Beneish Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması: Tespit Başarımını Geliştiren Bir Uygulama

Finansal bilgi manipülasyonuna başvurarak kazançlarını olduğundan farklı gösteren şirketleri saptamak içinkullanılan araçlar arasında Beneish Modeli öne çıkmaktadır. Bir dizi araştırmada manipülatör şirketleri sınıflandırmak için modelin geliştirildiği esas çalışmada raporlanan katsayılar ve kesim noktası kullanılmıştır. Modelin sınıflandırma başarımında modelin bileşenleri kadar bileşenlerin model içindeki ağırlıkları da önem taşır. Bu bağlamda, Türkiye'deki şirketlerde uygulanan manipülasyonları tahmin etmek için kullanılacak ideal model katsayıları, yabancı bir ülkedeki şirketlerin geçmişte bir döneme ait verisiyle türetilmiş katsayılardan farklılık gösterebilir. Bu görüşten hareketle, Beneish Modeli Türkiye'deki şirketlere ait güncel veriyle probit regresyon yöntemi kullanılarak yeniden çalıştırılmış ve böylece Türkiye'ye uygun güncel model katsayıları elde edilmiştir. Sonrasında, elde edilen model ile orijinal modelin Türkiye'deki düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından önceden saptanmış olan manipülasyonları tahmin etmedeki başarımları ölçülmüştür. 2013-2019 dönemi verisinin kullanıldığı karşılaştırmada, bu çalışmada türetilen probit modelinin Türkiye'deki manipülatör şirketlerin tespitinde orijinal Beneish Modelinden daha başarılı olduğu gözlenmiştir. Sonuçta, orijinal modele bir alternatif önerilmiş ve sınıflandırma için uygun kesim noktası ile birlikte sunulmuştur. 

Kaynakça

Akra, R. M.- Chaya, J. K. (2020), “Testing the Effectiveness of Altman and Beneish Models in Detecting Financial Fraud and Financial Manipulation: Case Study Kuwaiti Stock Market”, International Journal of Business and Management, 15(10), pp.70-81.

Bekçi, İ.- Avşarlıgil, N. (2011), “Finansal Bilgi Manipülasyonu Yöntemlerinden Yaratıcı Muhasebe ve Bir Uygulama”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 13(2), ss.131-162.

Beneish, M. D. (1999), “The Detection of Earnings Manipulation”, Financial Analysts Journal, 55(5), pp.24-36.

Beneish, M. D.- Lee, C. M.- Nichols, D. C. (2013), “Earnings Manipulation and Expected Returns”, Financial Analysts Journal, 69(2), pp.57-82.

Benligiray, S.- Onay, A. (2020), “Finansal Bilgi Manipülasyonu Bağlamında Bağımsız Denetçi Raporlarının ve SPK Bültenlerinin İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2 (2), ss.13-43.

Comporek, M. (2020), “The effectiveness of the Beneish model in the detection of accounting violations–the example of companies sanctioned by the Polish Financial Supervision Authority”, Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business, 64(10), pp.18-30.

Güler, S.- Emgin, O.- Uçma, T. (2013), “A Pragmatic Manifest for Ethics in Emerging Markets: The Prediction of Manipulation in Turkey By Using Beneish's Model” World of Accounting Science Journal, 15(3), pp.149-165.

Güner, M.- Kurnaz, E. (2020), “Muhasebe Manipülasyonunun Beneish Modeli Yardımıyla Ölçülmesi: BIST Kimya, Petrol, Plastik Endeksi Şirketleri Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 13(2), ss.195-214.

Hołda, A. (2020), “Using the Beneish M-score model: Evidence from non-financial companies listed on the Warsaw Stock Exchange”, Investment Management & Financial Innovations, 17(4), pp.389-401.

Jolly, T.- Chandani, A. (2020), “Earnings Manipulation in Listed Automobile Companies Using Beneish M-Score and Altman Z-Score Model”, International Journal of Modern Agriculture, 9(3), pp.1327-1347.

Kara, S.- Sakarya, Ş.- Aksu, M. (2016), “Beneish Modeli İle Kazanç Manipülasyonunun Tespit Edilmesi: BIST Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(2), ss.13-25.

Kukreja, G.- Gupta, S. M.- Sarea, A. M.- Kumaraswamy, S. (2020), “Beneish M-score and Altman Z-score as a catalyst for corporate fraud detection” Journal of Investment Compliance, 21(4), pp.231-242.

Küçüksözen, C. (2004), “Finansal Bilgi Manipülasyonu: Nedenleri, Yöntemleri, Amaçları, Teknikleri, Sonuçları ve İMKB Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Doktora Tezi)”, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Küçüksözen, C.- Küçükkocaoğlu, G. (2004), “Finansal Bilgi Manipülasyonu: İMKB Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, 1st International Accounting Conference on the Way to Convergence, MÖDAV, İstanbul.

Onay, A.- Benligiray, S. (2021), “Denetim Raporlarına Göre Kazancını Yöneten Şirketlerde Toplam ve Spesifik Tahakkuklar Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, USVES.

Öcal, N.- Atasoy, Y.- Ö. Öcal (2017), “Muhasebe Bazlı Kazanç Manipülasyonunun Tespitinde Kullanılan Beneish Modelinin Test Edilmesi”, 21. Finans Sempozyumu, Balıkesir.

Svabova, L. (2021), “Detecting the manipulation of earnings in the company: triangulation of methods”, In SHS Web of Conferences (Vol. 92). EDP Sciences. Globalization and its Socio-Economic Consequences.

Svabova. L.- Kramarova, K.- Chutka, J.- Strakova, L. (2020), “Detecting earnings manipulation and fraudulent financial reporting in Slovakia”, Oeconomia Copernicana, 11(3), pp.485–508.

Tekin, E. (2017), “2010-2014 Yılları Arasında Türkiye'de Halka Açık Şirketlerde Manipülasyon Üzerine Beneish Modeli İle Ampirik Çalışma (Yayınlanmamış Doktora Tezi)”, Başkent Üniversitesi, Ankara.

Uzunoğlu, H.- Karacaer, S. (2019), “Finansal Bilgi Manipülasyonu: BIST Sınai Endeksi Üzerine Bir Çalışma”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37(3), ss.547-564.

Valaskova, K.- Fedorko, R. (2021), “Beneish M-score: A measure of fraudulent financial transactions in global environment?”, In SHS Web of Conferences (Vol. 92). EDP Sciences. Globalization and its Socio-Economic Consequences, pp.1-11.

Varıcı, İ.- Er, B. (2013), “Muhasebe Manipülasyonu ve Firma Performansı ilişkisi: İMKB Uygulaması”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 13(1), ss.43-52.

Vetoshkina, E.- Cherepanova, P.- Semenikhina, N.- Tukhvatullin, R. (2020), “Financial Statements Fraud Detection: Analysis of Beneish and Roxas Models Applicability (Russian Approach)”, Helix, 10(5), pp.212-217.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mufad948002, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {[email protected]}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2021}, volume = {}, pages = {511 - 528}, doi = {10.25095/mufad.948002}, title = {Beneish Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması: Tespit Başarımını Geliştiren Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Benligiray, Serdar} }
APA Onay, A. & Benligiray, S. (2021). Beneish Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması: Tespit Başarımını Geliştiren Bir Uygulama . Muhasebe ve Finansman Dergisi , Ağustos 2021 (Özel Sayı) , 511-528 . DOI: 10.25095/mufad.948002
MLA Onay, A. , Benligiray, S. "Beneish Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması: Tespit Başarımını Geliştiren Bir Uygulama" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 511-528 <
Chicago Onay, A. , Benligiray, S. "Beneish Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması: Tespit Başarımını Geliştiren Bir Uygulama". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 511-528
RIS TY - JOUR T1 - Beneish Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması: Tespit Başarımını Geliştiren Bir Uygulama AU - Ahmet Onay , Serdar Benligiray Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25095/mufad.948002 DO - 10.25095/mufad.948002 T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 511 EP - 528 VL - IS - SN - 2146-3042- M3 - doi: 10.25095/mufad.948002 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Beneish Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması: Tespit Başarımını Geliştiren Bir Uygulama %A Ahmet Onay , Serdar Benligiray %T Beneish Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması: Tespit Başarımını Geliştiren Bir Uygulama %D 2021 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N %R doi: 10.25095/mufad.948002 %U 10.25095/mufad.948002
ISNAD Onay, Ahmet , Benligiray, Serdar . "Beneish Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması: Tespit Başarımını Geliştiren Bir Uygulama". Muhasebe ve Finansman Dergisi / (Ağustos 2021): 511-528 .
AMA Onay A. , Benligiray S. Beneish Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması: Tespit Başarımını Geliştiren Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 511-528.
Vancouver Onay A. , Benligiray S. Beneish Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması: Tespit Başarımını Geliştiren Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 511-528.
IEEE A. Onay ve S. Benligiray , "Beneish Modelinin Türkiye'ye Uyarlanması: Tespit Başarımını Geliştiren Bir Uygulama", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 511-528, Ağu. 2021, doi:10.25095/mufad.948002
Muhasebe ve Finansman Dergisi
  • ISSN: 2146-3042
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği

98b52.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Mehmet GÜNER

İhtiyatlılık İlkesinin Finansal Sürdürülebilirlik Üzerindeki Etkisi: BIST Uygulaması

Yusuf KURT

Bağımsız Denetçi Görüşlerinin Yatırım Kararları Açısından Önemi: Yeni Bir Kesitsel Anomali mi?

Reşat KARCIOĞLU, Seyhan ÖZTÜRK, Cihan YILMAZ

Nakit Akışlarının Hisse Senedi Getirileri Ve Özkaynak Karlılığı Üzerindeki Etkileri: Türkiye Sigorta Endeksi Örneği

Batuhan GÜVEMLİ, Kemal TAYSI, Nazlı SAYGI

COVID-19’un Kısıtlamalardan Etkilenen BIST Sektör Endeks Getirileri Üzerindeki Etkisi “Seçilmiş Sektörler Üzerine Bir Uygulama

Tuğba EYCEYURT BATIR, Esengül SALİHOGLU

Katılım Bankalarının Kâr Paylaşım Oranlarını Belirleyen Etmenler Üzerine Ampirik Bir İnceleme: Türkiye Katılım Bankaları Örneği

Ogün BAYKUŞ, Selahattin BEKTAŞ

Kazanç Yönetimi İle Karlılık Oranları İlişkisi: BİST’ te Bir Uygulama

Suat KARA, Ahmet Mesut TORAMAN

Covid-19’un Ara Dönem Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri: Havacılık Ve İlaç Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Tuğba DÖLEN, Serap Sebahat YANIK, Yıldız AYANOĞLU

Gelişmekte Olan Bir Piyasa Olarak Türkiye'de Temettü Sinyalleşme Teorisinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul'da Listelenen Firmalardan Ampirik Kanıtlar

Özgür KAYMAZ, Onder KAYMAZ, Batuhan GÜVEMLİ

Yönetim Performans Ölçütlerinin Raporlanması: Avantajlar ve Dezavantajlar

Hakan CAVLAK