Terceme-i Tevârîh-i Şeref Hân: Şem’î (İnceleme, Metin, Özel İsimler Dizini)

Öz Bu çalışmada Yrd. Doç. Dr. Adnan Oktay’ın Osmanlı Türkçesinden transkribe ettiği “Terceme-i Tevârîh-i Şeref Hân: Şem’î (İnceleme-Metin-Özel İsimler Dizini)” adlı eseri tanıtılacaktır. 
Anahtar Kelimeler:

Şeref Hân, Şem’î, Terceme

Kaynakça

Oktay, Adnan. Terceme-i Tevârîh-i Şeref Hân: Şem’î (İnceleme, Metin, Özel İsimler Dizini) İstanbul: Nûbihar Yayınları, 2016

Kaynak Göster

APA Aslanoğlu, O . (2018). Terceme-i Tevârîh-i Şeref Hân: Şem’î (İnceleme, Metin, Özel İsimler Dizini) . Mukaddime , 9 (1) , 231-234 . DOI: 10.19059/mukaddime.414614