Hz. Peygamber’in, Savaş Öncesinde, Zafer Sonrası Elde Edilecek Ganimetlere Dikkat Çekmesi

Makalemizde, Hz Peygamberin savaş öncesinde zaman zaman baş vurduğu farklı bir uygulamasını irdelemeye çalıştık. Savaş, arzu edilmeyen bir olgu olarak kabul edilse de, bir realite olduğu inkar edilemez. İslam, savaşı belli hukuki kurallara dayandırmıştır. Savaş, öncelikle Allah rızası, vatan, millet gibi kutsal değerler için yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür. Şehitlik ve gazilik inancı tesis ve teşvik edilerek bu yükümlülük kutsallaştırılmıştır. Ayrıca savaş sonunda, elde edilen ganimetin bir bölümünün askerler arasında dağıtılması da savaşın bir diğer hukukî statüsünü oluşturmaktadır. Hz.Peygamber savaşlardan önce askerlerini mücadeleye konsantre için, teşvik edici, manevî duyguları harekete geçirici etkili konuşmalar ve dualar yaptığını bilmekteyiz. Bunun yanında Kur’an ayetlerinde ve Hz. Peygamberin uygulamalarında çok fazla bir yer tutmasa da, bazı savaşların öncesinde, galibiyete ve galibiyet sonucunda Müslüman askerlerin elde edecekleri ganimetlere, maddî zenginliklere de dikkat çekilmiştir. Bu araştırmamız, Hz. Peygamberin mücahitleri harekete geçirmek amacıyla, savaşın bir sonucu olan ganimete dikkat çekişi ile ilgili olayları ve değerlendirmesini ele alan bir çalışmadır.

In our essay, we tried to tell a different methot which The Prophet sometimes used before war. If the war ıs accepted as an unenjoyable case, this reality can’t be refused. The war was depended an certain legal rules. First of all the war is a duty which must be done for holy orders like God wish, countryand nation love. This duty war mode holy by encouragingthe belief of martyr and ghazi. Another legal statue exists by sharing the booty wihich war taken after the war. We know that The Propet mode efective speecher and proyed before the wor for concentration and cauraging the soldiers psychologial. Beside this it isnoticed the victory and the booty ever if they were not given place in Quran and The Prophet’s usage . This is a search which took up The Propet’s evaluating the events deal with his noticing the booty as a result of for making the mücahidin active.

Kaynak Göster

ISNAD Ayar, Ali Rıza . "Hz. Peygamber’in, Savaş Öncesinde, Zafer Sonrası Elde Edilecek Ganimetlere Dikkat Çekmesi". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 / 16 (Ağustos 2004): 215-234 .