Beta Katsayılarının İstikrarı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama

Bu çalışmanın amacı, İMKB hisse senedi piyasasında beta katsayısının iyi bir tahmin aracı olup olmadığı, bir başka değişle zaman içinde istikrarlı olup olmadığı hipotezinin test edilmesidir. Böylece, beta katsayısının ülkemiz piyasasında güvenilir bir biçimde kullanılıp kullanılamayacağı ortayakonulacaktır. Bu amaçla, çalışmanın birinci bölümünde beta katsayısı ve hesaplanmasına yönelik bilgiler verilecektir. İkinci bölümde, beta katsayısının istikrarının önemi üzerinde durulacak ve konu ile ilgili olarak geçmişte yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları anlatılacaktır.Çalışmanın uygulama kısmı olan üçüncü bölümde ise, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin geçmiş yıllardaki aylık getirilerinden yararlanarak farklı dönemler için beta katsayıları hesaplanacaktır. Her hisse senedinin betası hesaplanmakla birlikte bu hisse senetlerinden oluşturulan portföylerin betalarının da hesaplanması sonucu, beta katsayılarının zaman içinde ne ölçüde istikrarlılık gösterdiği hisse senedi ve portföy bazında araştırılacaktır. Uygulama sonuçları beta katsayısının ülkemiz hisse senedi piyasasında ne ölçüde etkin olarak kullanılabileceğini ortaya koyacaktır.

The Stability of Beta Coefficient: An Aplication of Istanbul Stock Exchange (ISE)

Aim of this study is to test whether beta coefficient is stable within time frame and a good tool for making predictions. Hence, we will present our finding that wheter beta coefficient can be used in our financial markets. With this purpose, in the first phase of the study information about how to calculate beta coefficient will be presented. In the second phase, stability issues of the beta coefficient will be discussed and previous studies as well as their results will also be presented. In the application section of the study by using monthly returns of stocks that are traded in ISE have been used to calculate beta coefficient for different periods. Stocks and portfolios that are included in the study will be used for calculations of respective beta coefficients. Then how these beta coefficient would be stable within time frame in turns of stocks and portfolios coefficients respectively. Results of this research will shade light on the question of how efficiently and reliably these coefficients can be used in Turkish Financial Markets.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mufad395548, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {journal@mufad.org.tr}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2007}, volume = {}, pages = {185 - 197}, doi = {}, title = {Beta Katsayılarının İstikrarı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Demir, Sezgin and Kaderli, Yusuf} }
APA Demir, S , Kaderli, Y . (2007). Beta Katsayılarının İstikrarı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama . Muhasebe ve Finansman Dergisi , (35) , 185-197 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/35604/395548
MLA Demir, S , Kaderli, Y . "Beta Katsayılarının İstikrarı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2007 ): 185-197 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/35604/395548>
Chicago Demir, S , Kaderli, Y . "Beta Katsayılarının İstikrarı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2007 ): 185-197
RIS TY - JOUR T1 - Beta Katsayılarının İstikrarı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama AU - Sezgin Demir , Yusuf Kaderli Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 197 VL - IS - 35 SN - 2146-3042- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Beta Katsayılarının İstikrarı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama %A Sezgin Demir , Yusuf Kaderli %T Beta Katsayılarının İstikrarı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama %D 2007 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N 35 %R %U
ISNAD Demir, Sezgin , Kaderli, Yusuf . "Beta Katsayılarının İstikrarı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama". Muhasebe ve Finansman Dergisi / 35 (Temmuz 2007): 185-197 .
AMA Demir S , Kaderli Y . Beta Katsayılarının İstikrarı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2007; (35): 185-197.
Vancouver Demir S , Kaderli Y . Beta Katsayılarının İstikrarı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2007; (35): 185-197.