KÖROĞLU DESTANININ TİFLİS VARYANTI

“Köroğlu”nun Tiflis varyantının tarihi olaylarla ilgisi onaylanmıştır. “Köroğlu”nun Gürcüstan`da geniş yayılması çoktan bellidir ve Tiflis varyantının Azerbaycan`a getirilmesi yeni araştırmaların yapılmasına neden olmuştur. Yeni tetkikler destanın açılmamış sayfalarını araştırmaya zemin hazırlar. Özellikle XVI – XVII yüzyılın tarihi olaylarının Tiflis varyantında yansıtılması “Köroğlu” destanının tarihle ilgisini öğrenmeyi amaçlar. Bu varyantın dil özellikleri de o dönemin lingivistikasının tarihle ilgisini araştırması açısından önemlidir. Uzun yıllar köroğluşünaslıktan uzak kalmış bu nüsha hakkında düşünceler sadece bir kaynağa dayandığı için tartışmalara neden olmuştur. Gürcüstan Cumhuriyeti İlimler Akademisi K. Kekelidze adına Elyazmalar Enstitüsünün “Müslüman fondu”nda korunan “Köroğlu” destanı 28 meclisten oluşur. Destan dil, yazı üslubu ve süjenin kapsamasına göre Azerbaycan destanının en güzel varyantlarından biri gibi dikkati çeker.

Tiflis Variant of “Koroghlu” Epos

Tiflis variant of “Koroghlu” epos is the ancient copy. From the historical and language point of view this variant has the same tone with the historical events of XVI – XVII centuries. Besides, the Tiflis variant preserves the ancient epos narrative tradition/ The information on Tiflis variant was revealed and carried out of by the doctor of philology D/ aliyeva and other leading scientists. The situation happen in this variant? Events and heroes of the epos are partially differed from the situations, events and images of the traditional @Koroghlu@ epos/ The tradition of epos are much more saved here/ and its clarified that the epos was exposed to some changes, while it was performed by the singer. The plot of this variant rouses the interest. The new plots? Events and the fight of new heroes which are unknown to us are reflected in the epos. There are many women heroes in this variant. They fight with the dare – devil (a very brave man) together/ the confrontation between negative and positive characters in Tiflis variant is very strong and the contradictions are solved with fighting way

___

APA Ceferov, E . (2011). KÖROĞLU DESTANININ TİFLİS VARYANTI . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 4 (8) , 151-163 .