Milliyet Ve Uluslararası Özellikleri İfade Etmede Kitle Medya Dili

Bu makale medyanın bir milletin milli ve uluslararası özelliklerinden bahsederken kullandığı dil hakkındadır. Milletin özelliklerini belirten kelime kombinasyonları, kullanılan dilde konuşma davranış ve zihniyeti ifade etme eğilimindedir.

EXPRESSING NATIONALITY AND INTERNATIONAL FEATURES IN THE LANGUAGE OF MASS MEDIA

This article is about the expression of nationality and international in the language used in mass media. Words and word combinations denoting the peculiarities of the nation tend in expressing the speech behavior and its mentality.

___

APA Bakiyeva, G , Teshabayeva, D . (2014). Milliyet Ve Uluslararası Özellikleri İfade Etmede Kitle Medya Dili . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 7 (13) , 273-279 .