Türk Ulusunun Askerine Her Durumda Sahip Çıktığını Gösterir Belgenin Anımsattıkları

Tarih sahnesine çıkışı Orta Asya’dan başlayan Türk ulusu, göç öncesi ve ondan sonraki tüm zamanlarda bağımsız yaşamaya çok özen göstermiştir. Bağımsızlığını korumanın yolunun da asker olmaktan geçtiğini çok iyi bilmiştir. Bugün dünya üzerinde her ne kadar demokrasiden söz edilirse edilsin, teknolojik üstünlüğü arkasına alan askeri üstünlük, dünya haritasının güçlü olanlar tarafından her zaman değiştirilme tehlikesinin bulunduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. ABD’nin Irak’a olan yönelişleri sözümüzü doğrulamaktadır. Samsun iskelesine varınca memleketine dönemeden vefat eden bir askere ait bir belge değerlendirilince, bir ulusun bağımsızlığının dayanağının ve sarsılmaz gücünün temelinde askerine sahip çıkmasının yattığını açıkça görebilirsiniz. Tarihî belgeler bize çok şeyler anlatır. Çünkü tarih, sadece geçmişi sıralayan bilim değil, geleceğe gönderme ve yönlendirmeler yaparak insanların gelecekte daha rahat ve mutlu yaşamalarına ışık tutan ve ders veren bir bilimdir. Kuşkusuz yararlı olması ders alınmasına bağlıdır. Bu belgeye göre, ölen askerin her türlü işlemi Devlet tarafından ihtimamla yapılmıştır. Eşyaları ailesine teslim edilmek üzere saklanmıştır. Bu belge o günün askerinin memleketine gönderilirken üzerinde neler kaldığını gösteriyor. O günün koşullarında Türk askerinin; yağmurluk, kısa aba(mont), gömlek ,başlık, terlik ve fes, kundura, karavana ve kemer, kara şal gibi giydiği eşyalardan giyim-kuşam açısından oldukça zengin bir yapıya sahip olduğu anlaşılır. Bu ise, bir devletin ve ulusun askerine sahip çıktığını açıkça kanıtlamaktadır. Bu belgenin anımsattıkları bir yana bırakılmamalıdır. Her yerde ve her zeminde Türk ordusunu, bırakınız rahatsız etmekten söz etmeyi, onu üzecek sözlerden ve şerhlerden kaçınmak bir yurttaşlık ve özellikle Müslüman Türk olmanın gereğidir. Herkes hata yapabilir.Önemli olan hatada ısrar etmeyip doğruyu kabullenerek, yaptığı yanlıştan hemen doğruya dönmektir. Yanlışta direnmek ilkelliktir. Bize düşen görev ve sorumluluk, sonuçta hata yapan her yurttaşımızı suçlu olarak mahkum ederek onun ülke için hayırsız olduğunu ilan etmek olmamalıdır. Bu tür davranışlar, kendi gücümüzü zayıflatmaktan başka işe yaramaz. Bir siyasal iktidara oyunuzla katkıda bulunmamış olabilirsiniz, hatta onu içinize sindirmekte zorluk çekebilirsiniz, ancak ona hükümet olarak çalışma olanağı tanımak gerekir. Çünkü ulus ve yurttaşlar olarak, olumsuzluklara çok takılırsak, yapacaklarımıza zaman ayırmakta zorluk çekeriz. İktidar olan ve onun yetkili ve görevlileri de, doğru olanları yapmalı ve yanlışlıkta ısrar etmemelidir. Kargaşaya ve güvensizliğe neden olacak hassas konularda daha dikkatli olunmalıdır. Türkiye Cumhuriyetinin bugün, dünkünden daha dikkatle ve özenle askeri gücünü üstün düzeyde tutması ve özellikle Türk milletinin çelikleşmiş ifadesi olan Türk Ordusu’nu göz bebeğinden daha çok koruması bağımsız kalması için bir zorunluluktur. Büyük Atatürk’ün hedeflerini gerçekleştirmek için var gücü ile çalışan ve gerektiğinde savaş dahil her türlü saldırıya karşı koyacak gücü, millet bütünlüğü sağlayacaktır. Bununla birlikte onun gücünü tüm dünyaya duyuracak olan geçmişte olduğu gibi, Türk askeridir. Hepimiz inanmalı ve bu inancımızla hareket etmeliyiz ki, böyle şanlı orduya ve askere sahip Yüce Türk milleti, her türlü olumsuzluğu yenecek güçte ve bilgeliktedir. Sonuç olarak anlayana bir sözcük yettiği gibi, bu belge anlamak isteyenlere ve anlayanlara çok şeyler anlatır.

Remınıscences Of The Document Whıch Shows That The Turkısh People/Natıon Holds Its Army/Soldıers Above Every Thıng

After appearing in the world history in the Cenral Asia, the Turkish nation has always been keen on living independent. And they have known that the way in which they can live independent pass through being a good soldier. Altough today it is always spoken about democracy, the events which we live today clearly shows that the military power which backed by high-technology has the power to change the map of the world. The attitude of the USA towards Iraq is a good example of this argument. When we examine the document which belogs to a soldier who died before going back to his home town after arriving in Samsun port of call, we can see that on the ground of independencey of a nation lays its holding of its army above every thing. The historical documents tell us a lot of things. Since, the history is not only a science of saying something about past but also a science of throwing light on the future by giving lessons. So, the most benefical side of the history is its this side. According to document which we mantioned above all the operations which had been done to the dead soldier was done by the State. His belongins had been kept to deliver to his family. This document shows what that day’s soldier had when they sending back to their home-town. These things were rain-cot, short zip-up jacket, shirt, helmet, shoes, mess-tin, belt... These belongins of a soldier clearly show that the soldiers of that time had a quite number of things. This proves that the Turkish people always hold their soldier above everthing even when they are so poor. We never leave aside the reminiscences of this significant document. It is the duty of being a good Turkish citizen and a good Turkish Muslim to abstain every kinds of words and actions which can disturp and worry the Turkish army. Everybods can make mistake. But the important thing is to turn to the right without insisting on the error. Since insisting on the error is a kind of primitiveness. But it is not our duty to announce our every citizen who make error as quilty and useless one. Since this kind of attitude can can lessen our power. Even if you can not support a political party with you vote or you can have difficulty to adopt its policy you should give it the possibility to work as a goverment when it come to power. The authorities of the goverment, too, should do what is right without insisting on the error and be very carefull in some sensitive issue not lead to unreliability and disorder. It is an absolute necessity for Turkish people to hold the Turkish ary above everthing in order to keep their independent position for ever. The totality of the Turkish nation provides the power through which the Turkihs army with the Turkish goverment can achieve the objectives of geat Atatürk and to resist every kind of attacks of the enemies. Since it is Turkish soldiers who showed and still shows the power of the Turkish nation to the world. All of us must believe and rely on the power of Turkish army and act in the light of this fact. In conclusion, just as one word is enough for those who wants to understand, this document tells to many things those who want to understand

Kaynak Göster

ISNAD Zümrüt, Osman . "Türk Ulusunun Askerine Her Durumda Sahip Çıktığını Gösterir Belgenin Anımsattıkları". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 / 14-15 (Haziran 2003): 9-16 .