Türk Ve Avrupa Hisse Senedi Borsaları Arasındakı Kısa Ve Uzun Dönemli İlişkiler :Portekiz, İtalya, Yunanistan, İspanya Ve İrlanda

Portekiz, İtalya, Yunanistan, İspanya ve İrlanda Avrupa’nın benzer ekonomik yapılara sahip ülkeleridir. Avrupa’da ortaya çıkan borç kriziyle birlikte bu ülkeler finansal kriz karşısında benzer problemleri yaşayan Avrupa ülkeleri grubu olarak anılmaktadırlar. Bu çalışma, öncelikle, global finansal kriz ve Avrupa borç krizini kapsayan dönemde ilgili ülkelerin borsaları ile Türkiye arasındaki karşılıklı bağımlılığı test eder. İkinci olarak, GARCH(1,1), IGARCH(1,1) ve EGARCH(1,1) modellerini kullanarak endeks getiri oynaklıklarını analiz eder. Üçüncü olarak, borsalar arası coğrafi mesafeler ve piyasa büyüklükleri gibi değişkenlerin borsa getirilerinin korelasyonları üzerindeki etkilerini analiz etmek için gravity model uygular. Analiz verisi olarak Portekiz, İtalya, Yunanistan, İspanya, İrlanda ve Türkiye’nin Mart 2005 - Aralık 2011 tarihleri arasındaki hisse senedi borsa endeks verileri kullanılmıştır. Endeks serileri durağan değildir ve bu nedenle karşılıklı bağımlılığı analiz etmek için eşbütünleşme modelleri uygulanmıştır. Analiz sonuçları bu ülkelerin borsaları arasında uzun dönem ilişkisinin olmadığına işaret etmiştir. Sadece Yunanistan ve Türkiye borsaları arasında bağımlılıkları açıklayan bir eşbütünleşme vektörü bulunmuştur. Analiz sonuçları borsalar arasında eşbütünleşme olmadığı için portföy riskinin çeşitlendirilmesi için potansiyel bulunduğunu göstermiştir. Borsaların oynaklığı yüksektir ve etkisi kalıcıdır. Gravity modelin sonuçlarına göre borsalar arası mesafe ve piyasa büyüklükleri, Türkiye ve diğer ülkelerin borsa getirilerinin korelasyonları üzerinde anlamlı etkilere sahiptir ancak ortak sınırın olması bir etkiye sahip değildir.

Short and Long-Term Links Among Turkish and EuropeanStock Markets: Portugal, Italy, Greece, Spain and Ireland

Portugal, Italy, Greece, Spain and Ireland are the European countries having similar economic environments. Since the European sovereign debt crisis, they have been referred to as a group of European economies facing particular financial crisis. This study, first, tests the interdependence of these countries’ stock markets and Turkey in a period covering both global financial crises and European sovereign debt crisis. Secondly, it uses GARCH(1,1), IGARCH(1,1) and EGARCH(1,1) models to examine the index return volatilities. Thirdly, it applies a gravity model to determine the effects of variables such as the distance between stock markets and the size of markets on the correlation coefficient between returns. Using data from March 2005 to December 2011, we examine the stock market indexes of Portugal, Italy, Greece, Spain, Ireland and Turkey. The index level series are non-stationary and hence we employ co-integration analysis to model the interdependencies. The results of the co-integration tests indicate that there is no long-run relationship between the stock markets. There is only one co-integrating vector which appears to explain the dependencies in prices between Greece and Turkey. Our results suggest that there is a potential for diversifying risk as they are not integrated. We find strong evidence of time-varying volatility and volatilities show high persistence. The results of gravity model indicate that the distance between stock markets and the size of markets have significant effects on the correlation of returns between Turkish stock market and the other countries while neighborhood does not.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mufad396421, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {journal@mufad.org.tr}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2013}, volume = {}, pages = {189 - 212}, doi = {}, title = {Short and Long-Term Links Among Turkish and EuropeanStock Markets: Portugal, Italy, Greece, Spain and Ireland}, key = {cite}, author = {Aksoy, Mine and Karatepe, Selin and Seçme, Z.oğuz and Benli, Fatma} }
APA Aksoy, M , Karatepe, S , Seçme, Z , Benli, F . (2013). Short and Long-Term Links Among Turkish and EuropeanStock Markets: Portugal, Italy, Greece, Spain and Ireland . Muhasebe ve Finansman Dergisi , (58) , 189-212 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/35643/396421
MLA Aksoy, M , Karatepe, S , Seçme, Z , Benli, F . "Short and Long-Term Links Among Turkish and EuropeanStock Markets: Portugal, Italy, Greece, Spain and Ireland" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2013 ): 189-212 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/35643/396421>
Chicago Aksoy, M , Karatepe, S , Seçme, Z , Benli, F . "Short and Long-Term Links Among Turkish and EuropeanStock Markets: Portugal, Italy, Greece, Spain and Ireland". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2013 ): 189-212
RIS TY - JOUR T1 - Short and Long-Term Links Among Turkish and EuropeanStock Markets: Portugal, Italy, Greece, Spain and Ireland AU - Mine Aksoy , Selin Karatepe , Z.oğuz Seçme , Fatma Benli Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 212 VL - IS - 58 SN - 2146-3042- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Short and Long-Term Links Among Turkish and EuropeanStock Markets: Portugal, Italy, Greece, Spain and Ireland %A Mine Aksoy , Selin Karatepe , Z.oğuz Seçme , Fatma Benli %T Short and Long-Term Links Among Turkish and EuropeanStock Markets: Portugal, Italy, Greece, Spain and Ireland %D 2013 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N 58 %R %U
ISNAD Aksoy, Mine , Karatepe, Selin , Seçme, Z.oğuz , Benli, Fatma . "Short and Long-Term Links Among Turkish and EuropeanStock Markets: Portugal, Italy, Greece, Spain and Ireland". Muhasebe ve Finansman Dergisi / 58 (Nisan 2013): 189-212 .
AMA Aksoy M , Karatepe S , Seçme Z , Benli F . Short and Long-Term Links Among Turkish and EuropeanStock Markets: Portugal, Italy, Greece, Spain and Ireland. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2013; (58): 189-212.
Vancouver Aksoy M , Karatepe S , Seçme Z , Benli F . Short and Long-Term Links Among Turkish and EuropeanStock Markets: Portugal, Italy, Greece, Spain and Ireland. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2013; (58): 189-212.
IEEE M. Aksoy , S. Karatepe , Z. Seçme ve F. Benli , "Short and Long-Term Links Among Turkish and EuropeanStock Markets: Portugal, Italy, Greece, Spain and Ireland", Muhasebe ve Finansman Dergisi, sayı. 58, ss. 189-212, Nis. 2013