Kastamonu-Çatalzeytin İlçesi Çağlar Köyü Merkez Camii Haziresi’nde Bulunan Balık Figürlü Bir Mezar Taşı

Anadolu’da çeşitli hayvanların tasvir edildiği pek çok mezar taşı bulunmaktadır. Bilinen tek balık figürlü taş ise Malatya Ulu Camii haziresinde yer almaktadır. Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesine bağlı Çağlar Köyü’nde tespit ettiğimiz balık figürlü taş, Osmanlı dönemine aittir. Bu dönemde ölen kişinin önemli bir özelliği mezar taşına yansıtılmaktaydı. Dolayısıyla bu taşta gördüğümüz balık figürü muhtemelen ölen kişinin mesleğini ifade etmektedir.

The tombstones with fish figure in the garden of Merkez Mosque in Çağlar Village of Çatalzeytin Town, Kastamonu

There are a number of tombstones carved to represent different animal figures in Anatolia. The only tombstone which is significant for its fish figure is found in the garden of Ulu Mosque of Malatya. The stone with fish figure which is in Çağlar village of Çatalzeytin Town, Kastamonu, belongs to the Ottoman period. In this period, significant aspect of a person was reflected on the stones. Accordingly, this fish figure should reflect the professional status of the dead person

Kaynak Göster

ISNAD Nefes, Eyüp . "Kastamonu-Çatalzeytin İlçesi Çağlar Köyü Merkez Camii Haziresi’nde Bulunan Balık Figürlü Bir Mezar Taşı". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 / 16 (Ağustos 2004): 205-213 .