Duyulur ısı depolama ve bazalt taşı

Klasik veya yeni enerji kaynaklarından yararlanılarak elde edilen enerjinin depolanması günümüzde büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, gabro grubunun volkanik türlerinden ince taneli yoğun, sert, dayanıklı ve koyu renkli (siyah) bir magmatik kayaç olan bazalt taşının ısı depolama malzemesi olarak kullanımı üzerinde durulmuştur. Duyulur ısı depolama alanı kapsamında bazalt taşının ısıl ve mekanik özelikten araştırılmış ve diğer ısı depolama malzemeleri ile karşılaştırılmıştır.

Storage of energy obtained from the classical or new sources is of great importance today. In this study information has been presented on the use of the basalt stone can be used as a material to stone energy. Belonging to gabbro volcanic group, magmatic basalt rock is a thin grained dark colored (black), hard and durable material. Within the scope of the theory of sensible heat storage, thermal and mechanical properties of the basalt stone were investigated and comparisons were made with other materials of heat storage.

Kaynakça

1. AH, Availability of Heat to Drive Hydrothermal Systems in Large Martian Impact Craters:http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2001/pdf/2011.pdf

2.BCF, Basalt Continuous Fiber: http://www.albarrie.com/Filtration/fil.basalt.html

3.Çengel,Y.A., Heat Transfer A Pratical Approach (Second Edition), McGraw.Hill, 2003.

4.Dinçer,İ., "Thermal energy storage and phase.change materials", Course on Porous Media, 17.21 June 2002, Evora, Portugal.

5.Karaca,M.,Aşağıçayır,D., Isı Depolama Malzemesi olarak Bazalt Taşının Özelikleri, Bitirme Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Uak Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, (Tezi Yöneten: Yard.Doç.Dr.Hüseyin Günerhan), 2003, Uak.

6.Kılkış,B.,Kakaç,S.,"Importance of Energy Storage", Energy Storage Systems, NATO ASI Series, Kluwer Academic Pub., 1989, The Netherlands.

7.PP,Physical Properties: http://www.odp.tamu.edu/publications/192_IR/chap_07/c7_8.htm

8.Symes,R.F., Eyewitness Rocks and Minerals, Dorling Kindersley Limited, 1988,London.

9.Yang,W.J.,"Thermal Energy Storage Systems and Their Dynamic Behavior", Energy Storage Systems, NATO ASI Series, Kluwer Academic Pub., 1989, The Netherlands.

10.YB,Yeni Binyıl Gazetesi, 2.10.2000, İstanbul.

Kaynak Göster