GELENEK, GELENEKÇİLİK VE GELENEKSELCİLİK

Öz Bu çalışmada öncelikle modernlik bağlamında geleneğin nasıl konumlandırıldığı üzerinde durulmaktadır. Geleneksel bir yapının ortaya çıkıp gelenekselleşmesi ise aşkın bir kökene bağlı olarak doğuşu, bütün alanları kapsayacak şekilde yorumlanıp yerleşmesi ve değişmeden varlığını sürdürüp yıkılma sürecine girmesi şeklinde bir süreç olarak betimlenmektedir. Geleneğin temel unsurları ise metafizik ilkeler, inanç ilkeleri, ritüeller ve ahlakla ilgili ilkeler ve çeşitli bilim ve sanat dalları ile ilgili ilkeler olarak sınıflandırılmaktadır. Günümüz toplumlarında geleneksel değerlerin varlığı ve gücü bu bağlamlarda değerlendirilmektedir. Öte yandan Gelenekselci Ekolün, Evrensel Gelenek kavramı çerçevesinde ortaya koyduğu anlam ve bu doğrultuda günümüzde çeşitli geleneklerin birbirleriyle ve modernlikle yüzleşmeleri üzerinde durulmaktadır.

Kaynakça

Hüseyin Yılmaz, "GELENEK, GELENEKÇİLİK VE GELENEKSELCİLİK", Muhafazakar Düşünce, Yıl: 1, Sayı: 3, 2005.

Kaynak Göster

APA Yılmaz, H . (2005). GELENEK, GELENEKÇİLİK VE GELENEKSELCİLİK . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 1 (3) , 39-53 .