ANLATIYA ÇIKAR HER YOL

Kaynakça

Anlatı (t.y.). Büyük türkçe sözlüğü içinde. Erişim: 15 Kasım 2017, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.G TS.5a042a610c8491.82732250

Benjamin, W. (2001). Son bakışta aşk. (N. Gürbilek, Trans.) İstanbul: Metis. Fulford, R. (2014). Anlatının gücü kitle kültürü çağında hikayecilik. (E. Kardelen, Trans.) İstanbul: Kolektif Kitap.

Ong, W. J. (2012). Sözlü ve yazılı kültür sözün teknolojileşmesi. (S. Postacıoğlu Banon, Trans.) İstanbul: Metis.

Randall, W. L. (1999). Bizi biz yapan hikayeler. (Ş. Süer Kaya, Trans.) İstanbul: Ayrıntı.

Şimşek, B. (2017). Digital storytelling for women's well being in Turkey. M. Dunford, & T. Jenkins (Der.), içinde, Digital storytelling: Form and content (s. 73-88). UK: Palgrave.

Kaynak Göster