Tehlikeli oyuncakların yol açtığı görünür kazalar

uklarda klinik bulguları değerlendirmek Gereç ve Yöntem: Bu geriye dönük çalışmada 2006 yılı Ramazan Bayramı tatilinde Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Acil Polikliniği’ne oyuncak tabanca ile atılan boncuk mermiye bağlı künt göz yaralanması ile başvuran 13 hastanın klinik bulguları değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 11’i (%85) erkek, 2’si (%15) kız olup ortalama yaşları 7,8(2-14) idi. Hastalarda saptanan bulgular korneada epitel defekti, kornea ödemi, descemet membranı kı- rışıklıkları, subkonjunktival kanama, konjunktival hiperemi, travmatik midriyazis, konjunktiva kesisi, hifema, ön kamarada fibrin formasyonu, Berlin ödemi ve vitreus içi kanama idi. Hastaların en son muayenelerindeki görme düzeyleri, değerlendirilemeyen 2 hasta dışında tamdı. Sonuç: Boncuk tabancası ile atılan plastik mermiye bağlı göz travmaları önemli olabile- cek sorunlara neden olabilir. Çocukların oyun ve oyuncak seçiminde öncelikle ebeveynler da- ha dikkatli olmalı, koruyucu tedbirler alınmalı, erişkinler ve gözetmenler tehlikeli oyuncaklar konusunda daha fazla bilinçlendirilmelidir.

Visible accident caused by ınsecure toys

Aim: To evaluate the clinical findings of children who have eye injuries due to bead pellets shot by toy guns Material and Method: In this retrospective study clinical findings of 13 patients applied to Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital 1. Eye Emergency Clinic that had blunt ocular injury due to bead pellets shot from toy gun during the Ramadan Eid in 2006 were evaluated. Results: Eleven (85%) patients were male, 2 (15%) patients were female and the mean age was 7.8 (2-14) years. The clinical findings observed in the patients were, corneal epithelial de- fects, corneal edema, descemet membrane folds, subconjunctival hemorrhage, conjunctival hy- peremia, traumatic mydriasis, conjunctival laseration, hyphema , fibrine formation in anterior chamber, Berlin edema and vitreus hemorrhage. Visual acuities of patients at last examination were 1.0 (snellen) except 2 of them which cannot be assessed. Conclusion: Eye injuries due to bead pellets shot from toy gun can cause problems that may be important. Before selecting children\\\\\\\'s toys and games, parents should be more careful, protective measures should be taken, adults and supervisors should be informed more about dangerous toys.

Kaynakça

1. Scribano PV, Nance M, Reilly P, Sing RF, Selbst SM. Pediat- ric nonpowder firearm injuries: outcomes in an urban pedi- atric setting. Pediatrics 1997;100:E5.

2. Sarı A, Adıgüzel U, Dinç E ve ark. Çocukluk Çağı Delici Göz Yaralanmalarının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi. T Oft Gaz 2008;38:504-9.

3. Özdemir M, Yaşar T, Şimşek Ş, Durmuş AÇ. Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi. Van Tıp Der- gisi 2002;9:6-11.

4. Lithander, J., Al Kindi, H. and Tonjum, A. M., Loss of visual acuity due to eye injuries among 6292 schoolchildren in the Sultanate of Oman. Acta Ophthalmol Scand 1999, 77, 697-9.

5. Kaur A., Agrawal A., Pediatric Ocular Trauma. Current Science 2005;89:43-6.

6. Çağlar Ç, Çinal A, Yaşar T, Demirok A. Künt oküler travmaya bağlı oluşan hifemalarda klinik özellikler. Ege Tıp Dergisi 2009;48:95-99.

7. Weidenthal DT, Schepens CL. Peripheral fundus changes as- sociated with ocular contusion. Am J Ophtalmol 1966;62:465- 77.

8. Serrano JC, Chalela P, Arias JD. Epidemiology of childhood ocular trauma in a northeastern Colmbian region. Arch Ophthalmol 2003;121:1439-45

9. American Academy of Pediatrics, Committee On Sports and Fitness; American Academy of Ophtalmology, Eye Health and Public Informatino Task Force. Protective Eyewear for Young Athletes. Ophtalmology 2004;111:600-3.

10. Enger C, Schein OD, Tielsch JM. Risk factors for ocular in- juries caused by air guns. Arch Ophthalmol 1996; 114: 469- 74.

11. Kargı ŞH, Demirbay P, Çalışkan B, Yarpuz M, Fırat E. Oyuncak tabanca ile oluşan göz travmaları. MN Oftalmol 2000;7:306-7.

12. Küsbeci T, Yiğit T, Demirhan E, Çatal Ç, Tezcan S. Çocukluk çağı göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi 2012;13:153-9.

13. MacEwen CJ, Baines PS, Desai P. Eye injuries in children: the current picture. Br J Ophthalmol 1981;65:436-8.

14. Rapoport I, Romem M, Kinek M, Koval R, Teller J, Belkin M, Eye injuries in children in Israel. A nationwide collaborative study. Arch Ophtalmol 1990 ;108:376-9.

15. Arıturk N, Şahin M, Oge I, Erkan D, Sulu Y. The evaluation of ocular trauma in children between ages 0-12. Turk J Pediatr 1999;108:376-9.

16. Gokyiğit B, Akar S, Ozturk A, Yılmaz OF. Cocukluk cağı izole goz travmaları. T Oft Gaz 2005; 35:155-62.

17. Eğrilmez S, Pehlivan M, Yağcı A, Eğrilmez ED, Çelebi G. Plastik Mermi Atan Havalı Oyuncak Tabancalara Bağlı 23 Göz Yaralanmasının Klinik ve Mekanik Analizi. T Oft Gaz 2001; 31: 447-52.

18. Kargı ŞH, Demirbay P, Özdal P ve ark. Künt göz travmalarının klinik değerlendirilmesi. T Oft Gaz 2002;32:863-8.

19. Adyanthaya R, Chou T, Parhiz AT. Penetrating Ocular Trauma From Airsoft Gun. Arch Ophthalmol 2012;130:944-5.

Kaynak Göster

MN Oftalmoloji
  • ISSN: 1300-4786
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

10.8b3.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Konjunktival kitle eksizyonlarında tisseel-lyo ile amniyon membran transplantasyonu

Emine ÇİLOĞLU, ALTAN ATAKAN ÖZCAN, EBRU ESEN, İnan HARBİYELİ

Protein-C eksikliği ile ilişkili bilateral lökokori

Fulya YAYLACIOĞLU, CELAL MURAT HASANREİSOĞLU, Zeynep AKTAŞ, Şafak KORKMAZ, Şengül ÖZDEK

Lignöz konjunktivitli olguda katarakt gelişimi ve ameliyat sonrası pupiller fibrinoid membran oluşumu

Yusuf KOÇLUK, Züleyha AKKAYA YALNIZ, Ayşe BURCU, Firdevs ÖRNEK

Keratokonus olgularında femtosaniye lazerle kornea içi halka yerleştirilmesi ve cep oluşturularak kombine çapraz bağlama tedavisi

Faik ORUÇOĞLU, Berrin TOKSÜ, Buket AYOĞLU, Sinan GÖKER

Glokomsuz dar ön kamaralı gözlerde katarakt ameliyatı sonrası ön kamara derinliği santral kornea kalınlığı ve göziçi basıncı değişimleri

ERHAN ÖZYOL, PELİN ŞÜKRAN ÖZYOL

Sağlıklı gözlerde scheimpflug kamera ve placido disk topografi ile santral kornea kalınlığı ön kamara derinliği ön kamara hacmi ve iridokorneal açı değerlendirilmesi

Mustafa KALAYCI, Alime GÜNEŞ, Yusuf ÖZERTÜRK

Sağlık çalışanlarında ve sağlık çalışanı olmayan kişilerde konjunktiva florası ve stafilokok taşıyıcılığı

Züleyha AKKAYA YALNIZ, Hatice ALTUN ULUDAĞ, Zeliha TUFAN KOÇAK, Güner ÜNEY ÖZKAN, Server YAĞCI, Firdevs ÖRNEK, Ali Pekcan DEMİRÖZ

Fakoemülsifikasyon cerrahisinde saydam kornea kesi yerinin cerrahi olarak uyarılmış astigmatizmaya etkisi

Betül İlkay AKÇAY SEZGİN, Hüseyin Bayramlar, Tahir Kansu BOZKURT, ESRA GÜNEY, Cihan ÜNLÜ, Gülünay AKÇALI

Plusoptix CR03 fotorefraktometre cihazı ile rutin göz muayenesi yapılan bir yaşındaki bebeklerin refraksiyon değerleri

A. Ebru KILAVUZOĞLU BAHADIR, C. Banu COŞAR, Esra ÜÇBAŞARAN

İnferior oblik kasın anterior transpozisyonunun vertikal kapak aralığına etkisi

Serpil AKAR, CAN ÖZTÜRKER, Birsen GÖKYİĞİT, Pelin KAYNAK, Ahmet DEMİROK