Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample)

Öz Pazarlama, küresel dünyada büyük bir önem taşımaktadır. Artan rekabet ortamında ürünlerin satılabilmesi için pazarlamanın önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Son yıllarda şehir pazarlama konusu da pazarlama biliminin alt bilim dallarından biri haline gelmiştir. Şehir markası oluşturmak büyük önem taşıdığı için bütün şehirler markalaşmak üzere çalışmalar yapmaya başlamıştır. Markalaşma çalışmalarının önemli bir kısmını da stratejik pazarlama çalışmaları tutmaktadır. Markalaşan şehirler ekonomik anlamda canlanmakta, şehrin yaşam kalitesi ve istihdam olanakları artmaktadır. Bu çalışmada Adıyaman ilinde yaşayanların şehre ilişkin görüşleri alınarak şehir markalaşmasının şehirde yaşayanların değerlendirmeleri araştırılmıştır. Araştırmada Adıyaman ilinde yerleşik 400 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerin analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre “Kent markalaşması ile ilgili değişkenlerin tümü katılımcılar tarafından yeteri kadar önemli olarak algılanmaktadır”. Adıyaman’ın bu değişkenlerin bazılarında yeterli olduğu bazılarında ise yeterli olmadığı görülmüştür. Çalışma, markalaşma çalışmasının şehirde yaşayanlarda fiziki, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etkilerini belirlemek adına önemlidir. 

Kaynakça

Ak, T. (2009). Marka Yönetimi ve Tüketici Karar sürecine Etkileri. Karamanoğlu, Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karaman

Aladağ, Ö.F. (2011). Kent Pazarlaması ve Marka Kentlerin Geliştirilmesinde Başarıyı Etkileyen Faktörler. Malatya: Uzman, Fırat Kalkınma Ajansı, Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi.

Altunbaş, H. (2007). Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4(4), 156-162.

Apaydın, F. (2011). Şehir Pazarlaması, Nobel Yayın, Ankara.

Aygün, A. (2006). Konaklama işletmelerinde Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Britanica, A. (1992). Ansiklopedisi 1.Cilt İstanbul: Ana yayıncılık.

Deffner, A., Liorius, C. (2005). “City Marketing: A Significant Planning Tool For Urban Development In a Globalised Economy” 45th Congress of the European Regional Science Association, Vrije University Amsterdam.

İri, R. İnal, M.E. (2010). Geçti Bor’un Pazarı Sür Eşeği Niğde’ye. Ankara: Detay Yayıncılık.

İslamoğlu, H., Fırat, D. (2011). Stratejik Marka Yönetimi. Beta Basım A.Ş. İstanbul.

Kavaratzis M, Ashworth. G.J.(2008). Place Marketing: How Did We Get Here and Where Are We Going! Journal of Place Management and Development Vol.1, No:2, S.150-165.

Kaypak, Ş. (2013). Yerel Kalkınmada Yeni bir anlayış: Kentlerin markalaşması (Hatay Marka Kent Örneği), (Ed.: B. Özer ve G. Şeker). Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları, Celal Bayar Üniversitesi Matbaa Birimi, s.201-221.

Keleş, R. (1990). Kentleşme Politikası İmge Kitabevi Ankara

Kılıçbay, M.A. (1990). Şehirler ve Kentler, Ankara: İmge Kitabevi.

Kotler, P. (1997). Marketing Management. 9. Baskı Pretice-Hall İnc. Upper.

Özbek, A. (2010). Kent Merkezli Turizm Stratejisi. T.C. Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi, Şanlıurfa.

Özdemir, A.G. (2013). Şehir Varlıklarının Şehir Pazarlamasındaki Önemi: Alanya Örneği Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Perry, A., Wisnom, D. (2003). ‘Markanın DNA’sı eşsiz ve Dayanıklı Markalar Yaratmanın Kuralları” (Yılmaz, Z. Çev.) Mediacat Kitapları İstanbul.

Polat, C. (2007). Şehir Pazarlaması, Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, 10(1-2), 231.

Teker, E., Gül, A. (2005). Şehir ve Yöreler “marka” Olarak Algılanması Ve Markalaşma Sürecini Etkileyen Faktörler. Marka Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Bildiriler Kitabı.

Yalçınkaya, G. (2006). Ülke imajı ve Ülke İmajının Müşteri Tercihleri Üzerine Etkisi: Türkiye Değerlendirmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Programı, İzmir.

Yaşar, B.E. (2013). Kent ve Bölge Markalaşması. Erzurum: KUDAKA T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı.

Yurtseven, H.R. (2004). Küçük Adalara İlişkin Alternatif Turizm Biçimlerinin Geliştirilmesinde Bir Stratejik Planlama Modeli: Gökçeada (IMBROS) Örneği. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Kitapçığı, 15-16 Nisan.

http://www.adiyaman.gov.tr/Alt/ie7/ValilikHaberler.aspx?HaberId=384. Erişim Tarihi: 15 Mart 2015.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed259975, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample)}, key = {cite}, author = {Akçi, Yavuz and Uluışık, Özgün} }
APA Akçi, Y , Uluışık, Ö . (2016). Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample) . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 13 (34) , 0-0 .
MLA Akçi, Y , Uluışık, Ö . "Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample)" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016 ): 0-0 <
Chicago Akçi, Y , Uluışık, Ö . "Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample)". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample) AU - Yavuz Akçi , Özgün Uluışık Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 13 IS - 34 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample) %A Yavuz Akçi , Özgün Uluışık %T Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample) %D 2016 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 13 %N 34 %R %U
ISNAD Akçi, Yavuz , Uluışık, Özgün . "Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample)". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 / 34 (Haziran 2016): 0-0 .
AMA Akçi Y , Uluışık Ö . Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(34): 0-0.
Vancouver Akçi Y , Uluışık Ö . Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 13(34): 0-0.
IEEE Y. Akçi ve Ö. Uluışık , "Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample)", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 13, sayı. 34, ss. 0-0, Haz. 2016
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

6.2b 3.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample)

Yavuz AKÇİ, Özgün ULUIŞIK

Dil Eğitiminde Kullanılan Bilimsel Terminoloji Üzerine Bir Tasnif Çalışması / A Classification Study on Scientific Terminology Employed in Language Education

Bilginer ONAN

Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinde Dinleme Stratejileri Öğretiminin Dinlediğini Anlama Becerilerine Etkisi / The Effect of Teaching Listening Strategies to Listening Comprehension Skills in Ninth Grade Students

Aziz KILINÇ, Harun KESKİN, Turgay YALANIZ

Sahip Oldukları Psikolojik Sermayenin Öğretmenlerin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi / The Effects of Psychological Capital on Teachers’ Intentions to Leave

Selçuk DEMİR, Fatih TÖREMEN

ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİ, GENEL ÖZ YETERLİK VE UMUTSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Fatih KEZER, Üzeyir OĞURLU, Osman Nejat AKFIRAT

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto

Şeyda ÖZCAN, Hamide Merve ALTIPARMAK

Maysa ve Bulut İsimli Animasyon Çizgi Filmin Kültürel Ögeler Açısından İncelenmesi / The Evalutıon of the Cartoon Named Maysa and Bulut in terms of Cultural Elements

Neslihan KARAKUŞ

Turist Rehberlerinin İletişim Becerilerinin Turistlerin Tur Deneyimi Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma / The Effect of Communication Skills of Tourist Guides on Tourısts’ Tour Experiences: A Research in Nevsehir

Meral BÜYÜKKURU, Zeynep ASLAN

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas

Necdet AYKAÇ, Betül ÇELEBİ UZGUR

Katılımlı Kentsel Dönüşüm Projelerinde Mahalle Derneklerinin Rolü: İzmir Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği Örneği / Role of Neighborhood Association in Participatory Urban Regeneration Projects: Izmir Karabaglar Urban Regeneration Claim See

Mehmet AKALIN