Mormonluk:Amerika’nın Ahir Zamanının Dini ve Azizleri

Bu yazıda tipik bir Amerika dini olarak ele alınan Mormonluğun kısa bir tanıtımı hedeflenmektedir. Mormonluğun bir “son din” iddiasıyla ortaya çıkmasının, aynı iddialarla ortaya çıkmış olan İslam’la muhtemel tartışmaları kurgulanmıştır. Mormonluğun Hıristiyanlığın bir mezhebi mi yoksa müstakil bir din mi olduğu hep tartışılmıştır. Bu tartışmalar Mormonluğun kendini konumlandırdığı dinler tarihi içerisinde kendisinin neye karar verdiği kadar diğer Hıristiyan mezheplerinin de kendisini nasıl gördüğüne bağımlı olarak sonuçlanacaktır. Burada Mormonluğun İbrahimi gelenek içinde konumlanarak, Amerika’nın sosyal değerleriyle mütenasip bir biçimde toplumsal sermaye üretme kapasitesi üzerinde de durulmaktadır.

Mormonism: The Religion and Saints of the Latter Days of America

The aim of this article is to describe in brief the Mormonism, which is considered as a typical American religion. The possible discussion of the Mormonism, which claims to be the “last religion”, with Islam, which has always carried out the same claim for fourteen centuries, is figured out. The question as Mormonism is a sect within Christianity or an independent religion has always been discussed. All these discussions show that what Mormonism corresponds within the history of religions is not more important than how it is situated by other Christian religious sects. Here the social capital production capacity of Mormonism, compatible with the social values within the American context is examined.

Kaynak Göster

Chicago Aktay, Y . "Mormonluk:Amerika’nın Ahir Zamanının Dini ve Azizleri". Milel ve Nihal 1 (2004 ): 95-125