İlköğretim Okul Bahçelerinin Tasarlanmasına Paydaş Katılımı: Adana Örneği

Bu geliştirilmesi amaçlanmıştır. Birinci aşamada araştırma alanının fiziksel, kültürel ve mevcut durum analizi yapılmıştır. İkinci aşamada ulusal ve uluslararası standartlar incelenmiştir. Üçüncü aşmada Adana kent merkezinde 5 farklı bölgeden 10 resmi ilköğretim okulunda öğrenci, eğitimci ve okul aile birliği üyeleri ile karar verici ve uzmanlardan oluşan paydaşlara anketler uygulanmış ve öncelikli talepleri belirlenmiştir. Son aşamada elde edilen tüm veriler doğrultusunda 2 okul bahçesi için kavramsal tasar ve model olabilecek tasar önerisi geliştirilmiştir

Designing Primary Schoolyards With The Stakeholder Participation: Adana Sample

Kaynakça

Akdoğan, G., 1972. Beş Büyük Şehirde Çocuk Oyun Alanları, Okul Bahçeleri Alanlarının Yeterlikleri ve Planlama Prensipleri Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 84s.

Argus, Z., 1990. Adana Kenti Çocuk Bahçeleri Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi, Adana, 49s.

Başar, M. A., 2000. İlköğretim Okullarının İşgören ve Fiziki Olanakları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (8): 1-7.

Bektaş, Y., 2004. İlköğretim Çağındaki Çocukların Çocuk Oyun Alanlarından Beklentilerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma: Ankara- Çankaya Örneği. Ankara Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 122s.

Bell, A. C., Dyment, J. E., 2006. Grounds for Action. Promoting Physical Activity Through School Ground Greening in Canada. Evergreen, Canada, 61s.

Collyer, C., Irvıne, S., 2001. Grounds for Learning. Stories and Insights From Six Canadian School Ground Naturalization Initiatives. Canada, 32s.

Corson, C., 2003. Grounds For Learning: Hope for America’s Derelict Schoolyards. Learning by Design. S.12-15.

Daly, J. W., 2000. Recreation And Sport Planning and Design. Human Kinetcis, Usa, 223s.

Earthartist, 2005. The King Observation Lab Teaching School, Early Childhood Education. Master Plan Report. Canada, 37s.

Fisman, L., 2001. Child’s Play: An Empirical Study of the Relationship between the Physical Form of Schoolyards and Children’s Behaviour. Yale University. Msc Thesis, Usa, 44s.

Gül, A., Küçük, V., 2001. Kentsel Açık-Yeşil Alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(2): 27-48.

Gürültü Kontrol Yönetmeliği, 1986. 11.12.1986 Tarih ve 19308 Sayılı Resmi Gazete.

Kaptan, Y., 1985. Adana Kenti Okullarında Açık Alan Analizleri ve Çok Yönlü Kullanış Olanakları Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi, Adana, 65s.

Laberge, B., Boudreault, D., Dumont, E., 2000. Harmony in the Schoolyard. Elementary School Education. A Guide to Schoolyard Activities and Layout. Canada, 65s.

Menıno, T. M., 2000. Designing Schoolyards & Building Community. The Boston Schoolyard Initiative. Usa, 16s.

New Jersey School Outdoor Area Working Group, 2007. Schoolyard Planning and Design in New Jersey. The Center for Architecture And Building Science Research. New Jersey Institute of Technology. Newark, New Jersey, Usa, 25s.

Özdemir, A., Yılmaz, O., 2008. Assessment of Outdoor School Environments and Physical Activity in Ankara’s Primary Schools. Journal of Environmental Psychology, (28):287-300.

Özyaba, M., 1998. İlköğretim Okulları Açık Alan Tasarım İlkeleri ve Standartlarının Tespiti. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz, 106s.

Penner, T., 2000. Grandview U'uqinak'uuh Community School Yard. City Farmer, Canada's Office of Urban Agriculture. Canada.

Pickard, Q., 2002. The Architects’ Handbook. Blackwell Science, Uk, 468s.

Pulıdo San Román, A., 1972. Estadística Y Técnicas De Investigación Social, Madrid, Spaın, 271s.

Scholastıc Ltd., 2004. The Outdoor Classroom. Junior Focus Magazine, 8-11.

Takahashı, N., 1999. Developing School Grounds As Learning Places. University of Virginia, Thomas Jefferson Center for Educational Design. Charlottesville, Cilt No: 3, S. 27-57- 58.

Tanner, K. C., 2000. Essential Aspects of Designing A School. School Design and Planning Laboratory. The University of Georgia. Athens, Usa.

Tanrıverdi, F., 1987. Bahçe Sanatının Temel İlkeleri ve Uygulama Metodları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Erzurum, 366s.

Türk Standartları Enstitüsü (Tse), 2000. 14.04.2000 Tarihli ve Ts 9518 Numaralı.

Yavuzer, H., 2001. Okul Çağı Çocuğu. Remzi Kitabevi, 7. Basım, İstanbul, 256s.

Young, S. D., 1997. Children’s Behaviours in A School Play Environment: A Case Study at Victoria Public School. The University of Guelph. Msc Thesis, Canada, 102s.

Kaynak Göster

Bibtex @ { akdenizfderg19458, journal = {Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-2215}, address = {}, publisher = {Akdeniz Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {22}, pages = {129 - 140}, doi = {}, title = {İlköğretim Okul Bahçelerinin Tasarlanmasına Paydaş Katılımı: Adana Örneği}, key = {cite}, author = {Algan, H. and Uslu, C.} }
APA Algan, H , Uslu, C . (2009). İlköğretim Okul Bahçelerinin Tasarlanmasına Paydaş Katılımı: Adana Örneği . Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 129-140 .
MLA Algan, H , Uslu, C . "İlköğretim Okul Bahçelerinin Tasarlanmasına Paydaş Katılımı: Adana Örneği" . Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (2009 ): 129-140 <
Chicago Algan, H , Uslu, C . "İlköğretim Okul Bahçelerinin Tasarlanmasına Paydaş Katılımı: Adana Örneği". Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (2009 ): 129-140
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Okul Bahçelerinin Tasarlanmasına Paydaş Katılımı: Adana Örneği AU - H. Algan , C. Uslu Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 140 VL - 22 IS - 2 SN - 1301-2215- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi İlköğretim Okul Bahçelerinin Tasarlanmasına Paydaş Katılımı: Adana Örneği %A H. Algan , C. Uslu %T İlköğretim Okul Bahçelerinin Tasarlanmasına Paydaş Katılımı: Adana Örneği %D 2009 %J Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1301-2215- %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD Algan, H. , Uslu, C. . "İlköğretim Okul Bahçelerinin Tasarlanmasına Paydaş Katılımı: Adana Örneği". Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 / 2 (Haziran 2009): 129-140 .
AMA Algan H , Uslu C . İlköğretim Okul Bahçelerinin Tasarlanmasına Paydaş Katılımı: Adana Örneği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2009; 22(2): 129-140.
Vancouver Algan H , Uslu C . İlköğretim Okul Bahçelerinin Tasarlanmasına Paydaş Katılımı: Adana Örneği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2009; 22(2): 129-140.
IEEE H. Algan ve C. Uslu , "İlköğretim Okul Bahçelerinin Tasarlanmasına Paydaş Katılımı: Adana Örneği", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 22, sayı. 2, ss. 129-140, Haz. 2009
Mediterranean Agricultural Sciences
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi

24.3b27.1b