Türk Sinemasında Rüya Gerçeği: Semih Kaplanoğlu ve Yusuf Üçlemesi / Dream Reality in Turkish Cinema: Semih Kaplanoglu and Yusuf Triology

Sigmund Freud'a göre rüyalar, insanların bilinçaltlarında bulunan gerçekleştirilememiş duyguların dışavurumudur. Freud'un rüyalar bağlamında ilk kez ortaya attığı psikanaliz kuramı birçok sanat dalını derinden etkilemiştir. Bunlar içinde belki de en çok etkilenenler psikanalitik okumaya imkan vermelerinden ötürü edebiyat ve sinema olmuştur. Birçok sinema kuramcısı sinemanın hem yönetmenler hem de izleyiciler için bir rüya olduğuna inanmaktadır. Bu çalışmada rüya olgusu çerçevesinde psikanaliz ve sinema ele alınmaktadır. Genel çerçevede ise Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Semih Kaplanoğlu'nun her biri çeşitli ödüller almış olan Yusuf Üçlemesi olarak bilinen Bal, Süt, Yumurta filmleri incelenmektedir. İçerik analizi yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışmanın, Türk sinemasında psikanalitik inceleme yapılan araştırmaların az olmasından dolayı önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın amacı bilinçli psikanalitik göndermeler içeren, yönetmenin kendi hayatından da izler taşıyan filmlerden Yusuf Üçlemesini incelemek suretiyle Türk sineması ve psikanaliz alanına katkıda bulunmaktır. Anahtar Kelimeler: Freud, Psikanaliz, Rüya, Sinema, Semih Kaplanoğlu, Yumurta, Süt, Bal. Abstract According to Sigmund Freud, dreams are expressions of unrealized feelings which remains under subconscious. Dreams in the context of psychoanalysis as put forward by Freud at first, profoundly influenced many branches of art. Perhaps their most notable influence has been in literature and cinema, with allows psychoanalytic reading. Many cinema theorists believe that cinema is experienced as a dream for both directors and audiences. This study focuces upon dream phenomenon in the context of psychoanalysis and cinema. It examines one of Turkish cinema's leading directors, Semih Kaplanoglu, and award-winning Yusuf Trilogy of films individually titled Egg, Milk, Honey. Using a content analysis method, this study addresses a lack of psychoanalytic analysis in the study of Turkish cinema. It contributes to the understanding of Turkish cinema in relationship to psychoanalysis by showing the many psychoanalytic references, particularly in traces of the director's personal life experiences, within the Yusuf triology of films. Key Words: Freud, Psychoanalysis, Dreams, Cinema, Semih Kaplanoglu, Egg, Milk, Honey.

According to Sigmund Freud, dreams are expressions of unrealized feelings which remains under subconscious. Dreams in the context of psychoanalysis as put forward by Freud at first, profoundly influenced many branches of art. Perhaps their most notable influence has been in literature and cinema, with allows psychoanalytic reading. Many cinema theorists believe that cinema is experienced as a dream for both directors and audiences. This study focuces upon dream phenomenon in the context of psychoanalysis and cinema. It examines one of Turkish cinema's leading directors, Semih Kaplanoglu, and awardwinning Yusuf Trilogy of films individually titled Egg, Milk, Honey. Using a content analysis method, this study addresses a lack of psychoanalytic analysis in the study of Turkish cinema. It contributes to the understanding of Turkish cinema in relationship to psychoanalysis by showing the many psychoanalytic references, particularly in traces of the director’s personal life experiences, within the Yusuf triology of films.

Kaynakça

• Altıntaş, E. ve Gültekin, M. (2003). Psikolojik Danışma Kuramları. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

• Bakır, B. (2008). Sinema ve Psikanaliz. İstanbul: Hayalet Kitapevi.

• Bornstein, T.B. (2008) Filmler ve Rüyalar. İstanbul: Metis Yayınları.

• Brenner C. (1998). Psikanaliz: Temel Kavramlar. (Çev: Işık Savaşır) Ankara: HYB Yayınları.

• Budak, S. (2003). Psikoloji Sözlüğü. İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları.

• Büker S. ve Topçu, Y. G. (2010). Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri. Kırmızı Kedi Yayınevi.

• Demiralp D. (2010). “İlkçağ Anadolu Efsanelerinin En Güzeli: Troyalı Helena”. Akademik Bakış, 7, 202.

• Ertan E. (2010). Semih Kaplanoğlu Söyleşisi. İstanbul: Sinema Dergisi.

• Freud S. (2000). Metapsikoloji. (çev. Aziz Yardımlı), 1. Baskı. İstanbul: İdea Yayınları.

• Freud, S. (1899/2001). Düşlerin Yorumu I. (çev. Emre Kapkın). İstanbul: Payel Yayınları.

• Freud, S.( 1899/2004). Düşlerin Yorumu II. (çev. Emre Kapkın). İstanbul: Payel Yayınları.

• Geçtan, E. (1998). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Remzi Kitabevi.

• Güllüoğlu, Ö. (2012). Görsel Metin Çözümleme. Ankara: Ütopya Yayınları.

• Indick, W. (2004). Senaryo Yazarları İçin Psikoloji. (Çev: Yeliz Taşkan- Ertan Yılmaz). +1 Kitap Yayınları.

• İmamoğlu A. (2010). “Bazı Psikanalistlere Göre Rüyanın İnsan Hayatındaki Rolü”. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22, 21-47.

• Özgür N. ve Köçer Ş. (2013). “Carl Gustav Jung”, Yeni Yüksektepe, e-dergi, 68,Kasım-Aralık. http://dergi.aktiffelsefe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=74:nurdan-oezguer-uekriye-koecer&catid=19:68&Itemid=27 (Erişim Tarihi: 19.02.2013).

• Özden Z. (2004). Film Eleştirisi (2.Baskı) İstanbul: İmge Kitapevi.

• Öztürk, O. (1998). Psikanaliz ve Psikoterapi. (3. Baskı) Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi.

• Tura, S. M. (1996). Freud'dan Lacan'a Psikanaliz. 2. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

• Schultz, D. P ve Schultz S. E. (2002). Modern Psikoloji Tarihi. İstanbul: Kaknüs Yayınları.

• Türk Kütüphaneciliği, (2010). 24(1), 178-187.

• Yanbastı, G. (1996). “Kişilik Kuramları”. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 53, 18.

• Beyazperde, www.beyazperde.com (Erişim Tarihi: 19.11.2013).

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208168, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {143 - 157}, doi = {}, title = {Türk Sinemasında Rüya Gerçeği: Semih Kaplanoğlu ve Yusuf Üçlemesi / Dream Reality in Turkish Cinema: Semih Kaplanoglu and Yusuf Triology}, key = {cite}, author = {Söylemez, Yavuz} }
APA Söylemez, Y . (2014). Türk Sinemasında Rüya Gerçeği: Semih Kaplanoğlu ve Yusuf Üçlemesi / Dream Reality in Turkish Cinema: Semih Kaplanoglu and Yusuf Triology . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11 (25) , 143-157 .
MLA Söylemez, Y . "Türk Sinemasında Rüya Gerçeği: Semih Kaplanoğlu ve Yusuf Üçlemesi / Dream Reality in Turkish Cinema: Semih Kaplanoglu and Yusuf Triology" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014 ): 143-157 <
Chicago Söylemez, Y . "Türk Sinemasında Rüya Gerçeği: Semih Kaplanoğlu ve Yusuf Üçlemesi / Dream Reality in Turkish Cinema: Semih Kaplanoglu and Yusuf Triology". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014 ): 143-157
RIS TY - JOUR T1 - Türk Sinemasında Rüya Gerçeği: Semih Kaplanoğlu ve Yusuf Üçlemesi / Dream Reality in Turkish Cinema: Semih Kaplanoglu and Yusuf Triology AU - Yavuz Söylemez Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 157 VL - 11 IS - 25 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türk Sinemasında Rüya Gerçeği: Semih Kaplanoğlu ve Yusuf Üçlemesi / Dream Reality in Turkish Cinema: Semih Kaplanoglu and Yusuf Triology %A Yavuz Söylemez %T Türk Sinemasında Rüya Gerçeği: Semih Kaplanoğlu ve Yusuf Üçlemesi / Dream Reality in Turkish Cinema: Semih Kaplanoglu and Yusuf Triology %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 25 %R %U
ISNAD Söylemez, Yavuz . "Türk Sinemasında Rüya Gerçeği: Semih Kaplanoğlu ve Yusuf Üçlemesi / Dream Reality in Turkish Cinema: Semih Kaplanoglu and Yusuf Triology". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 25 (Şubat 2014): 143-157 .
AMA Söylemez Y . Türk Sinemasında Rüya Gerçeği: Semih Kaplanoğlu ve Yusuf Üçlemesi / Dream Reality in Turkish Cinema: Semih Kaplanoglu and Yusuf Triology. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(25): 143-157.
Vancouver Söylemez Y . Türk Sinemasında Rüya Gerçeği: Semih Kaplanoğlu ve Yusuf Üçlemesi / Dream Reality in Turkish Cinema: Semih Kaplanoglu and Yusuf Triology. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(25): 143-157.
IEEE Y. Söylemez , "Türk Sinemasında Rüya Gerçeği: Semih Kaplanoğlu ve Yusuf Üçlemesi / Dream Reality in Turkish Cinema: Semih Kaplanoglu and Yusuf Triology", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 11, sayı. 25, ss. 143-157, Şub. 2014
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7.4b4.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mikro-Öğretim Yöntemini Uygulamaları: Bir Eylem Araştırması/Pre-Service Science Teachers' Micro-Teaching Practices: An Action Research

İsmail Marulcu, Ayşegül Dedetürk

Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / The Adaptation of The Learner Empowerment Scale: Validity and Reliability Studies

S. Gülfem ÇAKIR, Mehmet ERDOĞAN

MICHAEL J. SANDEL, KAMUSAL FELSEFE VE ADALET

Koray Tütüncü

Kosova Vilayetinde Meydana Gelen Adlî Olaylar (1876-1880) / Judical Events in Kosovar Province (1876-1880)

Ahmet ÇATAL, İsa KALAYCI

Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesinde Gayrimüslim Kadınlar/ Non-Muslim Womens in Republic Period Turkish Story

Ensar Kesebir

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANLAMINI BİLMEDİKLERİ KELİMELER VE TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ KELİME ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA KELİME ÖĞRETİMİ

Tuba YILMAZ, Yusuf DOĞAN

Ebeveyn Yetkinlik Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları/Adaptation of the Parental Self–Efficacy Scale: The Study of Validity and Reliability

Sezai Demir, Bülent Gündüz

Türk Sinemasında Rüya Gerçeği: Semih Kaplanoğlu ve Yusuf Üçlemesi / Dream Reality in Turkish Cinema: Semih Kaplanoglu and Yusuf Triology

Yavuz SÖYLEMEZ

Türkiye'de Liman Özelleştirmeleri İskenderun Liman Örneği / Port Privatization in Turkey: Example of Iskenderun Port

Alpaslan Ateş

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ İLE YAŞADIKLARI PSİKOLOJİK YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Sümeyye ERDEMİR, Mehmet MURAT