Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi

Bu çalışma, Eskişehir Beyazaltın Köyü Arazi Toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma alanında dağıtılan sulama suyu 4 147 200 m3 yıl-1, birim alana dağıtılan yıllık sulama suyu miktarı 4 311.02 m3 ha-1, birim sulanan alana dağıtılan yıllık sulama suyu miktarı 4 311.02 m3 ha-1, yıllık su temini oranı 1.60, yatırımın geri dönüşüm oranı % 530, bakım masrafının gelire oranı % 8, birim alana düşen toplam işletme, bakım, yönetim masrafı 51.98 TL ha-1, su dağıtımında istihdam edilen her bir kişiye düşen toplam masraf 10 000 TL, su ücreti toplama performansı % 100, birim alana düşen çalıştırılan personel sayısı 0.002 kişi ha-1, toplam tarımsal üretim değeri 9 030 000 TL, birim sulama alanına karşılık elde edilen gelir 9 386.69 TL sulanan birim alana karşılık elde edilen gelir 9 386.69 TL, şebekeye alınan birim sulama suyuna karşılık elde edilen gelir 2.18 TL ha-1, tüketilen birim sulama suyuna karşılık elde edilen gelir 236.65 TL m-3, olarak belirlenmiştir. Toplulaştırma ile dikdörtgen parsel sayısı % 6.82’den % 89.50’ye yükselmiştir. Toplam parsel sayısında % 25.19 azalma olmuştur. Toplulaştırma oranı % 25 ve sulama oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca bütün parseller yol ağına bağlanmıştır. Sosyal ve ekonomik yönden mevcut işletmelerin % 100’ünde yaşam koşularında iyileşme ve gelir artışı sağlanmıştır.

Assessment of irrigation performance in land consolidation area of Eskişehir Beyazaltın village

This study was conducted to evaluate the performance of irrigation for the land consolidation in the village of Beyazaltin in Eskisehir. The total annual water delivery in the research area was 4 147 200 m3 year, the annual amount of irrigation water delivered per unit area 4 311.02 m3 ha-1, the annual amount of irrigation water distributed to the unit irrigated area was 4 311.02 m3 ha-1, annual water supply rate was 1.60, the cost recovery ratio was 530%, the ratio of the maintenance cost to income was 8%, total management operation and maintenance costs per unit area was 51.98 TL ha-1, total cost for each person employed in the distribution of water was 10 000 TL, revenue collection performance was 100 %, number of employed per unit area was 0.002 person ha-1, total annual value of agricultural production was 9 030 000 TL, output per unit command area was 9 386.69 TL, output per unit irrigated area was 9 386.69 TL, output per unit irrigation supply was 2.18 TL ha-1 and output per unit crop water demand was 236.65 TL m-3. With land consolidation, number of rectangular plots increased from 6.82% to 89.50%. A 25.19% decrease was observed in total number of plots. Land consolidation and irrigation rates were determined to be 25% and 100%, respectively. Also, all plots were connected to the road network. Social and economic improvements on the living conditions and income growth of 100% of current facilities were provided after land consolidation

Kaynakça

Aktürk D, Tekiner M, Savran F, Tatlıdil, FF (2010) Bayramiç-Ezine Sulama Birliğinin ekonomik göstergeler ile sulama sistem performansının değerlendirilmesi. 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, s. 65-71.

Arıcı İ (1994) Arazi Toplulaştırması. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 60, Bursa.

Bekişoğlu M (1994) Irrigation development and operation and maintenance problems in Turkey. Proceedings of the Conference on Development of Soil and Water Resources. General Directorate of State Hydraulic Works, Ankara, pp. 579-586.

Burton M, Molden D, Scutsch J (2000) Benchmarking irrigation and drainage system performance. International Programme on Technology and Research in Irrigation and Drainage, IPTRIDFAO-WB, Report on A Workshop, FAO, Rome, pp. 1-9.

Çakmak B, Bulut İ (2001) Mersin bahçeleri sulamasında devir öncesi ve sonrası sistem performansının karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 7: 58-65.

Çakmak B (2002a) Kızılırmak havzası sulama birliklerinde sulama sistem performansının değerlendirmesi. Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 5: 130-141.

Çakmak B (2002b) Ceylanpınar Ikicırcıp Sulama Birligi’nde sulama sistem performansının değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 7: 1-9.

Çakmak B, Beyribey M, Yıldırım YE, Kodal S (2004). Benchmarking performance of irrigation schemes: A Case study from Turkey.

Irrigation and Drainage 53: 155-164. Çakmak B, Polat HE, Kendirli B, Gökalp Z (2009) Evaluation of irrigation performance of Asartepe Irrigation Association: A case study from Turkey. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22: 1Çakmak B, Tekiner M (2010) Çanakkale Kepez Kooperatifinde sulama performansının değerlendirilmesi. 1. Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Cilt 1, s. 279-290.

Çay T, İscan F (2005. Karkın kasabası ve Satır köyünde yapılan arazi toplulaştırma çalışmalarının değerlendirilmesi. Türkiye’de Arazi Toplulaştırması Sempozyumu, Seminer Bildiriler, 15-16 Eylül, Konya, s. 12-26.

DSİ (2012). Hizmet Alanları: Tarım. www.dsi.gov.tr Erişim 14 Kasım 20

Değirmenci H (2001) Devredilen sulama şebekelerinin karşılaştırma göstergeleri ile değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15: 31-41.

Molden DJ, Sakthivadivel R, Perry CJ, Fraiture CD, Kloezen WH (1998) Indicators for Comparing Performance of Irrigated Agricultural Systems. IWMI, Research Report 20, Colombo.

Kaynak Göster

Bibtex @ { akdenizfderg19387, journal = {Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-2215}, address = {}, publisher = {Akdeniz Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {26}, pages = {33 - 40}, doi = {}, title = {Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Sönmezyıldız, E. and Çakmak, B.} }
APA Sönmezyıldız, E , Çakmak, B . (2013). Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi . Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 26 (1) , 33-40 .
MLA Sönmezyıldız, E , Çakmak, B . "Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi" . Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 26 (2013 ): 33-40 <
Chicago Sönmezyıldız, E , Çakmak, B . "Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi". Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 26 (2013 ): 33-40
RIS TY - JOUR T1 - Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi AU - E. Sönmezyıldız , B. Çakmak Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 40 VL - 26 IS - 1 SN - 1301-2215- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi %A E. Sönmezyıldız , B. Çakmak %T Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi %D 2013 %J Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1301-2215- %V 26 %N 1 %R %U
ISNAD Sönmezyıldız, E. , Çakmak, B. . "Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi". Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 26 / 1 (Mart 2013): 33-40 .
AMA Sönmezyıldız E , Çakmak B . Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2013; 26(1): 33-40.
Vancouver Sönmezyıldız E , Çakmak B . Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2013; 26(1): 33-40.
IEEE E. Sönmezyıldız ve B. Çakmak , "Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 26, sayı. 1, ss. 33-40, Mar. 2013