Konfüçyüs ve Öğretisi

Konfiçyüs Çin geleneklerini derleyip toparlayarak yeni kuşaklara aktarmak isteyen bir düşünürdür. Amacı Çin geleneğindeki yaşayan ahlâk ve geleneklerin devamını sağlayarak atalar kültürüne dayalı Çin Medeniyetini ortaya koymaktır. Pratik düşüncesi ahlâk, din ve muhafazakârlık açılarından insana seslenmektir.

Confucius and his Teaching

Confucius was a thinker who gathered together the traditions of Chinese and conveyed them to the future generations. His purpose was to establish a Chinese civilization based on the culture of ancestors thorough continuing the moral and customs lived in the Chinese culture. His aim was to convey the practical morality based on religion and conservativism to human beings.

Kaynak Göster

ISNAD Fettahoğlu, Selahhattin . "Konfüçyüs ve Öğretisi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 / 16 (Ağustos 2004): 305-324 .