İletişim Odaklı Yeni Türk Edebiyatı Derslerinde Metin Okuma Denemesi

Eğitim fakülteleri yeniden yapılandı. Bu anlayışla alan bilgisi derslerinin içerikleri de ana çizgiler halinde belirlendi. Bu yazımızda içerikleri belirlenen Çağdaş Türk Edebiyatı dersi için günlük plana uygun bir ders durumu sunuyoruz. Alan bilgisi dersleri öğretimi için ortaya konacak modellerin gelecekte öğretmen olacak adaylar için yararlı olacağına inanıyoruz.

Readıng Applıcatıon In Communıcatıve-Based Contemporary Turkısh Lıterature Courses

Educational Faculties in Turkish universities have entered into an acreditation program. According to this program, the contens of the field subjects taught in cirriculum of the faculties have changed acordingly. In this writing, we present a sample lesson appropriate to daily lesson plan designed for contemporary Turkish literature. For the teaching of the field classes we believe that the presentation of the model lesson will be helpful for prospective teachers.

Kaynak Göster

ISNAD Kırcı, Mustafa . "İletişim Odaklı Yeni Türk Edebiyatı Derslerinde Metin Okuma Denemesi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 / 14-15 (Haziran 2003): 183-195 .