Alport Sendromunda Katarakt Cerrahisi Sonuçları

Amaç: Alport sendromu tanısı konulan hastalarda katarakt cerrahisi sonuçlarımızı sunmak.Gereç ve Yöntem: Ocak 2013-Mart 2014 tarihleri arasında başvuran 5 çocuk hastanın 10 gözü retrospektif olarak değerlendirildi.Hastaların operasyon öncesinde ve sonrasında en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri ile komplikasyonlar kaydedildi.Bulgular: Hastaların tümü erkek olup ortalama yaş 14,8±1,72 yıl idi. Ortalama takip süresi 10,1±3,80 ay idi. Dört gözde posteriorve anterior lentikonus, 6 gözde anterior lentikonus izlendi. Altı gözde ön polar katarakt, 4 gözde arka polar katarakt mevcuttu. Hastaların tamamına fakoemülsifikasyon ve göziçi lens implantasyonu yapıldı. Preoperatif hastaların görme keskinlikleri 0,68±0,39 iken postoperatif 0,15±0,09 (logMAR) idi. Bir olguya ameliyattan 6 ay sonra arka kapsül kesafeti nedeniyle Nd:YAG lazer kapsülotomi yapıldı. Diğer gözlerde ameliyat sırasında ve sonrasında komplikasyon izlenmedi.Sonuç: Alport sendromlu hastalar, göz tutulumu olabileceği için tanı konulduktan sonra zaman kaybetmeden göz hekimine refere edilmelidirler. Çocuk hastaların katarakt veya lens problemlerine bağlı görme bozuklukları erken cerrahi operasyonla düzeltilebilmekte ve ambliyopi önlenebilmektedir

Outcomes of Cataract Surgery in Patients with Alport Syndrome

Objective: To present our results of cataract surgery in patients with Alport syndrome. Material and Method: We evaluated 10 eyes of 5 children retrospectively who applied between January 2013-March 2014. The preoperative and postoperative best corrected visual acuity and complications were recorded. Results: All of the patients were male and the mean age was 14.8±1.72 years. Mean follow-up time was 10.1±3.80 (6-14) months. Anterior lenticonus was seen in 6 eyes, and posterior and anterior lenticonus in 4 eyes. Anterior polar cataract was present in 6 eyes and posterior polar cataract in 4 eyes. All patients underwent phacoemulsification and intraocular lens implantation. While preoperative visual acuity of patients was 0.68±0.39, postoperative visual acuity was 0.15±0.09 (logMAR). Nd: YAG laser capsulotomy was performed in one patient 6 months after surgery because of posterior capsule opacification. Peroperative and postoperative complications were not observed in the remaining patients. Conclusion: After diagnosis of Alport syndrome, patients should be referred to an ophthalmologist immediately because of the risk of ocular involvement. In pediatric patients, cataract or lens-related vision problems can be corrected by an early surgical procedure and amblyopia can be prevented.

Kaynakça

Mohan S, Gupta P, Sahai K, Sachan SK. Phacoemulsification in a Rare Case of Alport's Syndrome. Semin Ophthalmol 2014;29: 196-8.

Hentati N, Sellami D, Makni K, et al. Ocular findings in Alport syndrome: 32 case studies. J Fr Ophtalmol 2008;31:597-604.

Seymenoğlu G, Baser EF. Ocular manifestations and surgical re- sults in patients with Alport Syndrome. J Cataract Refract Surg 2009;35:1302-6.

Al-Mahmood AM, Al-Swailem SA, Al-Khalaf A, Al-Binali GY. Progressive posterior lenticonus in a patient with alport syndrome. Middle East Afr J Ophthalmol 2010;17:379-81.

Gupta A, Babu KR. Clear lens extraction in Alport Syndrome with combined anterior and posterior lenticonus or ruptured anterior lens capsule. J Cataract Refract Surg 2011;37:2075-8.

Choi JH, Na KS. Anterior lens capsule abnormalities in Alport Syndrome. Korean J Ophtalmol 2005;19:84-9.

Junk AK, Stefani FH, Ludwig K. Bilateral anterior lenticonus: Scheimpflug imaging system documentation and ultrastructural confirmation of Alport syndrome in the lens capsule. Arch Ophthalmol 2000:118:895-7.

Teekhasaenee C, Nimmanit S, Wutthiphan S, Vareesangthip K, Laohapand T, Malasitr P, Ritch R. Posterior polymorphous dys- trophy and Alport syndrome. Ophthalmology 1991;98:1207-15.

Colville D, Savige J, Morfis M, et al. Ocular manifestations of au- tosomal recessive Alport syndrome. Ophthalmic Genet 1997;18: 119-28.

Colville DJ, Savige J. Alport syndrome. A review of the ocular manifestations. Ophthalmic Genet 1997;18:161-73.

Ohkubo S, Takeda H, Higashide T, et al. Immunohistochemical and molecular genetic evidence for type IV collagen alpha5 chain abnormality in the anterior lenticonus associated with Alport syn- drome. Arch Ophthalmol 2003;121:846-50.

Sukhija J, Saini JS, Jain AK. Phacoemulsification and intraocular lens implantation in an Alport's syndrome patient with bilateral anterior and posterior lenticonus. J Cataract Refract Surg 2003; 29:1834-6.

Zare MA, Rajabi MT, Nili-Ahmadabadi M, Oskouee SJ, Moghimi S. Phacoemulsification and intraocular lens implantation in Alport syndrome with anterior lenticonus. J Cataract Refract Surg 2007; 33:1127-30.

Ağca A, Eltutar K, Doğan M, Altan T, Gürkan S. Konjenital kataraktlar:Etiyoloji, hastaya yaklaşım ve cerrahi prosedür. Glo- Kat 2011;6(3):135-42.

Kaynak Göster

MN Oftalmoloji
  • ISSN: 1300-4786
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

10.1b2.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Transkonjunktival 20 Gauge Vitrektomi 23 Gauge Vitrektomiye Alternatif Olabilir mi?

Ahmet Burak BİLGİN, Elif Betül TÜRKOĞLU, Şengül ÖZDEK, Berati HASANREİSOĞLU

İki Yaş Altındaki Çocuklarda Rebound ve Aplanasyon Tonometre Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Sibel AKSOY, Aysel PELİT, OYA YALÇIN ÇOK

Retina ve Retina Pigment Epitelinin Kombine Hamartomu

Tuncay TOPAL, Taner KAR, Eyüp DÜZGÜN, Murat SÖNMEZ, Kenan OLCAY, Sercan K SAĞDIÇ, Melih Hamdi ÜNAL

Hiperemezis Gravidaruma Sekonder Gelişen Valsalva Retinopatisine Bağlı Premaküler Hemoraji ve Tedavisinde Nd: Yag Lazer Hiyaloidotominin Etkinliğini Değerlendirme

Yavuz ÖZPINAR, Kemal YÜKSEL, Hasan ALTINKAYNAK, Ökkeş BAZ, Ahmet TAYLAN YAZICI

Tek Taraflı Ambliyopili Genç Erişkinlerde Merkezi Kornea Kalınlığı ile Optik Koherans Tomografi Parametrelerinin Değerlendirilmesi

ERKAN ÇELİK, Sibel ALİŞAN, Emine DOĞAN, BURÇİN ÇAKIR, Elif Betül TÜRKOĞLU, Gürsoy ALAGÖZ

Bilateral Optik Disk Hipoplazisi

Abdurrahman BAŞCI, İHSAN YILMAZ, Abdullah ÖZKAYA, Ahmet Taylan YAZICI, Ahmet DEMİROK

Olası Oküler Histoplazmozis Sendromuna Bağlı Koroidal Neovasküler Membranın İntravitreal Bevacizumab ile Tedavisi

Nihan PARLAKFİKİRER, Nilüfer İLHAN, Mesut COŞKUN, Esra AYHAN TUZCU, Özgür İLHAN

Kornea Ödemli Hastalarda Orbscan II Ultrasonik Pakimetri ve Visante Ön Segment Optik Koherans Tomografi ile Yapılan Santral Kornea Kalınlık Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Duygu ER, Gül ARIKAN, Hasan CAN DORUK, NİLÜFER KOÇAK, Üzeyir GÜNENÇ

Pediyatrik Kataraktlarda Görsel Sonuçlar ve Kötü Sonuç Nedenleri

Ahmet ŞAHİN, Didem ŞAHİN, Ali ŞİMŞEK, Pervin UYGUR

Bilateral Konjunktival Protrüzyon Gelişen Konjenital Lameller İktiyozisli Olgu

Osman Okan OLCAYSÜ, Elif OLCAYSÜ, Baki KARTAL, SADULLAH KELEŞ, Ahmet ALTUN