The Contribution of SPECT/CT in the Diagnosis of Stress Fracture of the Proximal Tibia

Stress fractures are injuries most commonly seen in the lower limbs and are usually caused by repetitive stress. While the distal and middle third of the tibia is the most frequent site for stress fractures (almost 50%), stress fractures of the proximal tibia is relatively rare and could be confused with other types of tibial fractures, thus altering management plans for the clinician. Early diagnosis of stress fractures is also important to avoid complications. Imaging plays an important role in the diagnosis of stress fractures, especially bone scan. Combined with single-photon emission computed tomography/computed tomography (SPECT/CT) it is an important imaging technique for stress fractures in both upper and lower extremities, and is widely preferred over other imaging techniques. In this case, we present the case of a 39-year-old male patient diagnosed with stress fracture of the proximal tibia and demonstrate the contribution of CT scan fused with SPECT imaging in the early diagnosis of stress fracture prior to other imaging modalities.

Proksimal Tibia Stres Kırığında SPECT/BT’nin Katkısı

Stres kırıkları çoğunlukla alt ekstremitede görülen ve genellikle tekrarlayan strese bağlı gelişen yaralanmalardır. Tibia orta kesimi ve distali stres kırıklarının en sık görüldüğü bölgeler iken (yaklaşık %50), proksimal tibianın stres kırıkları nispeten nadirdir, diğer kırık türleriyle karıştırılabilir ve bu durum klinisyenin tedavi planını etkileyebilir. Stres kırıklarının erken tanısı komplikasyonları önlemek açısından önemlidir. Görüntüleme yöntemleri, stres kırıklarının teşhisinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle tekfoton emisyon bilgisayarlı tomografi/bilgisayarlı tomografi (SPECT/BT) ile birleştirilen kemik sintigrafisi hem üst hem de alt ekstremite stres kırıkları için önemli bir görüntüleme tekniğidir ve diğer görüntüleme tekniklerine göre çok daha fazla tercih edilmektedir. Bu yazıda proksimal tibiada stres kırığı tanısı alan 39 yaşındaki bir erkek hastanın hikayesini sunuyor ve stres kırığının erken tanısında SPECT/BT taramasının katkısını gösteriyoruz.

Kaynakça

Drabicki RR, Greer WJ, DeMeo PJ. Stress Fractures Around the Knee. Clin Sports Med 2006;25:105-115.

Huellner MW, Strobel K. Clinical applications of SPECT/CT in imaging the extremities. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2014;41(Suppl 1):S5058.

Kaynak Göster

Molecular Imaging and Radionuclide Therapy
  • ISSN: 2146-1414
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1992

1.2b462

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Contribution of SPECT/CT in the Diagnosis of Stress Fracture of the Proximal Tibia

Berna OKUDAN, Nazım COŞKUN, Pelin ARICAN

Inguinal Endometriosis Visualized on I-131 Whole Body Scan

Derya ÇAYIR, Mine ARAZ, Mahmut APAYDIN, Erman ÇAKAL

Tc-99m MDP Bone SPECT/CT Findings of a Patient Detected with a New Mutation in LEMD3 Gene: A Case of Osteopoikilosis

Güler SİLOV, Zeynep ERDOĞAN, Murat ERDOĞAN, Ayşegül ÖZDAL, Hümeyra GENÇER, Tayfun AKALIN, SEYHAN KARAÇAVUŞ

The Role of 18F-FDG PET/CT in Evaluating Elevated Levels of Tumor Markers in Breast Cancer

İnan GÖKTAŞ, Hakan CAYVARLI

Inflammatory and Ischemic Post Liver Transplant Complications Mimic Malignancy on 18F-FDG PET/CT

William MAKİS, Anthony CİARALLO, Stephan PROBST

Unilateral Muscle Artifacts due to Non-compliance During Uptake Phase of 18F-FDG PET/CT in an Oncologic Patient

William MAKİS, Emmanuel W. HUDSON

Sphenoid Bone Fibrous Dysplasia Detected Incidentally on Bone Scintigraphy by the Contribution of SPECT/CT Hybrid Imaging

Hüseyin ŞAN, Kürşat OKUYUCU, Ali Ozan ÖNER, Özdeş EMER, ALPER ÖZGÜR KARAÇALIOĞLU

Contribution of 18F-FDG PET/CT to Staging of Head and Neck Malignancies

Yeşim CEYLAN, ÖZGÜR ÖMÜR, Filiz HATİPOĞLU

Evaluation of PET Scanner Performance in PET/MR and PET/CT Systems: NEMA Tests

Mustafa DEMİR, Türkay TOKLU, Mohammad ABUQBEITAH, Hüseyin ÇETİN, H. Sezer SEZGİN, NAMİ YEYİN, KERİM SÖNMEZOĞLU

The Evolving Role of Nuclear Medicine and Molecular Imaging: Theranostics and Personalized Therapeutic Applications

M. Fani BOZKURT, ZEHRA ÖZCAN