Uluslararası Dinler Tarihi Cemiyeti (IAHR)’nin Dinler Tarihi Metodolojisine Kurumsal Katkısı

Uluslararası Dinler Tarihi Cemiyeti (IAHR), Dinler Tarihçilere ait küresel bir organizasyon olup Batılı bilim adamlarının öncülüğünde 1950’de Amsterdam’da kurulmuştur. IAHR, hem akademik hem de yapısal açıdan Dinler Tarihi metodolojisine çok daha kompozit bir teorik çatı kazandırmaya çabalar. Söz gelişi bu küresel birlik, Dinler Tarihçilerin çok boyutlu teorik konuların ele almasını yönlendirmekte aynı zamanda yayınladığı eserler ve düzenlediği çeşitli akademik toplantılarla Dinler Tarihi metodolojisinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Her beş yılda bir düzenlediği uluslararası kongrelerle IAHR, bilim adamları arasında daha etkin bir işbirliği sağlamakta ve onları birbirlerine yakınlaştırmaktadır. IAHR, aynı zamanda ülke bazında kurulmuş üye cemiyetlerin bilimsel faaliyetlerini desteklemekte ve yerel kültürlere ait çalışmalar konusunda Dinler Tarihçilerini cesaretlendirmektedir.

The Structural Contribution of International Association for The History of Religions (IAHR) to The Methodology of The History of Religions

International Association for The History of Religions (IAHR) is a global organization belonging to the Historians of Religions, which was founded in Amsterdam in 1950. It contributes to the History of Religions in a systematic and structural way so that it might gain a composite framework. For instance by this global unity, The Historians of Religions tend to build up some multi-dimentional subjec-matters in methodological and theorical ways of the field at the most effection. IAHR gives some great opportunities to the scholars in order to publish their works, or to hold some important academical meetings such as sypmosia, congress, panels and conferences. IAHR, by periodically held-congresses, can make the scholars more effective, more familiar of each other and more coorparated ones than ever. Lastly IAHR encourages the local associations to hold acamedical activities especially on the local cultural traditions.

Kaynakça

Antes, Peter, “The Beginning of The Christian Hierarchy and Its Development”, Dinler Tarihi Araştırmaları- III Hıristiyanlık Dünü, Bugünü ve Geleceği, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2002, 35-38.

Bleeker, C. Jouco, “ Future Task of the History of Religions”, Numen International Review for the History of Religions, 7 (1960), 227-233.

, “ Looking Backward and Forward”, Proceedings of the XIIIth International Congress of the International Association for the History of Religions, Stockholm 1970, ed. C. J. Bleeker, Geo Widengren, Eric J. Sharpe, Leiden 1975, 23-32.

Bianchi, Ugo, “The History of Religions and the Religio-anthropological Study of Religion”, Studies in Methodology. Preceedings of the Study Conference of the International Association for the History of Religions held in Turku, Finland, August 27-31, 1973, ed. Lauri Honko, The Hague 1979, 299-301.

––––––, “On Some Methodological Issues Concerning the Authonomy of the History of Religions”, Current Progress in the Methodology of the Science of the Religions, ed. Witold Tyloch, Warsaw 1984, 41-48.

Biezais, Haralds, “Typology of Religion and The Phenomenological Method”, Studies in Methodology. Preceedings of the Study Conference of the International Association for the History of Religions held in Turku, Finland, August 27-31, 1973, ed. Lauri Honko, The Hague 1979, 143-159.

Greetz, Armin W., “Global Perspectives on Methodology in the Study of Religion”, Perspectives on Method and Theory in The Study of ReligionAdjunct Proceedings of The XVIIth Congress of The International Association for the History of Religions, Mexico City, 1995, ed. Armin W. GeertzRussell T. McCutcheon, Leiden- Boston-Köln 2000, 72-73.

––––––, Russell T. McCutcheon, “The Role of Method and Theory in The IAHR”, Perspectives on Method and Theory in The Study of Religion- Adjunct Proceedings of The XVIIth Congress of The International Association for the History of Religions, Mexico City, 1995, ed. Armin W. Geertz- Russell T. McCutcheon, Leiden- Boston-Köln 2000, 3-38.

––––––, “The Second Conferance on Methodology and Theory”, Temenos Studies in Comparative Religion Present by Scholars in Denmark, Finland and Sweden, 25 ( 1989), 107-108.

History of Religions Proceedings of the Thirteenth International Congress of the International Association for the History of Religions ( Lancaster 15-22 August 1975), ed. Michael Pye- Peter McKenzie, Leicester 1980.

King, Ursula, “Historical and Phenomenological Approaches to the Study of Religion”, Contemporary Approaches to the Study of Religion –I, ed. Frank Whaling, Berlin- New York-Amsterdam, 1984, 29-164.

Kitagawa, Joseph M., “Random Reflections on Methodological Problems of the History of Religions”, Current Progress in the Methodology of the Science of the Religions, ed. Witold Tyloch, Warsaw 1984, 125-127. Marburg Revisited: Institutions and Strategies in the Study of Religion, ed. Michael Pye, Verlag 1989.

McCutcheon, Russell T., “The Common Ground on Which Students of Religion Meet; Methodology and Theory Within the IAHR”, Marburg Journal of Religion, vol. 1. No. 2 ( 1996), 1-6.

––––––, Manufacturing Religion-The Discourse on Sui Generis Religion and The Politics of Nostalgia, Oxford 2003.

The Notion of ʺReligionʺ in Comparative Research: Selected Proceedings of the XVIth Congress of the International Association for the History of Religions, Rome, 3rd-8th September, 1990, ed. Ugo Bianchi- Fabio Mora and Lorenzo Bianchi, Rome 1994.

Pye, Michael, “Opening Speech”, Religion and Society –Mexico City 5-12 August 1995, ed. Yolotl Gonzalez Torres, Michael Pye, England 2003, 17-20.

Pettazzoni Raffele, “Un Congresso “Non Opportuno”, Religione e Sociata’, ed. Mario Gandini, Bologna 1966, 157-159.

Religion and Society –Mexico City 5-12 August 1995, ed. Yolotl Gonzalez Torres, Michael Pye, England 2003, 21-25.

Rudolph, Kurt, “The History of Religions and the Critique of Ideologies”, Historical Fundamentals and the Study of Religions, New York- London 1985, 61-77.

Science of Religion: Studies in Methodology Proceedings of the Study Conference of The International Association for the History of Religions, held in Turku, Finland August 27-31, 1973, ed. Lauri Honko, The Hauge 1979, XVIXVII.

Schimmel, Annemarie, “Summary of the Discussion”, Numen International Review for the History of Religions, 7 ( 1960), 236-237.

Simon, Marcel, “Address”, History of Religions Proceedings of the Thirteenth International Congress of the International Association for the History of Religions ( Lancaster 15-22 August 1975), ed. Michael Pye- Peter McKenzie, Leicester 1980, 154-156.

Stensvold, Anne, “Hunting for Paradigms in the History of Religions” Unterwegs, New Paths in the Study of Religions- Festchrift für Michael Pye, ed. ChristophKleine, Monika Schrimpf, Katja Triplett, München 2004, 47- 60.

Waardenburg, Jacques, “Some Observations about the Development of Religionswissenschaft in Continental Europe over the Last Five Years”, History of Religions Proceedings of the Thirteenth International Congress of the International Association for the History of Religions ( Lancaster 15-22 August 1975), ed. Michael Pye- Peter McKenzie, Leicester 1980, 107-108.

Werblowsky, R. J. Zwi, “Marburg and After?”, Numen International Review for the History of Religions, 7 (1960),215-220.

XIXth World Congress of The International Association for The History of ReligionsIAHR Tokyo 2005, Department of Religious Studies, Tokyo 2004.

www.iahr.dk (20/05/2004)

www.l.u-tokyo.ac.jp/iahr2005/ (20/05/2004).

www.iahr.dk/associations.htm (25/05/2004).

www.iahr.dk/associations.htm#turkey (20/05/2004).

Kaynak Göster

Chicago Alıcı, M . "The Structural Contribution of International Association for The History of Religions (IAHR) to The Methodology of The History of Religions". Milel ve Nihal 2 (2005 ): 35-74