Ab Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Çevre Politikasındaki Değişimler/Changes In Turkısh Envıronmental Polıcıes In The Process Of Turkey's Full Accessıon To European Union

Öz Özet 3 Ekim 2005 tarihinden itibaren AB, Türk çevre politikasına yön vermektedir. Bu çalışmada Müzakere Çerçevesi Belgesi kapsamında AB'nin çevre politikası alanında müzakere sürecine yönelik beklentileri ve AB'nin Türk Çevre Politikası Üzerine Etkileri ortaya konacaktır. Ayrıca 2007 ve sonrasına ışık tutacak bazı belgelerin incelenmesi ve bunun Türkiye'nin çevre politikası üzerine etkileri değerlendirilecektir. Bu çalışmada, resmi belgelerin derlenmesi, konuya ilişkin yerli ve yabancı kaynakların taranması, bilgilerin kuramsal bir çerçevede değerlendirilmesi yöntemi uygulanacaktır. Bu çalışmanın amacı; çevre alanı başta olmak üzere siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşamda olumlu/olumsuz yönleriyle bir değişim süreci başlatacak olan AB'ye tam üyelik sürecinin Türkiye'nin çevre politikası üzerinde sağlayacağı değişimleri tartışmak olacaktır. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Türk Çevre Politikası CHANGES IN TURKISH ENVIRONMENTAL POLICIES IN THE PROCESS OF TURKEY'S FULL ACCESSION TO EUROPEAN UNION Abstract EU has led the Turkish Environmental Policies since 3rd of November 2005. In this study, the expectations of EU regarding negotiation process under the negotiation framework document and EU' effect on Turkey' environmental policies will be presented. Besides, some important documents will be analyzed in order to shed light to 2007 and beyond and to evaluate the effects on Turkey's environmental policies. To achieve these objectives outlined above, the information collected from various sources such as official documents, local and international articles and documents will be analyzed and evaluated from theoretical perspectives. The aim of this study is to discuss the process of changes with respect to social, political, cultural, economical and environmental policies of Turkey initiated by Turkey' full accession to EU. Key Words: European Union, Turkey Environmental Policies

Kaynakça

Kaynakça

Brüksel 9 Kasım 2005 COM (2005) 561

Brüksel 9 Kasım 2005 COM(2005) 559

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2007ilerlemeraporu_tr.pdf, Erişim Tarihi:15.11.2007

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/turkiye_kat_ort_belg_2007.pdf, Erişim Tarihi:28.11.2007

http://www.akparti.org.tr/beyanname.doc, Erişim Tarihi: 15.11.2007

http://www.akparti.org.tr/programm.doc, Erişim Tarihi: 15.11.2007

http://www.ikv.org.tr/pdfs/30ca8de1.pdf, Erişim Tarihi: 15.11.2007

http://www.ikv.org.tr/pdfs/30ca8de1.pdf, Erişim Tarihi: 15.11.2007

http://www.ikv.org.tr/pdfs/a6b748af.pdf , Erişim Tarihi: 15.11.2007

http://www.virahaber.com/?c=4490, Erişim Tarihi: 24.11.2007

http://www.euractiv.com.tr/abnin-gelecegi/article/ab-2008-2009-genisleme-stratejisi-aciklandi, (Erişim Tarihi: 08.12.2009)

www.bumko.gov.tr/TR/dosyagoster.aspx?DIL=1&BELGEANAH=11034&DO SYAISIM=2008-genisleme-strateji-kagidi.doc, (Erişim Tarihi: 08.12.2009)

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2007.pdf, Erişim Tarihi:10.01.2009

http://www.ihb.gov.tr/bilgi_bankasi/raporlar_reports/ilerleme_raporlari/turkiye_ilerleme_rap_2008.pdf, Erişim Tarihi:10.01.2009

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2009.pdf, Erişim Tarihi: 04.01.2010

Öner, Ş., Yıldırım, U., Gül, Z., (2005), “Avrupa Birliği Çevre Politikasındaki Değişimler Çerçevesinde Çevre Korumaya Türkiye'nin Yaklaşımı: Türk Çevre - Yasası Tasarısının Analizi”, III. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad / Kırgızistan, http://www.tdcif.org/sempozyum2005/?pg=kabul

Yıldırım U., Budak, S., (2005), “Avrupa Birliği Çevre Politikasındaki Son Gelişmeler ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme” Editörler:Harun Arıkan-Muhsin Kar, TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ, Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar, Ankara, Seçkin Yayınları, 468-500

Yıldırım, U., (2003), “Avrupa Birliği Ortak Çevre Politikası” Editörler : Muhsin Kar-Harun Arıkan, Avrupa Birliği Ortak Politikalar Ve Türkiye, Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikaların Uyumlaştırılması, İstanbul: Beta Yayınları, 317-348.

Yıldırım, U., (2007), “Çevre Politikaları Bağlamında AB-Türkiye İlişkileri” Mersin Üniversitesi Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan 2007, Mersin

Yıldırım, U., (2007), “Son Gelişmeler Çerçevesinde Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Türkiye'nin Değişen Çevre Politikası”, Çağ Üniversitesi AB Giriş Sürecinde Değişen Türkiye Sempozyumu, 09-10 Mayıs 2007, Yenice / Mersin

Yıldırım, U., Budak, S., Gül, Z., (2007), “As an International Actor of Environmental Regime, Reflections of EU's Environmental Policies on Turkish Environmental Policies”, Environment: Survival and Sustainability 19 - 24 February 2007, Near East University.

Yıldırım, U., Budak, S., Gül, Z., (2006), “Changes And Transformations Of Turkey's Environmental Policies In The Process Of European Union” Internatıonal Symposıum On The Changes And Transformatıons In The Socıo-Economıc And Polıtıcal Structure Of Turkey Wıthın The Eu Negotıatıons, 16-18.March.2006, Kütahya/Turkey, s. 317-334.

Yıldırım, U., Öner, Ş., Gül, Z., (2007), “Küreselleşme Sürecinde Hazar Bölgesinde Sürdürülebilir Kalkinma-Ekonomik Gelişme İkilemi: Enerji Kaynaklarinin Kritiği” Caucasus And Central Asıa In The Globalızatıon Process II. Internatıonal Congress, Baku 2-5 May 2007, I. Cilt, s.317-331.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208611, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {7}, pages = {173 - 191}, doi = {}, title = {Ab Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Çevre Politikasındaki Değişimler/Changes In Turkısh Envıronmental Polıcıes In The Process Of Turkey's Full Accessıon To European Union}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Uğur and Budak, Sevim} }
APA Yıldırım, U , Budak, S . (2014). Ab Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Çevre Politikasındaki Değişimler/Changes In Turkısh Envıronmental Polıcıes In The Process Of Turkey's Full Accessıon To European Union . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (13) , 173-191 .
MLA Yıldırım, U , Budak, S . "Ab Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Çevre Politikasındaki Değişimler/Changes In Turkısh Envıronmental Polıcıes In The Process Of Turkey's Full Accessıon To European Union" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2014 ): 173-191 <
Chicago Yıldırım, U , Budak, S . "Ab Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Çevre Politikasındaki Değişimler/Changes In Turkısh Envıronmental Polıcıes In The Process Of Turkey's Full Accessıon To European Union". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2014 ): 173-191
RIS TY - JOUR T1 - Ab Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Çevre Politikasındaki Değişimler/Changes In Turkısh Envıronmental Polıcıes In The Process Of Turkey's Full Accessıon To European Union AU - Uğur Yıldırım , Sevim Budak Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 191 VL - 7 IS - 13 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ab Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Çevre Politikasındaki Değişimler/Changes In Turkısh Envıronmental Polıcıes In The Process Of Turkey's Full Accessıon To European Union %A Uğur Yıldırım , Sevim Budak %T Ab Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Çevre Politikasındaki Değişimler/Changes In Turkısh Envıronmental Polıcıes In The Process Of Turkey's Full Accessıon To European Union %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 7 %N 13 %R %U
ISNAD Yıldırım, Uğur , Budak, Sevim . "Ab Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Çevre Politikasındaki Değişimler/Changes In Turkısh Envıronmental Polıcıes In The Process Of Turkey's Full Accessıon To European Union". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 13 (Mart 2014): 173-191 .
AMA Yıldırım U , Budak S . Ab Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Çevre Politikasındaki Değişimler/Changes In Turkısh Envıronmental Polıcıes In The Process Of Turkey's Full Accessıon To European Union. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 7(13): 173-191.
Vancouver Yıldırım U , Budak S . Ab Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Çevre Politikasındaki Değişimler/Changes In Turkısh Envıronmental Polıcıes In The Process Of Turkey's Full Accessıon To European Union. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 7(13): 173-191.
IEEE U. Yıldırım ve S. Budak , "Ab Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Çevre Politikasındaki Değişimler/Changes In Turkısh Envıronmental Polıcıes In The Process Of Turkey's Full Accessıon To European Union", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 13, ss. 173-191, Mar. 2014
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7.3b4.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Probleme Dayalı Öğrenmenin Kimya Dersinde Öğrencilerin Başarı Ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi/ Effect Of The Problem Based Learning On Students' Achievement And Attitude In Chemistry

Cengiz Tüysüz, Erdal Tatar, Mesut Kuşdemir

Bağdaşıklık Araçlarını Kullanma Düzeyi İle Tutarlı Metin Yazma Arasındaki İlişki/The correlatıon between applıcatıon level of cohesıon And wrıttıng a coherent text

Halit Karatay

Asi (Orontes) Nehri Deltasındaki (Hatay/Türkiye) Doğal Çevre Sorunlarına Coğrafi Bir Yaklaşım/A Geographıcal Approach At Natural Envıronment Problems In The Ası (Orontes) Rıver Delta (Hatay/Turkey)

Emre Özşahin

Preparing Special Education Teachers For Family-Professional Partnership: The Perspective Of Families/Özel Eğitim Öğretmenlerinin Aile-Profesyonel İşbirliğine Hazırlanması: Engelli Çocukları Olan Ailelerin Görüşleri

Suad Gümüş, Gretchen BUTERA, Lisa Anne HUMPHREYS

MUHASEBE BÜROLARINDA BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMININ FAYDALARI İLE İŞYERİ ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Zeynep Hatunoğlu, İsmail Bakan

Okul Yöneticileri Tarafından E-Okul Uygulamasının Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeline Göre Değerlendirilmesi/Assessment Of E-Okul Applıcatıon By School Managers Usıng Extended Technology Acceptance Model

Murat Bağlıbel, Mustafa Samancıoğlu, M. Semih Summak

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Türk Hukukunda Vicdani Ret/Conscıentıous Objectıon In Framework Of European Conventıon On Human Rıghts And Turkısh Law

Sabahattin Nal

Niş (Nıche) Pazarlama Ve Hatay Turizmine Yönelik Niş Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi/Nıche Marketıng And Defınıng Nıche Marketıng Strategıes Towards Tourısm In Hatay

Nuriye GÜREŞ, Volkan AKGÜL

TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜNİVERSİTE YÖNETİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İbrahim Çankaya, Fatih Töremen

Uluslararası denizcilik örgütü ve çevre: Türkiye'nin örgüt içindeki durumu/International maritime organization and the environment: Turkey's in status the organization

Murat Ayan, Tan Baykal