EKONOMİK BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Öz Bu çalışmada Türkiye’de ekonomik büyüme ile işsizlik arasında ilişki olup olmadığı 2005:Q1 ile 2017:Q3 dönemi arasında çeyrek dönemlik veriler kullanılarak analiz edilmiştir. Analizde zaman serileri kullanıldığından öncelikle değişkenlerin durağanlığı sınanmış daha sonra durağan hale getirilen değişkenlerle Engle-Granger eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizleri yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, incelenen dönemde değişkenlerin eşbütünleşik olduğu ve ekonomik büyümeden işsizliğe doğru tek yönlü bir nedenselliği göstermektedir. 

Kaynakça

Arı, A. (2016). Türkiye’deki Ekonomik Büyüme ve İşsizlik İlişkisinin Analizi: Yeni Bir Eşbütünleşme Testi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 58-64.Barışık, S., Çevik, E.İ., & Çevik, N.K. (2010). Türkiye’de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov- Switching Yaklaşımı. Maliye Dergisi, 159, 88-102.Bayer, C., & Hanck, C. (2013). Combining non‐cointegration tests. Journal of Time Series Analysis, 34(1), 83-95.Ceylan, S., & Şahin, B.Y. (2010). İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Asimetri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), 157-165.Christopoulos, K. D. (2002). The relationship between output and unemployment: Evidence from Greek regions. Papers Reg. Sci., 83, 611–620.Enders, W. (1995). Applied Econometrics Time Series. Canada: John Wiles and Sons.Engle, R. F., & Granger, C.W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276.Engle, R. F., & Yoo, B.S. (1987). Forecasting and Testing in Cointegrated systems. Journal of Econometrics, 35, 143-159.Göçer, İ. (2015). Okun Yasası: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-10.Hacker, R. S., & Hatemi-J, A. (2006). Tests for causality between integrated variables using asymptotic and bootstrap distributions: Theory and application. Applied Economics, 38(13), 1489-1500.Harris, R., & Silverstone, B. (2000). Asymmetric Adjustment of Unemployment and Output in New Zealand: Rediscovering Okun’s Law. Working Papers in Economics. https://waikato.researchgateway.ac.nz/handle/10289/1663 (Erişim Tarihi: 20.12.2017).Holmes, M. J., & Silverstone, B. (2006). Okun's law, asymmetries and jobless recoveries in the United States: A Markov-switching approach. Economics Letters Elsevier, 92(2), 293-299.Kızılgöl, Ö. (2006). Türkiye’de Büyüme Oranı ile İşsizlik Arasındaki İlişkisi. Akademik Fener Dergisi, 6, 54-69.Kreishan, F. M. (2011). Economic Growth and Unemployment: An Empirical Analysis. Journal of Social Sciences, 7(2), 228-231.Kutlar, A. (2007). Ekonometriye Giriş. Ankara: Nobel Yayınları.Levine, L. (2013). Economic Growth and the Unemployment Rate. Congressional Research Service. https://fas.org/sgp/crs/misc/R42063.pdf (Erişim Tarihi: 18.11.2017).Loria, E., & Jesus, L. (2007). The Robustness of Okun’s Law: Evidence from Mexico.http://www.economia.unam.mx/profesores/eloria/PDFs/Articulos/the_robustness_of-okuns_law.pdf (Erişim Tarihi: 19.11.2017).Muratoğlu, Y. (2011). Büyüme ve İstihdam Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. International Conference on Eurasian Economies, 167-173.Muscatelli, V. A., & Tirelli, P. (2001). Unemployment and growth: some empirical evidence from structural time series models. Applied Economics, 33(8), 1083-1088.Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its Measurement and Significance. American Statistical Association, Proceedings of the Business and Economics Statistics Section, 98–104.Seyidoğlu, H. (1999). Ekonomik Terimler. İstanbul: Güzem Can Yayınları.Sodipe, O. A., & Ogunrinola, O, I. (2011). Employment and Economic Growth Nexus in Nigeria. International Journal of Business and Social Science, 2(11), 232-239.Takım, A. (2010). Türkiye'de Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişki Granger Nedensellik Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 315-324.Ünsal, E.M. (2000). Makro İktisat. Ankara: İmaj Yayıncılık.Villaverde, J., & Maza, A. (2007). Okun’s law in the Spanish regions. Economics Bulletin, 18(5), 1-11.Yılmaz, S. (2004). Makroekonomik Teoride Yatırım, Büyüme ve Enflasyon. İstanbul: Beşir Kitabevi.Zagler, M. (2003). A Vector Error Correction Model Of Economic Growth And Unemployment In Major European Countries And An Analysis Of Okun's Law. Applied Econometrics and International Development, 3(3), 93-118.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mkusbed388299, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {EKONOMİK BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Öztürk, Salih and Sezen, Serhat} }
APA Öztürk, S , Sezen, S . (2018). EKONOMİK BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15 (41) , 1-14 .
MLA Öztürk, S , Sezen, S . "EKONOMİK BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2018 ): 1-14 <
Chicago Öztürk, S , Sezen, S . "EKONOMİK BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2018 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - EKONOMİK BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Salih Öztürk , Serhat Sezen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 15 IS - 41 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi EKONOMİK BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Salih Öztürk , Serhat Sezen %T EKONOMİK BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2018 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 15 %N 41 %R %U
ISNAD Öztürk, Salih , Sezen, Serhat . "EKONOMİK BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 / 41 (Nisan 2018): 1-14 .
AMA Öztürk S , Sezen S . EKONOMİK BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 15(41): 1-14.
Vancouver Öztürk S , Sezen S . EKONOMİK BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 15(41): 1-14.
IEEE S. Öztürk ve S. Sezen , "EKONOMİK BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 15, sayı. 41, ss. 1-14, Nis. 2018