İki Yaş Altındaki Çocuklarda Rebound ve Aplanasyon Tonometre Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Amaç: İki yaş altındaki çocuklarda iki farklı prensiple çalışan Icare Pro rebound tonometresi (IPRT) ve Tonopen Avia (TPA) aplanasyontonometresinin göz içi basınç (GİB) ölçüm verilerinin karşılaştırılması.Gereç ve Yöntem: Yaşları 2-24 ay arasında değişen 40 çocuğun 80 gözü çalışmaya dahil edildi. Hastaların önce Icare Pro ile ardından topikal anestezi uygulanarak Tonopen Avia ile GİB değerleri ölçüldü. Tüm ölçümler, sedasyon altında yapıldı. Tüm çocuklara aynı sedasyon protokolü uygulandı (0,5mg/kg intravenöz ketamine). Her göz için 3 set ölçüm yapıldı ve ortalama değerler elde edildi. Verilerin karşılaştırılmasında Paired Samples t test, ölçümler arasındaki korelasyon ve uyumun değerlendirilmesinde Intraclass Korelasyon Katsayısı ve Bland-Altmananalizi kullanıldı.Bulgular: Ortalama GİB değerleri IPRT ile 15.7±2.89 mmHg bulunurken, TPA ile 16.75±3.04 mmHg olarak ölçüldü (p=0,001). BlandAltman analizine göre; iki farklı cihazla alınan GİB ölçümleri arasındaki ortalama 1,03'lük fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p

Comparison of Rebound Tonometer and Applanation Tonometer in Children under Two Years Old

Objective: To compare intraocular pressure (IOP) measurements obtained with Icare Pro rebound tonometry (IPRT) and Tonopen Avia (TPA) applanation tonometry in children. Material and Method: This study involved 80 eyes of 40 children, aged 2-24 months. IOP measurements were taken using IPRT firstly and followed by with TPA after topical anesthetic drop application. All measurements were performed under sedation using intravenous ketamine. Three consecutive readings were acquired from each device and mean values were recorded. To compare the measurements, Paired Samples t test was used. The correlation and agreement between 2 different devices were assessed by use of the Intraclass Correlation Coefficient and Bland-Altman method. Results: The mean IOP was measured as 15.7±2.89 mmHg (range 9-22) with the IPRT, while it was measured as 16.75±3.04 mmHg (range 10-22) with the TPA (p=0.001). Bland-Altman analysis showed that the mean difference between measurements from the IPRT and the TPA was 1±0.3 mmHg (p<0.01) and 95% limit of the agreement between the 2 methods distributed between -0.87 to 2.94 mm Hg. Significant positive correlation was found on IOP readings obtained by the IPRT and the TPA (r=0.943, P=0.001). Conclusion: Although higher IOP measurements were acquired with applanation tonometry than rebound tonometry, it is concluded that two devices can be used instead of each other due to high correlation and agreement.

Kaynakça

1. Leske MC, Heijl A, Hussein M, Bengsson B, Hyman L, Komaroff E. Early manifest glaucoma trial group. Factors for glaucoma progression and the effect of treatment: the early manifest glaucoma trial. Arch Ophthalmol 2003;121:48-56

2. Kass MA. Standardizing the measurement of intraocular pressure for clinical research. Guidelines from the eye care technology forum. Ophthalmology 1996;103:183-5.

3. Kim KN, Jeoung JW, Park Kh, Yang MK, Kim DM. Comparison of new rebound tonometer with Goldmann applanation tonometer in a clinical setting. Acta Ophthalmol 2013;91:e392-6

4. Dekking HM, Coster HD. Dynamic tonometry. Ophthalmologica 1967;154:59-74.

5. Kontiola AI. A new induction-based impact method for measuring intraocular pressure. Acta Ophthalmol Scand 2000; 78:142-5.

6. Lundvall A, SvedbergH, Chen E. Application of the Icare Rebound Tonometer in Healthy Infants. J Glaucoma 2011;20:7-9

7. Haus et al. ARVO abstract number 08-A-5847-ARVO.

8. Blumberg D, Congdon N, Jampel H, Gilbert D, Elliott R, Rivers R, Munoz B, Quigley H. The effects of sevoflurane and ketamine on intraocular pressure in children during examination under anesthesia. Am J Ophthalmol 2007;143:494-9.

9. Jones L, Sung V, Lascaratos G, Nagi H, Holder R. Intraocular pressures after ketamine and sevoflurane i children with glaucoma undergoing examination under anaesthesia. Br J Ophthalmol 2010 Jan;94:33-5.

10. Schweier C, Hanson JVM, Funk J, Töteberg-Harms M. Repeatability of intraocular pressure measurements with Icare PRO rebound, Tono-Pen AVIA, and Goldmann tonometers in sit ting and reclining positions. BMC Ophthalmol 2013 Sep 5;13:44

11. Bhartiya S, Bali SJ, Sharma R, Chaturvedi N, Dada T. Compa rati - ve evaluation of TonoPen AVIA, Goldmann applanation tonometry and non-contact tonometry. Int Ophthalmol 2011;31:297-302

12. Jung HH, Park JW, Park SW. Comparison of Portable Tonometers and Goldmann Applanation Tonometer for Intraocular Pressure Measurement. J Korean Ophthalmol Soc 2014 ;55:102-9

13. Yang HY, Kim JG, Ko HS, Lee KS, Won HJ. In Vivo Validation of the New Tonopen AVIA Tonometer using Manometers placed in the Anterior chamber and the Vitreous Cavity under Various Vitreous Conditions. Cur Eye Res 2014;39:370-7

14. Davies LN, Bartlett H, Mallen EA, Wolffsohn JS. Clinical evaluation of rebound tonometer. Acta Ophthalmol Scand 2006;84:206-9.

15. Van der Jagt LH, Jansonius NM. Three portable tonometers, the TGDc-01, the Icare and the Tonopen XL, compared with each other and with Goldmann applanation tonometry. Ophthalmic Physiol Opt 2005;25:429-35.

16. García-Resúa C, González-Meijome JM, Gilino J, Yebra-Pimentel E. Accuracy of the new Icare rebound tonometer vs other portable tonometers in healthy eyes. Optom Vis Sci 2006;83:102-7.

17. Sahin A, Niyaz L, Yildirim N. Comparison of the rebound tono - me ter with the Goldmann applanation tonometer in glaucoma patients. Clin Experiment Ophthalmol 2007;35:335-9.

18. Johannesson G, Hallberg P, Eklund A, Linden C. Pascal, Icare and Goldmann applanation tonometry-a comparative study. Acta Ophthalmol 2008;86:614-21.

19. Lopez-Caballero C, Contreras I, Munoz-Negrete FJ, Rebolleda G, Cabrejas L, Marcelo P. Rebound tonometry in a clinical setting. Comparison with applanation tonometry. Arch Soc Esp Oftalmol 2007;82:273-8.

20. Nakamura M, Darhad U, Tatsumi Y, Fujioka M, Kusuhara A, Maeda H, Negi A. Agreement of rebound tonometer in measuring intraocular pressure with three types of applanation tonometers. Am J Ophthalmol 2006; 142:332-4.

21. Kageyama M, Hirooka K, Baba T, Shiraga F. Comparison of Icare Rebound Tonometer With Noncontact Tonometer in Healthy Children. J Glaucoma 2011;20:63-6.

22. Li Y, Tang L, Xiao M, Jia S, Liu P, Zhou Y, Chen H, Zeng J. Com - pa rison of the Icare Tonometer and the Hand-held Goldmann Applanation Tonometer in Pediatric Aphakia. J Glaucoma 2013;22:550-554

23. Özkök A, Dikkaya F, Tamçelik N, Çömlekoğlu DU. Icare Pro rebound tonometrenin glokom hastalarında otururken ve yatar pozisyonlarda kullanımının değerlendirilmesi. T Klin J Ophthal - mol 2014;23: 1-6

24. Sauer A, Abry F, Blavin J, Saleh M, Gaucher D, Meyer N, Bourcier T, Speeg-Schatz C. Sedated intraocular pressure and corneal thickness standards in children from birth to 10 years of age. J Fr Ophtalmol 2011 Apr;34:238-42.

25. Muir KW, Jin J, Freedman SF. Central corneal thickness and its relationship to intraocular pressure in children. Ophthalmology 2004 Dec;111:2220-3.

Kaynak Göster

MN Oftalmoloji
  • ISSN: 1300-4786
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

10.7b3.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Donör Kornea Nakli İçin Yüksek Riskli Gözlerde AlphaCor Yapay Kornea İmplantasyonu Sonuçları

Musa MUSAOĞLU, Esin SÖĞÜTLÜ SARI, Anıl KUBALOĞLU, Yusuf ÖZERTÜRK, Alper YAZICI

Bilateral Konjunktival Protrüzyon Gelişen Konjenital Lameller İktiyozisli Olgu

Osman Okan OLCAYSÜ, Elif OLCAYSÜ, Baki KARTAL, SADULLAH KELEŞ, Ahmet ALTUN

Alport Sendromunda Katarakt Cerrahisi Sonuçları

Elif Betül TÜRKOĞLU, Yusuf AYAZ, Mustafa ÜNAL, HATİCE DENİZ İLHAN, Kadri Cemil APAYDIN

Perimetrik ve Pre-Perimetrik Glokom Olgularında Optik Sinir Başı Retina Sinir Lifleri ve Makülanın Optik Koherans Tomografi ile İncelenmesi

MUSTAFA DEĞER BİLGEÇ, Nezir SUYUGÜL

Bilateral Keratokonuslu Hastalarda Keratokonus Evresine Göre Asimetrinin Değerlendirilmesi

YEŞİM ALTAY, AYŞE BURCU, Özgür BALTA, Firdevs ÖRNEK

Kornea Ödemli Hastalarda Orbscan II Ultrasonik Pakimetri ve Visante Ön Segment Optik Koherans Tomografi ile Yapılan Santral Kornea Kalınlık Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Duygu ER, Gül ARIKAN, Hasan CAN DORUK, NİLÜFER KOÇAK, Üzeyir GÜNENÇ

Lazer Fotokoagülasyon Tedavisi Uygulanan Prematür Retinopatili Bebekleri Birinci Yıl Sonunda Neler Bekliyor?

Cem SUNDU, İdil GÖKSEL, Fatma Merve BOZKURT, Ayça SARI

Bilateral Optik Disk Hipoplazisi

Abdurrahman BAŞCI, İHSAN YILMAZ, Abdullah ÖZKAYA, Ahmet Taylan YAZICI, Ahmet DEMİROK

Olası Oküler Histoplazmozis Sendromuna Bağlı Koroidal Neovasküler Membranın İntravitreal Bevacizumab ile Tedavisi

Nihan PARLAKFİKİRER, Nilüfer İLHAN, Mesut COŞKUN, Esra AYHAN TUZCU, Özgür İLHAN

Hiperemezis Gravidaruma Sekonder Gelişen Valsalva Retinopatisine Bağlı Premaküler Hemoraji ve Tedavisinde Nd: Yag Lazer Hiyaloidotominin Etkinliğini Değerlendirme

Yavuz ÖZPINAR, Kemal YÜKSEL, Hasan ALTINKAYNAK, Ökkeş BAZ, Ahmet TAYLAN YAZICI