BATI BALKAN ÜLKELERİ İLE SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ (2010 - 2019) ARASINDA İŞSİZLİĞİN TAHSİLİ GECİKMİŞ KREDİLER ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın temel amacı, Batı Balkan ülkeleri ve bazı seçilmiş OECD ülkeleri arasında karşılaştırmalı bir analiz yoluyla işsizliğin sorunlu krediler üzerindeki etkisini belirlemektir. Takipteki alacakların (TGA) büyüklüğü, bir ülkenin bankacılık sektörünün istikrarında kilit rol oynamaktadır. Takipteki alacakları açıklayan makroekonomik faktörler, bir ülke için olduğu kadar bankalar için de çok önemli bilgiler içermektedir ve bu konuda gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeleri karşılaştıran çalışmalar az ilgi görmektedir. Bu çalışmayı gerçekleştirmek için Dünya Bankası, Örgütün resmi raporlarından alınan ikincil veriler üzerinde, özellikle Lineer Regresyon, Rassal Etki, Sabit Etki, Huasman - Taylor Regresyon ve Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri (GEE Modeli) olmak üzere panel veriler ve nicel ekonometrik modeller uygulanmıştır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma için 2010-2019 döneminde. İktisat teorisi ve bulgularımıza dayanarak, işsizlik oranı ile takipteki krediler arasındaki ilişkinin doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz: işsizlik oranındaki bir artış, takipteki kredi oranındaki artışa yol açmaktadır. Ayrıca, bulgular, işsizlik oranının kontrol edilmesinin, takipteki kredilerin seviyesini kontrol etmeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN WESTERN BALKAN COUNTRIES AND SELECTED OECD COUNTRIES (2010 - 2019) OF THE EFFECT OF UNEMPLOYMENT ON NON-PERFORMING LOAN

The main purpose of this paper is to determine the effect of unemployment on non-performing loans through a comparative analysis between the Western Balkans countries and some selected OECD countries. The size of non-performing loans (NPLs) plays a key role in the stability of the banking sector of a country. Macroeconomic factors that explain the NPLs contain very important information for banks as well as for a country and studies in this regard, which compare developing countries and already developed ones have received little attention. To carry out this study, panel data and quantitative econometric models have been applied, specifically Linear Regression, Random Effect, Fixed Effect, Huasman - Taylor Regression and Generalized Estimating Equations (GEE Model) on secondary data from official reports of the World Bank, Organization for Economic Cooperation and Development, during the period from 2010 to 2019. Based on economic theory and our findings, we can say that the relationship between the unemployment rate and non-performing loans is directly proportional: an increase in the unemployment rate will lead to an increase in the non-performing loan rate. Moreover, Findings show that controlling the rate of unemployment helps in controlling the level of non-performing loans

Kaynakça

Anderson, S. (2020, April 28), Remittance. Retrieved from Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/r/remittance.asp.

Clichici, D., and Colesnicova, T. (2014), The impact of macroeconomic factors on non-performing loans in the Republic of Moldova. Journal of Financial and Monetary Economics, 73-78.

Drury, A. (2020, March 9). Non Performing Loan. Retrieved from Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/n/nonperformingloan.asp#:~:text=A%20nonperforming%20loan%20%28NPL%29%20is%20a%20loan%20in,as%20zero%20payments%20of%20either%20principal%20or%20interest.

Fajar, H., and Umanto, U. (2017), The impact of macroeconomic and bank-specific factors toward non-performing loan: evidence from Indonesian public banks. Banks and Bank Systems, 12(1), 67-74.

Karim, A., and Anjom, W. (2016), Relationship between non-performing loans and macroeconomic factors (with specific factors: a case study on loan portfolios- SAARC countries prespective). Asia Pacific Journals of Finance and Risk Managment. 15(3), 84-103.

Kjosevskia, J., Petkovski, M., and Naumovska, E. (2019), Bank-specific and macroeconomic determinants of nonperforming loans in the Republic of Macedonia:. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1), 1185–1203.

Klein, N. (2013), Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance. IMF Working Paper European Department.

Krugman, P., and Wells, R. (2018), Macroeconomics, Fifth Edition. New York: Worth Publishers. M. Bloem, A., and Freeman, R. (2005), The Treatment of Nonperforming Loans. BOPCOM-05/29, 15.

Mankiw, G., and Mark, T. (2013), Economics. Tirane: Shtepia Botuse Univesitare "UET Press".

Manqellari, A., Haderi, S., Kule, D., and Qirici, S. (2007), Hyrje në Ekonomi. Tiranë: In Collection 5.

Mazreku, I., Morina, F., Misiri, V., V.Spiteri, J., and Grima, S. (2018), Determinants of the Level of Non-Performing Loans in. European Research Studies Journal, XXI(3), 3 - 13.

Mustafa, I., and Ali, J. (2013), Ekonomia. Prishtina: Libri Shkollor.

Saba, I., Kouser, R., and Azeem, M. (2012), Determinants of Non Performing Loans: Case of US Banking Sector. The Romanian Economic Journal, XV(44), 141-152.

San, T. (2016), The Effects of the Changes in Some Macroeconomic Indicators on the Non-Performing Loans in the Albanian Banking Sector (2007-2014). Mediterranean Journal of Social Sciences, 162.

Scott, G. (2020, February 24), Foreign Direct Investments. Retrieved from Investopedia:

https://www.investopedia.com/terms/f/fdi.asp#:~:text=A%20foreign%20direct%20investment%20%28FDI%29%20is%20an%20investment,acquires%20foreign%20business%20assets%20in%20a%20foreign%20company.

Segal, T. (2021, April 26), Non Performing Loan. Retrieved from Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/n/nonperformingloan.asp

Silver, C., Chen, J., and Kagan, J. (2019, January 21). Real Interest Rate. Retrieved from Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/r/realinterestrate.asp#:~:text=A%20real%20interest%20rate%20is%20an%20interest%20rate,of%20time-preference%20for%20current%20goods%20over%20future%20goods.

Turan, G., and Koskija, A. (2014), Nonperforming Loans in Albania. Academic Journal of Interdisciplinary Studies., 491-500.

Zeng, S. (2012), Bank Non-Performing Loans (NPLS): A Dynamic Model and Analysis in China. Modern Economics, 3, 100-110.

Kaynak Göster

APA Komoni, A. , Morina, F. , Grıma, S. , Özen, E. & Mazreku, İ. (2022). A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN WESTERN BALKAN COUNTRIES AND SELECTED OECD COUNTRIES (2010 - 2019) OF THE EFFECT OF UNEMPLOYMENT ON NON-PERFORMING LOAN . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 656-678 . DOI: 10.30798/makuiibf.979620
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 2149-1658
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

20.7b12.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

LOJİSTİK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNE GÖRE ÜLKE SIRALAMALARI: FARKLI YÖNTEMLERİN SIRALAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Alptekin ULUTAŞ, Murat Kemal KELEŞ

KOORDİNELİ PİYASA EKONOMİLERİNDE TARIM, ORMAN ALANLARI VE ENERJİ TÜKETİMİNİN ÇEVRESEL KALİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ

Hüseyin ÜNAL, Oğuz Yusuf ATASEL

BATISIZLIK VE TRUMP'UN GÖLGESİNDE TRANSATLANTİK İLİŞKİLER

Sezin İBA GÜRSOY

PARA POLİTİKASI TASARIMLARINDA FİYAT VE FİNANSAL İSTİKRAR İLİŞKİSİ: EURO ALANINDAN KANITLAR (1999:01-2020:12)

Ömer YALÇINKAYA, Halil İbrahim AYDIN

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN İTHALAT BAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ: GİRDİ-ÇIKTI MODELİ (2002-2012)

Esra ALP COŞKUN, Murat Ozan BAŞKOL

KAMUDA İNSAN KAYNAKLARININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ: YEŞİLYURT BELEDİYESİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Nazlı NALCI ARIBAŞ, Enes DOĞAN

SOSYAL HİZMET UZMANLARININ MESLEKİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE EĞİTİM ODAĞINDA KÜLTÜREL YETKİNLİKLERİ

Begüm ŞEN VARAN, Filiz YILDIRIM, Bilge ABUKAN

İSLAMİ BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ: TÜRKİYE'DEKİ KATILIM BANKALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Raif PARLAKKAYA, Hüseyin ÇETİN, Mustafa Nihat DEMİRCİ

İŞ YERİNDE DIŞLANMANIN İŞ YERİ SAPKIN DAVRANIŞLARA ETKİSİ: TURİZM İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Eylem BAYRAKÇI

BATI BALKAN ÜLKELERİ İLE SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ (2010 - 2019) ARASINDA İŞSİZLİĞİN TAHSİLİ GECİKMİŞ KREDİLER ÜZERİNE ETKİSİ

Ajshe KOMONİ, Fisnik MORİNA, Simon GRIMA, Ercan ÖZEN, İbish MAZREKU