Türk Kültüründe Egemenliğin Dinsel ve Mitolojik Kökleri

Bu makalede devlet ve egemenlik kavramlarının ortaya çıkmasındaki sosyolojik gerekçeler değerlendirilmiş, Türk adını siyasi olarak tarih sahnesine çıkaran Göktürk Devleti’ndeki egemenliğin dinamikleri incelenmiştir. Bu incelemeden her iktidarın toplumsal ve insani bir gereksinim sonucunda toplumun deneyimleri, özlem ve arayışlarının bir ürünü olarak toplumun din gibi ortak iyiyi temsil eden değerleri etrafında oluşup bu değerlerden meşruiyet kazandığı, bu değerlerin aşınmaya uğraması sonucunda iktidarın meşruiyetinin mitolojik unsurlara bağlayarak ayakta durma çabası gösterdiği varsayımına ulaşılmıştır.  

Religious and Mythological Origins of Domination in Turkish Culture

This article deals with the social factors at formation of the state and the sovereignty concepts in the history, and foundations of sovereignty at Gokturk Empire which used Turk name as a political nationality. As a result of this study a hypothesis was developed which says that every political power emerges because of a humanistic requirement, and a result of people’s longings and their experiences. This power gains legitimacy with values of society which indicatives “the common good” like a religion. These values are rationalities of the society at first but with the passage of time they undergo degeneration. After this point the power begins to create some mythological stories to legitimate it’s sovereignty.    

Kaynakça

Rousseau, Jean Jacques, Toplum Sözleşmesi, Qraf Yayınları, İstanbul, 2013.

Şeriati, Ali, Medeniyet Tarihi I, çev. İbrahim Keskin, Fecir Yayınları, Ankara, 1998.

Şimşek, Osman, “Devlet Kavramının Gelişimi ve Küreselleşmedeki Anlamı” Kaynak Site: http://www.kamu-is.org.tr/pdf/5413.pdf. Erişim Tarihi: 04.06.2017

Timurluoğlu, Vecihi, “Mitolojide Devlet Bilgisi” Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, sayı:1, 2006.

Turan, Metin, Türk Destanları, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Kaynak Site:https://fevzioz.files.wordpress.com/2014/01/acc4b1klama-destan2.pdf. Erişim Tarihi:10.06.2017.

Wintson, Robert, Tanrının Öyküsü Tanrı mı İnsanı, İnsan mı Tanrı’yı Yarattı, Say Yayınları, İstanbul, 2005.

Yuvalı, Abdülkadir, “Türk Devlet Felsefesi”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı:1, 2008

Kaynak Göster

Chicago Bal, Ş . "Türk Kültüründe Egemenliğin Dinsel ve Mitolojik Kökleri". Milel ve Nihal 14 (2017 ): 234-269