MANEVIYATÇI BIR UFUK: ALI FUAD BAŞGIL

Öz Ali Fuad Başgil genellikle siyasetçi yönü ile ele alınan bir kişidir. Ancak liberal muhafazakâr bir düşünce yapısına sahip Başgil’in daha iyi anlaşılabilmesi için onun çok yönlü kişiliğinin mutlaka bilinmesi gerekmektedir. Vermiş olduğu demokratik mücadelelere ilaveten onun, yaşadığı dönemde hem Batılılaşma hem de Komünizm ve ondan kaynaklanan ahlaki ve felsefi sistemlerin ülkemizdeki yansımalarına karşı ortaya koymuş olduğu maneviyatçı felsefe ile Türkiye’nin hem siyasi hem de düşünce hayatına önemli katkıları olmuştur. Onu milletin “kendi olma” meselesinin fikri dayanaklarının öncülerinden biri olarak görebiliriz. O, radikal tutumlardan uzak ılımlı kişiliği ile hem Batı’yı anlamayı hem de geleneksel olan ile Batılı olanı birleştirmeyi içeren sentezci bir tutum ortaya koyar. Biz bu çalışmada zaman zaman eleştirilere muhatap olan bu düşünce yapısının bağlamını iyi anlayıp onun maneviyatçı felsefesinin temel unsurlarını ortaya koymaya çalışacağız

Kaynakça

AŞÇI, A. (2000). Ali Fuad Başgil Biyografisi. (Ergun Göze Önsözü) , Kubbealtı Yay., İstanbul

BAŞGİL, A.F. (1951) “Din Felsefesi Bahisleri”, İslam’ın Nuru Mecmuası, sayı 2, s.37

BAŞGİL, A.F., (1951a).“İrtica Yaygarası”, Komünizme Karşı Mücadele Dergisi, sayı1, İstanbul

BAŞGİL, A.F., (1952). “Maneviyata Muhtacız”, Sebilürreşad, cilt V, sayı124, s.380

BAŞGİL, A.F., (1952a). “Maneviyat Buhranı”, Sebilürreşad, cilt V, sayı 113, s.203

BAŞGİL, A.F., (1964). “Milliyet Nedir?” Yeni İstanbul Gazetesi, 24.06.1964, s.1

BAŞGİL, A.F., (1943). “Siyasal Bilgiler Okulunun 86. yıl dönümü münasebetiyle 4.12.1943 tarihinde yapılan konuşma” Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi, Ankara, s.14

BAŞGİL, A.F. (2016).Gençlerle Başbaşa. (101. Baskı). Yağmur Yayınları.

BAŞGİL, A.F., (1940). Esas Teşkilat Hukuku Dersleri. İstanbul: İnkılap Yayınları.

BAŞGİL, A.F., (2003).Din ve Laiklik. İstanbul: Yağmur Yayınları.

BAŞGİL, A.F., (2006).Demokrasi Yolunda. İstanbul: Yağmur Yayınları.

BAŞGİL, A.F., (1960).İlmin Işığında Günün Meseleleri. Derleyen: Ali Hatipoğlu-İsmail Dayı, İstanbul: Yağmur Yyaınları.

CEVİZCİ, A. (2015). Felsefe Tarihi. (3. Baskı). İstanbul: Say Yayınları

CÜNDİOĞLU, D.(2004). “Düşünen Siyaset, XIX Yüzyılın Sonlarından İtibaren “İslam Mani-i Terakkidir” Tartışmaları, Bir Kaynakça Denemesi”. İslam ve İlerleme Dergisi, sayı19, (s.42- 43). Ankara.

EMRE, A. (2004).”Toplum Mühendisliği” Projesi Olarak Muhafazakârlık. Anlayış Dergisi, Sayı 9. s.28-29

ERBAKAN, N. (2014). Milli Görüş Temel Görüş. Erbakan Külliyatı (Der. Mustafa Uzun). Cilt 1, Ankara: Mgv Yayınları.

GÖKALP, M. (1963). Haksızlıklar Karşısında Susmayan Alim: Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil: HayatıŞahsiyeti-Mücadeleleri. İstanbul: Santral Yayınevi.

KAYAPINAR, M.A. (2004). ”Muhafazakârlık neyi muhafaza eder?”. Anlayış Dergisi, Sayı 9. s. 31

KILIÇ, E.(2012). Materyalizm Karşısında Ali Fuad Başgil. (Süleyman Hayri Bolay, Kitap Hakkında Birkaç Söz).Ankara: Akçağ Yayınları.

, (2015).Tanzimattan Günümüze Türk Düşünürleri Ansk., Ali Fuad Başgil’in Hayatı ve Eserleri, Emrullah KILIÇ. 2. Cilt, Editör: Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY, Ankara: Nobel Yayınları.

MUSTAFA, N.A. (2001). İslam Düşüncesinde Muhalefet.çev. Vecdi Akyüz, (2. Basım). İstanbul: Ayışığı Kitapları.

SKIRBEKK, G., GILJE, N. (2014). Antik Yunandan Modern Döneme Felsefe Tarihi. çev. Emrah Akbaş-Şule Mutlu, (6. Basım). Ankara: Kesit Yayınları.

TÜRER, C. (2012). “Türk Modernleşme Tecrübesi Bağlamında Türkiye’de Felsefe”, Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, ed. Şafak Ural, Arzu İbişi Temelli, Filiz Didem Çoban Sarı,

Nurten Öztanrıkulu Özel, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayını.

VURAL, M. (2003). Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakarlık. Ankara: Elis Yayınları.

YAVUZ, H. (2009). Türkiye’nin Zihin Tarihi. İstanbul: Timaş Yayınları.

Kaynak Göster

APA Kılıç, E . (2017). MANEVIYATÇI BIR UFUK: ALI FUAD BAŞGIL . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 14 (52) , 87-100 .