Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefonlara Yönelik Algıları: Metafor Analizi ile Bir Değerlendirme

Bu çalışmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin akıllı telefonlara ilişkin algılarını incelemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada metaforlardan yararlanılmış ve veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Çalışmanın araştırma grubunu Ankara’da yer alan bir vakıf üniversitesinde 2018-2019 bahar döneminde öğrenim gören 272 eğitim fakültesi öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanma sürecinde öğrencilere “akıllı telefon benim için ….. gibidir çünkü ……” cümlesi verilmiş ve tamamlamaları istenmiştir. Akıllı telefonlar ile ilgili 208 metafor oluşturulmuş ve metaforlar 9 tema altında toplanmıştır. Temalar, vazgeçilmez ve zorunlu bir araç olarak telefon, kolaylaştırıcı ve işlevsel bir araç olarak telefon, bağımlılık yaratan bir araç olarak telefon, eğlence kaynağı olarak telefon, sosyal destek aracı olarak telefon, bilgi edinme aracı olarak telefon, iletişim ve erişim aracı olarak telefon, dengeli kullanılması gereken bir araç olarak telefon ve vazgeçilebilir bir araç olarak telefon olarak isimlendirilmiştir. Üretilen metaforlar değerlendirildiğinde, katılımcıların akıllı telefonları hayatlarının vazgeçilmez ve kolaylaştırıcı bir parçası olarak gördükleri ve çoğunlukla telefonların olumlu etki ve özelliklerini belirttikleri görülmektedir.

The Metaphoric Perceptions of Education Faculty Students’ Towards “Smartphones”: An Evaluation with Metaphor Analysis

The purpose of this study is to explore the metaphoric perceptions of education faculty students towards smartphones. In this qualitative study, metaphors are used and the data analyzed by content analysis. The research group of the study consists of 272 education faculty students from a Foundation University in Ankara in the spring semester of 2018-2019. Participants were asked to complete sentences as ‘Smartphone is like … because….. According to the results, participants used 208 metaphors about smartphones in 9 conceptual categories. The categories which produced metaphors most about the university students were named as follows; Telephone as an indispensable and compulsory tool, telephone as a facilitating and functional tool, telephone as an addictive tool, telephone as a source of entertainment, telephone as a mean of social support, telephone as a mean of information, telephone as a mean of communication and access, telephone should be used in a balanced way as a tool and telephone as a dispensable tool. Considering the metaphors produced in the study, the smartphones are indispensable and facilitating for the participants and they mostly indicate the positive effects and features of the phones.

Kaynakça

Referans 1 Adnan, M., & Gezgin, D. M. (2016). Modern çağın yeni fobisi: Üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 49(1), 141-158.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { muefd765165, journal = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-6999}, eissn = {2148-6999}, address = {}, publisher = {Mugla Sitki Kocman University}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {102 - 116}, doi = {10.21666/muefd.765165}, title = {Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefonlara Yönelik Algıları: Metafor Analizi ile Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Çetin Gündüz, Yrd. Doç. Dr. Hicran and Kızıl Aslan, Zeynep and Güçlü, Cansu Hazal} }
APA Çetin Gündüz, Y , Kızıl Aslan, Z , Güçlü, C . (2021). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefonlara Yönelik Algıları: Metafor Analizi ile Bir Değerlendirme . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 102-116 . DOI: 10.21666/muefd.765165
MLA Çetin Gündüz, Y , Kızıl Aslan, Z , Güçlü, C . "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefonlara Yönelik Algıları: Metafor Analizi ile Bir Değerlendirme" . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 102-116 <
Chicago Çetin Gündüz, Y , Kızıl Aslan, Z , Güçlü, C . "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefonlara Yönelik Algıları: Metafor Analizi ile Bir Değerlendirme". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2021 ): 102-116
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefonlara Yönelik Algıları: Metafor Analizi ile Bir Değerlendirme AU - Yrd. Doç. Dr. Hicran Çetin Gündüz , Zeynep Kızıl Aslan , Cansu Hazal Güçlü Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21666/muefd.765165 DO - 10.21666/muefd.765165 T2 - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 116 VL - 8 IS - 1 SN - 2148-6999-2148-6999 M3 - doi: 10.21666/muefd.765165 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefonlara Yönelik Algıları: Metafor Analizi ile Bir Değerlendirme %A Yrd. Doç. Dr. Hicran Çetin Gündüz , Zeynep Kızıl Aslan , Cansu Hazal Güçlü %T Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefonlara Yönelik Algıları: Metafor Analizi ile Bir Değerlendirme %D 2021 %J Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-6999-2148-6999 %V 8 %N 1 %R doi: 10.21666/muefd.765165 %U 10.21666/muefd.765165
ISNAD Çetin Gündüz, Yrd. Doç. Dr. Hicran , Kızıl Aslan, Zeynep , Güçlü, Cansu Hazal . "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefonlara Yönelik Algıları: Metafor Analizi ile Bir Değerlendirme". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Mayıs 2021): 102-116 .
AMA Çetin Gündüz Y , Kızıl Aslan Z , Güçlü C . Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefonlara Yönelik Algıları: Metafor Analizi ile Bir Değerlendirme. MSKUEFD. 2021; 8(1): 102-116.
Vancouver Çetin Gündüz Y , Kızıl Aslan Z , Güçlü C . Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefonlara Yönelik Algıları: Metafor Analizi ile Bir Değerlendirme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 8(1): 102-116.
IEEE Y. Çetin Gündüz , Z. Kızıl Aslan ve C. Güçlü , "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefonlara Yönelik Algıları: Metafor Analizi ile Bir Değerlendirme", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 102-116, May. 2021, doi:10.21666/muefd.765165
  • ISSN: 2148-6999
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mugla Sitki Kocman University

1.1b 574

Sayıdaki Diğer Makaleler

Görsel Düşünme Stratejilerinin Uygulandığı Öğrenme Ortamlarında Fen Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Düzeyleri

Suna ÇÖĞMEN, Asiye BAHTİYAR, Necla KÖKSAL

Ortaokul Düzeyinde Yenilenebilir Enerji Konusunda Öğretim Tasarımı Geliştirmenin İlk Basamağı: İhtiyaç Belirleme

Gökhan GÜVEN, Güler GÖÇEN KABARAN

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Hasan DAM

Yaratıcı Problem Çözme Sürecinde Analojik ve Seçici Düşünme: Seçici Problem Çözme Modelinin Matematik Eğitiminde Uygulama Örneği

Nilgün KİRİŞÇİ

Kişilerarası Duygu Düzenleme Yaklaşımına Dayalı Geliştirilen Grup Psikoeğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası Duygu Düzenleme Becerilerine Etkisi

Ayşe Özlem SARICAOĞLU, Raşit AVCI

Gagne’nin Öğretim Etkinlikleri Modeline Göre Hazırlanan Öğretim Yazılımının Sosyal Bilgiler Dersine Etkileri

Cengiz TAŞKIRAN, Zafer ÇAKMAK

İlkokul Yönetici ve Sınıf Öğretmenlerine Göre Suriyeli Sığınmacı Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Gizem ALKALAY, Bilgen KIRAL, Ali Rıza ERDEM

Sınıf Öğretmenlerinin İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Dersine Yönelik Görüşleri

Burak AKÇEŞME, Nuray KURTDEDE FİDAN

Kovid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitimde Öğretim Elemanlarının Öz-yansıtma ve Öz-Düzenleme Deneyimleri ve Uygulamaları

Ayşegül TAKKAÇ TULGAR

Türkiye’de Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi Nasıl Araştırılıyor?

Raziye SANCAR, Deniz ATAL