EZELDEN EBEDE; KADİM BİLGELİĞİN KUTSAL YOLCULUĞU: GELENEK

Öz Gelenek olgusunu, toplumların kuşaktan kuşağa aktardığı sosyal ve siyasal sermaye olarak ele alan bu çalışma, gelenek ile birey, toplum ve siyasal iktidar ilişkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Mitoloji, meşruiyet, ideoloji, iktidar, süreklilik, kendiliğindenlik ve itaat kavramları ışığında geleneğin siyasal ve sosyal niteliğinin irdelendiği bu makalede, geleneğin tarihsel ve siyasal olarak karşısına çıkan problemleri aşma kapasitesi, toplumlara kazandırdığı kimlik ve bütünleşme birikimi ve siyasal iktidarın modern kaynaklarına karşı toplumu yönetme gücü değerlendirilmektedir.

Kaynakça

Akal, Cemal Bali, Yasa ve Kılıç, Afa Yayınları, İstanbul, 1991.

Bostancı, Naci, “Kürt Sorunu ve Milliyetçiliğin Ötesi", Türkiye Günlüğü, Ankara, 1999/54.

Duverger, Maurice, Siyaset Sosyolojisi, (Çev: Şirin Tekeli), Varlık Yayınları, İstanbul, 1998.

Fukuyama, Francis, Güven, (Çev: Ahmet Buğdaycı), Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1998.

Schwarz, Fernand, Kadim Bilgeliğin Yeniden Keşfi, (Çev: Ayşe Meral Aslan), İnsan Yayınları, Istanbul, 1997.

Weber, Max, Sosyoloji Yazıları, (Çev: Taha Parla), Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993.

Kaynak Göster

APA Çeti̇n, H . (2005). EZELDEN EBEDE; KADİM BİLGELİĞİN KUTSAL YOLCULUĞU: GELENEK . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 1 (3) , 153-171 .