SANAT BİLİNCİNİN DİLİ OLARAK ESTETİK

Öz Bu çalışmada sanat kavramı, sanat eseri ve estetik kavramıyla olan ilişkisi bakımından incelenmiş ve eleştiriye tabi tutulmuştur. Sanat felsefesinin kavramsal ifadesi olan estetik, düşünce tarihinin seyri bakımından incelenip temel teorik yaklaşımlarla açıklanmıştır. Sanatın mahiyeti ve taşıdığı değer, sanatı ontolojik boyutuyla ele alan yorumcu gelenek içinde çözüme kavuşturulmuştur.

Kaynakça

ARISTOTLE, (1987), Poetics, Duckwort Press: London.

BAUDELAIRE, C., (1995), The Painter of Modern Life and Other Essays, Phaidon: London.

BUNNIN, Nicholas.,Yu, J., (2004), The Blackwell Dictionary of Western Phi-losophy, Blackwell Publishing: Malden.

EATON, M. Mulder, (2004), “Art and the Aesthetic”, The Blackwell Guide to Aesthetics. İçinde, Blackwell Publishing Ltd: Malden.

GADAMER, Hans-Georg, (1989), Truth and Method. Trans. Joel Weinsheimer and Donald G.Marshall. Sheed and Ward:London.

GARDNER, S., (1996), “Aesthetics”. Bunnin, N and Tsui-James, E.P. The Blackwell Companion to Philosophy, Blackwell Publishing: Malden.

HUME, David, (1965) [1757], Of the Standard of Taste and Other Essays, Bobbs-Merrill: New York.

KANT, Immanuel, (1965) [1781], Critique of Pure Reason, ST Martin’s Press: New York.

________, (1987) [1790], Critique of Judgement, Hackett Publishing: Indiana-polis.

KIVY, Peter (Ed.), (2004), The Blackwell Guide to Aesthetics, Blackwell Pub-lishing Ltd: Malden.

PALMER, E.R, (2002), Hermenötik, Çev. İbrahim Görener. Anka Yayınları: İs-tanbul.

PLATO, (1992), Republic, Trans. G.M.A. Grube. Hackett Publishing Com-pany: Indiapolis.

TOLSTOY, L. N., (2012), Sanat Nedir? Çev. Mazlum Beyhan. İş Bankası Kültür Yayınları:İstanbul.

Kaynak Göster

APA Yılmaz, A . (2012). SANAT BİLİNCİNİN DİLİ OLARAK ESTETİK . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 9 (33-34) , 63-75 .