Avrupa'da Toplum Kalkınması - Community Development in Europe

Öz Avrupa’nın tamamında, sadece alanda daha uzun bir geleneğe sahip olan ülkelerde değil, bu tür kavramların yeniden gündeme geldiği Bulgaristan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde de toplum kalkınması (TK) için yeniden bir canlanma söz konusudur*. Hükümetlerin, dahası, özellikle karar verme sürecinin ilk basmaklarında yer alan yurttaşların oluşturduğu etkileşimli yönetimi teşvik eden yerel otoritelerin sayısının artmasıyla, siyasal ortam elverişli bir hale gelmiştir.

Kaynakça

Avedano, L. (2002). The Role of European Networks in the Implementation of Community Development Policies, in Gorman, M. Participatory methods and local mobilisation in decision- making processes. Brussels: CEBSD.

Baert, H. (2003). Handboek Samenlevingsopbouw in Vlaanderen. Brugge: Die Keure.

Harvey, B. (2000). European Strategy: Putting Participation at the Heart of European Integration Campfens, H. (1997). Community Development Around the Wor., 448–449. Toronto: University of Toronto Press.

Craig, G. (2003). Editorial introduction. Community Development Journal, 38(1).

Duyvendak, J.-W. (2003). Transformatie van een professie – het opbouwwerk en de grote overgang. Den Haag: Elsevier.

Gorman, M. (2003). Community Development in Europe. In K. Christensen and D. Levinson (eds), Encyclopedia of Community: From the Village to the Virtual World. Brussels: CEBSD.

Hautekeur, G. (2003). VIBOSO-CEBSD Questionnaire: Community Development in Europe, VIBOSO, Brussels.

Henderson, P. (2002). Social Inclusion and Citizenship in Europe: The Contribution of Community Development. Dr. Gradus Hendriks Stichting, Den Haag.

Henderson, P. (2003). European Trends in Community Development. A presentation to the seminar “Community Partnership Building in Central and Eastern Europe’. 27–29 March 2003. Sovatia, Romania.

Jindrova, P. (2003). Community Development in East and Central Europe. Community Development Journal, 38 (1), 59–63.

Van den Hoven, R. (2002). Opbouwwerk tussen emancipatie en beheersing: een vergelijkende studie naar praktijk van opbouwwerk in Nederland en Portugal, 390–399. Landelijk Centrum Opbouwwerk, Den Haag.

Kaynak Göster

APA Kaya, H . (2013). Avrupa'da Toplum Kalkınması - Community Development in Europe . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (7) , 186-198 .
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

5.3b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuklar İçin Güvenli İnternet: Güvenli İnternet Hizmeti ve Ebeveyn Görüşleri Üzerine Bir Araştırma - Safe Internet For Children: A Study on Safe Internet Service and Parental Views

Mustafa DEMİREL, Muhsin YÖRÜK, Okan ÖZKAN

1970’lerde Siyasi Partilerin Gözüyle Türkiye’nin AET’ye Bakışı: AP, CHP, MHP, MSP, DP2, TKP Örnekleri

Ekrem AKÇAY

Türkiye Selçuklularında Sosyal İlişkiler - The Social Relations with Turkey Public Non-Muslim Seljuks

Muhammet KEMALOĞLU

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Başarı ya da Başarısızlığına Atfettikleri Nedenler - Classroom Teachers' Causal Attributions of Student Success or Failure on Mathematics

Savaş BAŞTÜRK

MYO Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklıkları İle Yaratıcılık - The Investigation Of Relationship Between Frequency Of Vocational Higher School Students' Informatıon And Communication Technology Use And Creativity Perception

Osman EROL, Sait TAŞ

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler (Issue Cover, Editorial Board and Table of Contents)

(pdf FORMATINDA)

Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarında Sergiledikleri Davranışlar - Class Management Mentality Used by Class Teachers

Cemal YILDIRIM

Erek Dilin Dilbilgisi Öğretimine Kavram-Temelli Bir Yaklaşım: Anadil Destekli Dil Öğrenme - A Concept-Based Approach To L2 Grammar Instruction: L1-Assisted Language Learning

Meliha ŞİMŞEK

Avrupa'da Toplum Kalkınması - Community Development in Europe

H. KAYA

Psikolojik Sözleşme: Kavramsal Çerçeve ve Bir İçerik Analizi - Psychological Contract: Conceptual Framework And a Content Analysis

Kürşat ÖZDAŞLI, Özlem ÇELİKKOL