Bişilim Sistemlerinin Geliştirilmesinde Doğru Yaşam Döngüsü Modelinin Seçimi

Özet: Farklı sektörlerde faaliyet gösteren her türlü kurum ve kuruluşta kullanılan bilişim sistemleri, zaman, maliyet, kalite alanında önemli kazanımlar sunmakta, buna karşın uygulamada bilişim sistemi geliştirme projelerinden önemli bir kısmının başarısızlıkla sonuçlandığı görülmektedir. Sistemlerin mümkün olduğunca gerekliliklere uygun şekilde ve ekonomik olarak geliştirilmesini hedefleyen yaşam döngüsü modelleri, sundukları çeşitli olanaklar ve riskler ile bilişim sistemi geliştirme çalışmalarının başarısını önemli oranda etkilemektedir. Doğru modelin seçimi, süreçlerin hedeflere uygun şekilde gerçekleştirilmesini kolaylaştırmakta, bu alanda yapılan yoğun yatırımların sağladığı faydaları artırmaktadır. Bu çalışmada, bilişim sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılan başlıca yaşam döngüsü modelleri tanıtılmakta, bu modellerin sundukları çeşitli olanaklar ve riskler, geliştirilecek bilişim sistemlerinin ihtiyaçları bağlamında değerlendirilmektedir.

Choosing the Right Life-Cycle Model for the Development of Information Systems

Abstract: Information Systems provide new possibilities to companies in different areas in time, cost and quality aspects, nevertheless many information system development projects could not result successfully. The life-cycle models, that aim the development of information systems as possible as with fulfilled requirements and economical use of resources, influence with their pros and cons the success of the system development activities. Choosing the right model facilitates the realization of processes on the basis of objectives and increases the benefits obtained from the intensive investments in this area, provides more uses from intensive investments in this area. In this article main life-cycle models used in the development of information systems are introduced and opportunities and threats provided by these models are evaluated in relation to requirements of information systems to be developed.

Kaynakça

[1]Erkut, H. (2000). Sistem Yönetimi. İstanbul: İrfan Yayımcılık.

[2]Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınıhk.

[3]Thaller, G.E. (2003). Software-Projekt Management. Frankfurt: Software & Support Verlag.

[4]Balzert, H. (2001). Lehrbuch der Software Technik. Berlin: Spektrum Verlag.

[5]Knöll, H.D.; Kühl, R.W.A.; Kühl, L.W.H. & Moreton, R. (2001). Optimising Business Performance with Standard Software Systems. Braunschweig / Wiesbaden: Der Verlag Vieweg.

[6]Royce, W. (1970). Managing the Development of Large Software Systems. Proceedings of IEEE WESCON, August, 1-9. (http://www.cs.umd.edu/class/spring2003/ cmsc838p/Process/waterfall.pdf). [03.03.2006].

[7]Boehm, B. (1988). A Spiral Model of Software Development and Enhancement. Computer, 21(5), 61-72.

[8]Fraunhoferinstitut. (2005). Experimentelles Softwareengineering. (http://www.iese.fhg.de/VModell/ Intro/vm.introMain.html). [03.03.06].

[9]Lehner, F.; Auer-Rizzi, W.; Bauer, R.; Breit, K; Lehner, J.M. & Reber, G. (1991). Organisationslehre für Wirtschaftsinformatiker. Münich/Viyana: Carl Hanser Verlag.

[10]Tokgöz, G.M. (2004). UML ile Yazılım Modellenmesi. EMO Bilgisayar Mühendisliği Dergisi, 2003-2004. (http://bm-dergi.emo. org. tr/index.php?option=com_content &task=view&id=l 8&Itemid=74) [04.03.06],

[11]Brown, D.W.M. (1997). Introduction to Object-oriented Analysis. John Wiley and Sons: New York.

[12]Fischer, J.; Herold, W. & Dangelmaier, W. (2002). Bausteine der Wirtschaftsinformatik. Hamburg: Erich Schmidt Verlag.

Kaynak Göster