Birinci Dünya Savaşı Esnasında Karadeniz Ve Doğuanadolu'da Cereyan Eden Göçler

Öz Göç kişilerin yerleşmek amacıyla bir iskân ünitesinden diğerine giderek meydana getirdikleri yer değiştirme hareketidir. Ortaya çıkış sebepleri, cereyan ettiği mekân, katılan insan sayısına istinaden çeşitli tasniflere tâbi tutulabilir. Göçler, genellikle iç göç ve dış göç diye ikiye ayrılır. İç göç, bir ülkenin kendi sınırları içerisinde yapılan göçlerdir. Dış göç ise, uzun süre kalmak, çalışmak ya da yerleşmek amacıyla bir ülke sınırlarını her iki yönde aşarak gerçekleşen nüfus hareketleridir. Bu tür göçler ikiye ayrılır: Bir ülkeden başka bir ülkeye yönelik göç hareketine, nüfus kaybına uğrayan devlet açısından dışa göç, göçmenin yerleştiği ülke açısından içe göç denir.
Anahtar Kelimeler:

Birinci, Dünya, Savaşı

Birinci Dünya Savaşı Esnasında Karadeniz Ve Doğuanadolu'da Cereyan Eden Göçler

___

APA İpek, N . (2014). Birinci Dünya Savaşı Esnasında Karadeniz Ve Doğuanadolu'da Cereyan Eden Göçler . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 167-254 .