Şark Kütüphanesi: İslam ve Avrupa Aydınlanması, Alexander Bevilacqua, Çev. Kenan Çapık, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2020, 455 Sayfa

Öz İslam ve Avrupa arasındaki ilişkiler teolojik, politik ve ticari-ekonomik eksenler başta olmak üzere özellikle VII. yüzyıldan itibaren muhtelif bağlamlarda analizlerin ortaya konulduğu bir alanı temsil etmektedir. Bu temsil alanı içerisinde İslam’ın sadece teolojik olarak değil, politik olarak da bir sorun olarak addedilmesi, dönem dönem İslam’a yönelik olumsuz, dışlayıcı ve hatta tahkir edici söylem ve çalışmaların gündeme gelmesi sonucunu doğurabilmiştir. Müslümanların İber yarımadasına uzanan fetih süreçlerinin yanı sıra bir aktör olarak Osmanlı İmparatorluğu ile ortaya çıkan birçok perspektife sahip rekabet alanı bu süreci etkileyen faktörler arasında yer almıştır. Bu süreç açısından İslam’ı kafirlik ya da yabancı bir din olarak sınıflandırma sorunu Rönesans ve sonrasında da devam etmiştir. Lakin Aydınlanma döneminde ortaya çıkan dönüşüm yeni bir bağlamı da beraberinde getirmiştir. Erken modern dönem Avrupa kültürel ve entelektüel tarihi alanında araştırmalar yapan Alexander Bevilacqua tarafından 2018 yılında “The Republic of Arabic Letters: Islam and the European Enlightenment” başlığıyla yayımlanan ve 2020 yılında Kenan Çapık’ın çevirisi ile dilimize kazandırılan “Şark Kütüphanesi, İslam ve Avrupa Aydınlanması” başlıklı çalışma bu bağlamı ortaya koyan önemli eserlerden birisi olarak görülmektedir.

Kaynakça

Bevilacqua, A. (2020). Şark kütüphanesi, İslam ve Avrupa Aydınlanması, (çev. Kenan Çapık), İstanbul: Yeditepe Yayınevi.

Kaynak Göster

APA Zengi̇noğlu, S . (2020). Şark Kütüphanesi: İslam ve Avrupa Aydınlanması, Alexander Bevilacqua, Çev. Kenan Çapık, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2020, 455 Sayfa . Mukaddime , 11 (2) , 512-516 .