Tekirdağ Yöresindeki Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineralizasyon Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler

Bu çalışma, Tekirdağ yöresinden alınan 20 adet toprak örneğindeki organik formda bulunan azotun mineralizasyonunu ve bu toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile olan ilişkilerini belirleyebilmek amacıyla laboratuarda yapılmıştır. Bu amaçla topraklar 28 günlük inkübasyona tabi tutulmuş ve inkübasyonun 1.,7., 14. ve 28. günlerinde alınan toprak örneklerindeki (NH4++NO3-+NO2-)-N içerikleri tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan toprak örneklerinin ortalama organik madde miktarı % 1,44, ortalama mineralizasyon kapasitesi ise 5,92 ppm olarak tespit edilmiştir. Organik madde içeriği bakımından toprak örneklerinin % 85’inin yetersiz olduğu bulunmuştur. Topraklardaki ortalama inorganik azot miktarları (NH4++NO3-+NO2-)-N inkübasyonun 1. gününde 10,70 ppm, 7. gününde 17,77 ppm, 14. gününde 16,16 ppm ve 28. gününde ise 9,64 ppm olarak belirlenmiştir. Toprak örneklerinin kireç miktarları ile mineralizasyon kapasiteleri arasında r= 0,321 düzeyinde pozitif ilişki belirlenmiş ve bu değer istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P

The Relationship between Mineralization Capacities and Physical and Chemical Properties of the Soils in Tekirdag Region/Turkey

Kaynakça

Bayraktar, S., 1997. Gübre Tüketimindeki Engeller, Çözüm Önerileri. I. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu, 20-22 Eki, s: 62-72, Tekirdağ.

Bellitürk, K. ve Sağlam, M.T., 2005. Tekirdağ İli Topraklarının Mineralize Olan Azot Miktarları İle Mineralizasyon Kapasiteleri Üzerinde Bir Araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 2 (1): 89-101.

Bellitürk, K., Danışman, F, Pakdil, N.B. ve Yılmaz, F., 2007. Evaluation of Phosphorus Status of Thrace Region Soils and Suitability of Different Chemical Methods Used to Determine Plant Available Soil Phosphorus of These Soils. Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, 13 (4): 489-497.

Bellitürk, K., 2008. Trakya Bölgesi Topraklarının Azot-Fosfor-Potasyum Bakımından İncelenmesi. Hasad (Bitkisel Üretim) Aylık Tarım Dergisi. ISSN 1302-1702, Yıl: 24 (277): 102-106, Haziran, İstanbul.

Bouyoucos, G. J., 1951. A. Recalibration of the Hydrometer Metot for Making Mechanical Analysis of Soil. Agronomy Journal, 43: 434- 438.

Cornfield, A.H., 1952. The Mineralization of the Nitrogen of Soils During Incubation. Influence of pH, Total Nitrogen and Organic Carbon Contents. J. Sci. Food and Agric. 3: 343-349.

Dancer, W.S., Peterson, L.A. ve Chesters, G., 1973. Ammonification and Nitrification of N as Inflenced by Soil pH and Previous N Treatments. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 37: 343-349.

Eyüpoğlu, F., 2002. Türkiye Gübre Gereksinimi, Tüketimi ve Geleceği. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, KHGM. Toprak ve Güb. Araş. Enst. İşl. Müd. Yayınları, Teknik Yayın No: T-2, Genel Yayın No: 2, Ankara.

Gedikoğlu, İ., 1990. Toprak Verimliliğinin Tayininde Kullanılan Laboratuvar Analiz Yöntemleri. KHGM, Şanlıurfa Araş. Enst. Müd. Yay. Genel Yayın No: 55, Teknik Yayın No:11, s:22-27, Şanlıurfa.

Greweling, T. ve Peech, M., 1960. Chemical Soil Tests. Cornell Univ. Agric. Exp. Stn. Bull. No: 960, USA.

Güneş, A. ve Aktaş, M., 1992. Kireçli Bir Toprakta N- Servin Nitrifikasyon Oranı ve Azot Kaybı Üzerine Etkisi. Doğa-Tr. J. Agricultural and Forestry, 16: 501-506.

Güzel, N., 1982. Toprak Verimliliği ve Gübreler. (Tisdale S.L., Nelson W.L.’den çeviri). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 168, Ders Kitabı No: 13, s: 156-186, Adana.

Jackson, M.L., 1965. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J., pp. 111-117, USA.

Kacar, B. ve Katkat, A.V., 2007. Bitki Besleme. (Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı). Nobel Yayın No: 849, Fen ve Biyoloji Yayanları Dizisi: 29, Nobel Yayın Dağıtım, s: 145-191, Ankara.

Lutz, Jr. J. A., 1966. Ammonium and Potassium Fixation and Release in Selected Soils of South Eastern United States. Soil Sci. 102: 366-372.

Müftüoğlu, N.M. ve Demirer, T., 1998. Toprakta Azot Bilançosu. Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 29 (1): 175-185.

Sağlam, M.T., 1976. Erzurum, Hasankale ve Erzincan Ovası Topraklarında Amonyum Fiksasyonu, Amonyum Fiksasyonu ile Potasyum Arasındaki Bazı İlişkiler, Mineralize Olan Nitrojen ve Nitrojen Kayıpları Üzerinde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 467, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 220, Araştırma Serisi No: 142, s: 57-74, Erzurum.

Sağlam, M.T., 1979. Toprakta Mevcut Bazı Azot Formlarının Tayini Ve Azot Elverişlilik İndeksleri (Çeviri). Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 523, Ziraat Fakültesi Yayınları No:238, Tercüme Serisi No: 18, s: 114-130, Erzurum.

Sağlam, M.T., 2008. Toprak ve Suyun Kimyasal Analiz Yöntemleri. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 2, Ders Kitabı No:2, s: 1-154, Tekirdağ.

SPSS, 1999. SPSS For Windows Release 10.0, SPSS Inc., Chicago.

Stojanovic, B. J. ve Broadbent, F.E., 1960. Recovery of Ammonium Nitrogen from Soils. Soil Sci. 90: 93-97.

U.S. Salinity Laboratory Staff, 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Sodic Soils. USDA. Handbook 60. Gov. Printing Office, Washington, D.C.

Kaynak Göster

Bibtex @ { akdenizfderg19459, journal = {Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-2215}, address = {}, publisher = {Akdeniz Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {22}, pages = {141 - 147}, doi = {}, title = {Tekirdağ Yöresindeki Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineralizasyon Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler}, key = {cite}, author = {Bellitürk, K. and Danışman, F. and Sözübek, B.} }
APA Bellitürk, K , Danışman, F , Sözübek, B . (2009). Tekirdağ Yöresindeki Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineralizasyon Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler . Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 141-147 .
MLA Bellitürk, K , Danışman, F , Sözübek, B . "Tekirdağ Yöresindeki Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineralizasyon Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler" . Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (2009 ): 141-147 <
Chicago Bellitürk, K , Danışman, F , Sözübek, B . "Tekirdağ Yöresindeki Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineralizasyon Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler". Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (2009 ): 141-147
RIS TY - JOUR T1 - Tekirdağ Yöresindeki Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineralizasyon Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler AU - K. Bellitürk , F. Danışman , B. Sözübek Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 147 VL - 22 IS - 2 SN - 1301-2215- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Tekirdağ Yöresindeki Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineralizasyon Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler %A K. Bellitürk , F. Danışman , B. Sözübek %T Tekirdağ Yöresindeki Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineralizasyon Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler %D 2009 %J Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1301-2215- %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD Bellitürk, K. , Danışman, F. , Sözübek, B. . "Tekirdağ Yöresindeki Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineralizasyon Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler". Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 / 2 (Haziran 2009): 141-147 .
AMA Bellitürk K , Danışman F , Sözübek B . Tekirdağ Yöresindeki Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineralizasyon Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2009; 22(2): 141-147.
Vancouver Bellitürk K , Danışman F , Sözübek B . Tekirdağ Yöresindeki Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineralizasyon Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2009; 22(2): 141-147.
IEEE K. Bellitürk , F. Danışman ve B. Sözübek , "Tekirdağ Yöresindeki Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineralizasyon Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 22, sayı. 2, ss. 141-147, Haz. 2009
Mediterranean Agricultural Sciences
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi

24.7b27.3b