İsa’ya Ne Oldu? İsa’nın Tutuklanması, Yargılanması ve Çarmıha Gerilmesiyle İlgili İncil Rivayetlerinin Tarihsel Açıdan Değerlendirilmesi

Günümüz Hıristiyanlığının üzerine bina edildiği temel yapı taşı olan Nasıralı İsa, tarihsel bir şahsiyet olarak MÖ.4-MS.30 yılları arasında yaşamış Galileli bir Yahudi idi. Kur’an’ın çarmıhta ölmediği iddiası karşısında Hıristiyanlığın temel kaynakları olan İncillere ve İznik inanç bildirgesine göre İsa, insanlığın günahlarına kefaret olarak çarmıha gerilmiş bir kurbandır. Bir Müslüman araştırmacı olarak bu yazımızda   İsa’nın akıbetiyle ilgili İncillerde yer alan rivayetleri tarihsel açıdan inceleyerek “ona gerçekte ne oldu?” sorusunu Hıristiyanlık bağlamında yanıt aramaya çalıştık. Bunu yaparken önce böyle bir araştırmaya bizi sevk eden nedenler üzerinde durarak sorunu tespit etmeye çalıştık. İkinci olarak İsa’nın çarmıha gerilmesine yol açan olayları tartıştık. Son olarak ise bizzat çarmıha gerilmesiyle ilgili İncil rivayetlerini değerlendirdik. Bütün bunları yaparken amacımız İsa’nın akıbetiyle ilgili Hıristiyan kaynaklardaki rivayetleri çözümlemek olduğu için Kur’an’ın İsa’nın ölümüyle ilgili ayetlerine ve dolayısıyla da İslam’ın bu konudaki görüşüne atıfta bulunmadık. Hz. İsa’nın tutuklanması, yargılanması ve çarmıha gerilmesiyle ilgili İncil rivayetlerini tarihsel açıdan değerlendirdiğimiz bu yazımızda kısaca şu sonuca vardık: Hıristiyan kaynaklarına göre İsa, dört kanonik İncil rivayetlerinin ve onlara dayanılarak geliştirilen geleneksel Hıristiyan düşüncesinin ortaya koyduğu gibi tüm insanlığın günahlarına kefaret olarak suçsuz bir şekilde çarmıha gerilerek idam edilmiş bir kurban değildir. Aksine o yaptığı vaazlarla döneminin Yahudi otoritelerinin tepkisini çekmiş; mabet bölgesinde yaptığı eylemler ve mabedin akıbetiyle ilgili söylediği sözlerden dolayı sadece bölgenin huzur ve sükununu sağlamakla görevli başkahin ve Yüksek Kurul üyeleri tarafından değil, aynı zamanda işgalci Roma güçlerinin yöneticisi olan vali Pilatus tarafından da halkı isyana teşvik eden potansiyel bir tehlike olarak görüldüğü için tutuklanıp idam edilmiş siyasi bir suçludur.

What Happened to Jesus? Evaluation of Gospel Narratives Concerning the arrest, trial and crucifixion of Jesus from the historical perspectives

Jesus ofNazareth, the main building-stone of today’s Christianity as a figure of history was a Galilean Jew who lived B.C.4- A.D.30. Contrary to the Qur’anic claim that he was not died on the cross, according to the main sources of Christianity and its Nicean creed Jesus was a sacrifice who was crucified as an innocent man for the sake of the sin of all mankind. In this article as a Muslim researcher we tried to answer “what happened to Jesus in reality?” within the context of Christian thought by analysing deeply the Gospel narratives from the historical perspective. While doing this, first of all, we tried to determine the questions which have led us to write this article. Secondly, we discussed the main events, led to the crucifixion of Jesus. Lastly, we evaluated the Gospel narratives concerning arrest, trieal, crucifixion of Jesus. While doing all these, we did not refer to any verses of the Qur’an and the Islamic teaching concerning the death of Jesus. Because our main was to analyse and evaluate the Gospel narratives in the light of moder historical scholarship. In the end of our research we have concluded that Jesus of Nazareth was not a sacrifice who was crucified as an innocent man as it is argued by the four canoonical Gospels and the traditional Christian thought which based on them. Contrary, he was executed as an political ciriminal by both the governor of occupied Roman powers, Pontus Pilate, and the high priest Caiphas and his Council.

Kaynak Göster

Chicago Aydın, M . "İsa’ya Ne Oldu? İsa’nın Tutuklanması, Yargılanması ve Çarmıha Gerilmesiyle İlgili İncil Rivayetlerinin Tarihsel Açıdan Değerlendirilmesi". Milel ve Nihal 1 (2004 ): 41-93