A RESEARCH ON PROLIFICACY OF NEW MEDIA IMPLEMENTATIONS OF HOSPITALS' PR DEPARTMENTS IN TURKEY

The aim of this study is to expose communication activities, image creating and reputation building performances of public relations (PR) departments at the Turkish hospitals in terms of both public relations authorities of those organizations and their customers’ perception. On top of that, this study is also supposed to look into new communication developments and applications, which have been put into practice as PR activities at the hospitals, whether increase PR departments’ efforts to meet and/or exceed quality perception of customers. Thus a research, which consists of two steps, has been realized. In the first phase of the research a survey of 55 questions applied on randomly chosen 1113 customers, who were getting service , at 89 different hospitals from 8 big cities of Turkey including Istanbul, İzmir, Sakarya, Bursa, Izmit, Yalova and Eskisehir, Tekirdag. Secondly, structured face to face interviews have been done with public relations specialists of these hospitals. One of the findings of the research is that increase in customers’ perception of the hospital’s quality services and reputation is associated with the public relations department.

TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERİN HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMLERİNİN YENİ MEDYA UYGULAMALARININ VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki hastanelerin müşterileri ve halkla ilişkiler bölümlerinin yönetici-lerinin bakış açılarından ilgili hastanelerin imaj ve itibar yaratıcı iletişim etkinliklerini ortaya koymaktır. Ay rıca söz konusu hastanelerde iletişim ile ilgili uygulamaya konan yaklaşımları ve halkla ilişkiler aktivi-telerini araştırarak, bu uygulamaların ve çabaların müşterilerin kalite beklentilerini karşılamakta ve hatta geçmekte yeterli olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle iki aşamalı bir araştırma gerçekleştiril-miştir. Birinci aşamada, 55 sorudan oluşan bir anket İstanbul, İzmir, Sakarya, Bursa, İzmit, Yalova, Eskişehir ve Tekirdağ illerinde yer alan, toplam 89 hastanede hizmet almakta olan ve rastgele seçilmiş 1113 müşte-riye uygulanmıştır. İkinci aşamada ise, bu hastanelerin halkla ilişkiler bölümlerinin uzmanları ile yapılan-dırılmış yüzü yüze röportaj yöntemiyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgulardan birisi, hastanelerin artan kalite ve itibar algısının müşterilerce halkla ilişkiler bölümleriyle ilişkilendirilmesidir.

Kaynakça

Sutcu, C. & Erdal, C. (2014). A Research on Effectiveness of Social Media Practices of Hos- pitals' Public Relations Departments in Turkey. Istanbul Universitesi Iletisim Fakultesi Dergisi, Volume 46, Article 5.83-106

Deloitte, (2015). 2015 Global Health Care Sector Outlook, Available on site: http://www2. deloitte.com/global/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/global-health-care-sec- tor-outlook.html

Ceylan, M. N. (6 February 2015). Websites on internet has created e-patients, reporter: Akgün, C. Sözcü, p. 13.

Omurbek, N. & Altın, F.G. (2009). Sağlik Bilisim Sistemlerinin Uygulanmasına Iliskin Bir Arastirma: Izmir Ornegi, SDU Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, May 2009, No: 19, pp.211-232.

Deloitte, (2012). Health Sector Report of Turkey, Available on site: http://www.deloitte.com/ assets/Dcom-Turkey/Local%20Content/Articles/YASED_T%C3%BCrkiye%20Sa%C4%- 9Fl%C4%B1k%20Sekt%C3%B6r%C3%BC%20Raporu.pdf

Silver, R. (ed.) (1995). National Association of Health Service Public Relations Officers, Health Service Public Relations, Radcliffe Medical Press, Oxford.

Tengilimoglu, D. (2001). Saglık Kuruluslarında Halkla İliskiler, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, Turkey.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

1.7b 484

Sayıdaki Diğer Makaleler

TANIMLANMIŞ FAYDA PLANLARININ 19 NOLU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE ORTAYA ÇIKARDIĞI İKTİSADİ SONUÇLAR

MUSTAFA OĞUZ

YATIRIMCI DUYARLILIĞI TEMSİLCİLERİ VE SERMAYE GETİRİLERİNİN TAHMİNİ

EMRAH KELEŞ, M Emin ARAT

KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINDA VERGİSEL BOYUT VE MUHASEBELEŞTİRME: ÖRNEK UYGULAMA

ÖZGÜR ÇATIKKAŞ, NEŞE ÇOBAN ÇELİKDEMİR, AYHAN YATBAZ

GİRİŞİMCİLİĞİN FİNANSMANINDA MELEK SERMAYE VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Gözde BİNGÖL, Sibel YILMAZ TÜRKMEN

ACİL İSTİHBARAT, GÖZETLEME VE KEŞİF İHTİYAÇLARI İÇİN MİNİ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ YER KONTROL İSTASYONLARININ SEÇİMİ

Ömer Faruk KURBAN, TUNCAY CAN

DOĞUM SONRASI ANNE VE BEBEK BAKIMI ASİSTAN HİZMETİNİN SATIN ALMA EĞİLİMİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLERİ İLE İNCELENMESİ

MÜNEVVER TURANLI, Dicle TAŞPINAR CENGİZ, Merve AKGÜNGÖR, Veysel KAMCI

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ VE ANKARA KAMU HASTANELERİ UYGULAMASI

SEYHAN ÇİL KOÇYİĞİT, Gökçen ŞENEL, Hüseyin BOSTANCI

A RESEARCH ON PROLIFICACY OF NEW MEDIA IMPLEMENTATIONS OF HOSPITALS' PR DEPARTMENTS IN TURKEY

CEM SEFA SÜTCÜ, CENGİZ ERDAL

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Melike Seda TÜRKMEN, Serdar PİRTİNİ, Azra BAYRAKTAR, İLKNUR BİLGEN

KÜRESEL MARKALARIN YEREL PAZARLARDAKİ REKLAM STRATEJİLERİ İLE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ARASINDAKİ İLGİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ÖZLEN ONURLU, Nergiz ZULFUGAROVA