SİYASET VE GELENEK

Öz Geleneğin somut ve sembolik nitelikleri vardır. Toplumsal kurumlar, varlıklarının gelenekle ilişkili alanında, somut devamlılık unsurlarını ortaya koydukları gibi, soyut ve sembolik unsurları da dile getirirler. Bu durum, geleneğin sadece maddî olana indirgenemeyeceğini, soyutluğu dolayısıyla ancak dolayımlar vasıtasıyla anlaşılabilecek niteliklere de sahip olduğunu ortaya koyar. Geleneğin, Giddens'ın dediği gibi ontolojik bir güven duygusu uyardığı; Burke'in işaret ettiği gibi uzun yıllar boyunca test edilmiş bir akla ve sağduyuya gönderme yaptığı, yanlış değildir. Siyasetin, böylesine önemli bir toplumsal sürece karşı ilgisiz olması düşünülemez. O yüzden gelenek, siyasal hareketlerin kimliklerini belirleyen az sayıdaki temel kavramlardan birisi olarak sahne alır. Ancak siyasetin dünyasında gelenek, daha çok "sözel" bir olgudur; icraatın gelenekle ilişkisi ancak dolaylı olarak ortaya çıkar.

Kaynakça

Naci Bostancı, "SİYASET VE GELENEK", Muhafazakar Düşünce, Yıl: 1, Sayı: 3, 2005.

Kaynak Göster

APA Bostancı, N . (2005). SİYASET VE GELENEK . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 1 (3) , 131-136 .