"Kavramsal ve Olgusal Açıdan Sünnet-Gelenek İlişkisi"

Selçuk Coşkun tarafından kaleme alınan "Kavramsal ve Olgusal Açıdan Sünnet-Gelenek İlişkisi" Adlı Eserin tanıtım yazısıdır.

Review

Selçuk Coşkun tarafından kaleme alınan "Kavramsal ve Olgusal Açıdan Sünnet-Gelenek İlişkisi" Adlı Eserin tanıtım yazısıdır.

Kaynak Göster

ISNAD Özüdoğru, Bekir . ""Kavramsal ve Olgusal Açıdan Sünnet-Gelenek İlişkisi"". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 / 41 (Ocak 2017): 193-197 .