Ekonomik İstihbarat. IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Yılmaz, S. (2013). Amerikan İstihbaratı-2013. Teori Dergisi, Nisan, 47-61 ; Levytskyi, V. (2001). Economic Intelligence of the Modern State. Navy Postgraduate School, USA, March.

Miman, A. T. (2007). Küreselleşmenin Ordusu/Ekonomik İstihbarat. IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Ivan, V. (2013). Economic Intelligence. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Special Issue, December, 182-198.

Miman, A. T. (2007). Küreselleşmenin Ordusu/Ekonomik İstihbarat. IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Yücelik, R. (2015). Ekonomik İstihbarat Modelleri ve Türkiye İçin Öneri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series, 4 (6).

Ivan, V. (2013). Economic Intelligence, Journal of Knowledge Management. Economics and Information Technology, Special Issue, December, 182-198.

Ivan, V. (2013). Economic Intelligence. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Special Issue, December, 182-198.

Miman, A. T. (2007). Küreselleşmenin Ordusu/Ekonomik İstihbarat. IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Miman, A. T. (2007). Küreselleşmenin Ordusu/Ekonomik İstihbarat. IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Yılmaz, S. (2014). Ekonomik İstihbarat. 20 Ocak 2014, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/ ekonomik-arastirmalari-merkezi/2014/01/20/7390/ekonomik-istihbarat, (15.03.2016).

Brıcıu, S., Marinela Vrîncianu & Florin, M. (2009). Towards a New Approach of the Economic Intelligence Process: Basic Concepts, Analysis Methods and Informational Tools. Theoretical And Applied Economics, 4(4), 21-34.

Monaco, S. & A. Gerliczy, G. (1993). Economic Intelligence and Open Source Information. Second Internatıonal Symposıum: Natıonal Securıty & Natıonal Competıtıveness: Open Source Solutıons, Proceedings, I, Omni Shoreham in Washington, D.C. 2-4 November.

Monaco, S. & A. Gerliczy, G. (1993). Economic Intelligence and Open Source Information. Second Internatıonal Symposıum: Natıonal Securıty & Natıonal Competıtıveness: Open Source Solutıons, Proceedings, I, Omni Shoreham in Washington, D.C. 2-4 November.

Lock, K.J. (1997). Economic Intelligence and The CIA. Southeastern Political Review, 25(3), 501-514 ; Özdağ, Ü. (2002), Stratejik İstihbarat. Avrasya Dosyası, İstihbarat Özel, 8(2), 109-149; Levytskyi, V. Economic Intelligence of the Modern State. Navy Postgraduate School, USA, March.

Ivan, V. (2013). Economic Intelligence, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology. Special Issue, December, 182-198.

C.Snyder, Diane (2016). Economic Intelligence in the Post-Cold War Era: Issues for Reforms, http://fas.org/irp/eprint/snyder/economic.htm, (10.03.2016) ; Levytskyi V. (2001). Economic Intelligence of the Modern State. Navy Postgraduate School, USA, March.

Güldiken, N. (2006), Bilginin Elde Edilmesi ve Korunmasında Ekonomik İstihbarat Sistemlerinin Rolü. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 169-182.

Potter, E. (1998). Economic Intelligence & National Security. Carleton University Press.

Brıcıu, S., Marinela Vrîncianu & Florin, M. (2009). Towards a New Approach of the Economic Intelligence Process: Basic Concepts, Analysis Methods and Informational Tools. Theoretical And Applied Economics, 4(4), 21-34.

Güldiken, N. (2006). Bilginin Elde Edilmesi ve Korunmasında Ekonomik İstihbarat Sistemlerinin Rolü. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 169-182.

Eom, J.H. (2014). Roles and Responsibilities of Cyber Intelligence for Cyber Operations in Cyberspace. International Journal of Software Engineering and Its Applications, 8(9), 137-146.

Yılmaz, S. (2008). Türkiye’de Ulusal Güvenlik ve MİT’teki Değişim. 21. Yüzyıl Dergisi, 2(7), 227-236.

Koç, Y. (2014), Dış Ticaret İstihbarat Kanalları. İstanbul Sanayi Odası Yayınları, 2014-6.

Savaş, S. ve Topaloğlu, N. (2016). Sosyal Medya Verileri Üzerinden Siber İstihbarat Faaliyetleri, 9.Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, 25-26 Ekim.

Miman, A.T. (2007). Küreselleşmenin Ordusu/Ekonomik İstihbarat. IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Özdağ, Ü. (2002). Stratejik İstihbarat. Avrasya Dosyası, İstihbarat Özel, 8(2), 109-149.

Özdağ, Ü. (2002). Stratejik İstihbarat, Avrasya Dosyası. İstihbarat Özel, 8(2), 109-149 .

Demir, A.B. (2013). Türk İstihbarat Tarihi ve Atatürk. Hukuk Gündemi, Atatürk Özel Sayısı, 14-17.

Aydın, S. (2009). “Küreselleşme Sürecínde Türkíye'nin Ekonomik Güvenlíğí”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 42, 39-52.

İlter, E. (2002). Milli İstihbarat Tarihçesi, MİT Basımevi.

Central Intelligence Agency (CIA) (2016). Geographic Intelligence. https://www.cia. gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol7no4/pdf/v07i4a14p.pdf, (15.03.2016).

European Commission (2002). Economic Intelligence: A Guide for Beginners and Practitioners. European Commission Framework Programme: Co-operation to promote Economic and Technological Intelligence in Small and Medium-sized Enterprises Project.

Kaynak Göster