Felsefe Yapmanın Üç Temel Dinamiği: Akıl, Nefret, Aşk

Bu makalenin amacı, akıl, nefret ve aşk olarak bilinen üç temel dinamiğe dayalı felsefe yapmayı araştırmaktır. Aklın işlevselliğiyle başlayan, nefretin tutarsızlığıyla devam eden ve aşkın taşıdığı pratik önemle biten makalede, aşk, felsefe yapmada alternatif bir dinamik olarak önerilmektedir.

The Three Basic Diynamics of Doing Philosophy: Reason, Hate and Love

The purpose of this article is to enquire into the doing of philosophy upon one of three basic dynamics as reason, hate and love. The argument begins with a discussion of the activity of reason, goes ahead with the inconsistency of hate and ends with the practical importance of love. In this way, it proposes the love as an alternative dynamic in doing of philosophy.

Kaynak Göster

ISNAD Yasa, Metin . "Felsefe Yapmanın Üç Temel Dinamiği: Akıl, Nefret, Aşk". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14 / 14-15 (Haziran 2003): 197-206 .