İlyas Canikli, Hadislere Göre Yöneticiye İtaatin Sınırları,

Öz Devletlerin bekası yöneten ve yönetilen arasındaki ilişkinin sağlam bir zeminde yürütülmesiyle doğrudan ilişki içerisindedir. Gerek yöneticilerin teba tarafından kontrolü gerekse yönetilenlerin yöneticiler eliyle idaresi ve isteklerinin temini devletten en küçük idari kuruma kadar söz konusu yapının sağlıklı bir şekilde işleyişinin ilk şartıdır. Tanıtmanın gayreti içinde olacağımız , “Hadislere Göre Yöneticilere İtaatin Sınırları” isimli çalışma dinin ikinci temel kaynağı olan hadislerin bir yönüyle sınırlarını belirlediği yönetici-yönetilen ilişkisinin boyutlarını, sınırlarını ve zaman içerisinde kazandığı/kaybettiği sistematiğini ele almaktadır. Çalışma bir giriş, üç ana bölüm ve bir sonuçtan oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

itaat

Kaynakça

...

Kaynak Göster

Chicago Aydın, O . "İlyas Canikli, Hadislere Göre Yöneticiye İtaatin Sınırları,". Milel ve Nihal 14 (2017 ): 342-347