Ege Bölgesi Tritikale Çeşit Geliştirme Çalışmaları; Geliştirilen Çeşit ve Hatların Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Bu çalışmada CIMMYT’den temin edilmiş tritikale çeşit ve hatlarının Ege Bölgesinde verim, verim öğeleri ve kalite özellikleri ile ilgili sonuçlar ele alınmış ve diğer tahıl türleri ile karşılaştırılmıştır. Altı tritikale çeşit ve hattında, verim ve verim komponentleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve Bornova koşullarına uygun çeşitlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Verim, bin tane ağırlığı (BTA), hektolitre, bitki boyu, m2’de başak sayısı ve başaklanma gün sayıları gibi agronomik özellikler bakımından çeşit ve hatların performansları 2002-2003 ve 2003-2004 yıllarında Bornova ekolojik koşullarında incelenmiştir. Araştırma Ege Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlalarında, 4 tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak kurulmuştur. İki yıllık birleştirilmiş varyans analizi sonuçlarına göre ele alınan tüm özelliklerde genotipler arası farklılıkların istatistiki düzeyde önemli olduğu saptanmıştır. BTA ve m2’de başak sayısı özellikleri için genotip x yıl (GxY) önemli olduğu gözlenmiştir. Tane verimi bakımından en yüksek değeri 5 nolu hat (Fahad 5 / Pollmer-3) 440.13 kg/da ile ve 6 nolu hat (Bagal-2 / Coatı-4) 405.63 kg/da ile vermiştir. Korelasyon analizleri sonucuna göre tane verimi hektolitre dışındaki tüm özellikler ile önemli ve pozitif, başaklanma gün sayısı ile negatif bir korelasyon göstermiştir
Anahtar Kelimeler:

Tritikale, Verim, Kalite

Research on Aegean Region Triticale Variety Development Studies and Relationships among Yield and Quality Components in the Developed Variety and Lines

Kaynakça

Açıkgöz, N., İlker, E., Gökçöl, A. 2004. Biyolojik araştırmaların bilgisayarda değerlendirilmeleri. Ege Üniversitesi Tohum Teknoloji ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Yay., 2, İzmir, s, 236.

Bağcı, A. 2005. İnsan ve hayvan beslenmesi için yeni bir umut (Alternatif bir tahıl): Tritikale, www.afyontarim.gov.tr

Baum, B. R. 1971. The taxonomic and cytogenetic implications of the problem of naming amphiploids of triticum and secale. Euphytica, 20: 302-306.

Çöplü, N. 2001. Bazı triticale genotiplerinin diallel melezlerinde kantitatif ve sitolojik analizler. Doktora Tezi, Uludağ Üni. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Böl., Fen Bilimleri Ens., Bursa.

Demir, İ., Korkut, K. Z., Altınbaş, M., Akdemir, H.ve Dutlu, C. 1986. Yazlık triticale ıslah çalışmaları. Tübitak-TOAG. Bitki Islahı Sempozyumu, İzmir, s, 131-140.

Demir, İ., Honermeier, B., Marquard, R., Yüce, S., Can, R. R. A. 2004. Untersuchungen üker leistung und qualitaetseigenschaften ertragsreicher triticalesorten im Ege gebiet. Deutsch-Türkische Agrorforschung. 7. Symposium, Ankara. 171-176. Cuvillier Verg. Göttingen.

Kınacı, G. ve Kınacı, E. 2000. Yeni tahıl türü triticale’nin buğdaya karıştırılması ile elde edilen paçalların, kalite özellikleri ve ekmek yapımında kullanılma olanakları. Unlu Mamuller Teknolojisi, 4: 41-47.

Müntzing, A. 1979: Triticale results and problems. ınstitute of genetics, University of Lund, Sweden.

Poehlman, J. M. 1979. Breeding field crops, AVI Pub. Co. Inc. Westport, Connecticut. USA.

Yağdı, K. ve Çöplü, N. 2004. Triticalede melez gücü üzerine bir araştırma. Selçuk Üni. Zir. Fak. Derg., 18: 33-38.

Kaynak Göster

Bibtex @ { akdenizfderg19618, journal = {Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-2215}, address = {}, publisher = {Akdeniz Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {18}, pages = {251 - 256}, doi = {}, title = {Ege Bölgesi Tritikale Çeşit Geliştirme Çalışmaları; Geliştirilen Çeşit ve Hatların Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar}, key = {cite}, author = {Furan, M. A. and Demir, İ. and Yüce, S. and Can, R. R. Akçali and Aykut, F.} }
APA Furan, M , Demir, İ , Yüce, S , Can, R , Aykut, F . (2005). Ege Bölgesi Tritikale Çeşit Geliştirme Çalışmaları; Geliştirilen Çeşit ve Hatların Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar . Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 251-256 .
MLA Furan, M , Demir, İ , Yüce, S , Can, R , Aykut, F . "Ege Bölgesi Tritikale Çeşit Geliştirme Çalışmaları; Geliştirilen Çeşit ve Hatların Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar" . Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (2005 ): 251-256 <
Chicago Furan, M , Demir, İ , Yüce, S , Can, R , Aykut, F . "Ege Bölgesi Tritikale Çeşit Geliştirme Çalışmaları; Geliştirilen Çeşit ve Hatların Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar". Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (2005 ): 251-256
RIS TY - JOUR T1 - Ege Bölgesi Tritikale Çeşit Geliştirme Çalışmaları; Geliştirilen Çeşit ve Hatların Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar AU - M. A. Furan , İ. Demir , S. Yüce , R. R. Akçali Can , F. Aykut Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 256 VL - 18 IS - 2 SN - 1301-2215- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Ege Bölgesi Tritikale Çeşit Geliştirme Çalışmaları; Geliştirilen Çeşit ve Hatların Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar %A M. A. Furan , İ. Demir , S. Yüce , R. R. Akçali Can , F. Aykut %T Ege Bölgesi Tritikale Çeşit Geliştirme Çalışmaları; Geliştirilen Çeşit ve Hatların Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar %D 2005 %J Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1301-2215- %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD Furan, M. A. , Demir, İ. , Yüce, S. , Can, R. R. Akçali , Aykut, F. . "Ege Bölgesi Tritikale Çeşit Geliştirme Çalışmaları; Geliştirilen Çeşit ve Hatların Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar". Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Haziran 2005): 251-256 .
AMA Furan M , Demir İ , Yüce S , Can R , Aykut F . Ege Bölgesi Tritikale Çeşit Geliştirme Çalışmaları; Geliştirilen Çeşit ve Hatların Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2005; 18(2): 251-256.
Vancouver Furan M , Demir İ , Yüce S , Can R , Aykut F . Ege Bölgesi Tritikale Çeşit Geliştirme Çalışmaları; Geliştirilen Çeşit ve Hatların Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2005; 18(2): 251-256.
IEEE M. Furan , İ. Demir , S. Yüce , R. Can ve F. Aykut , "Ege Bölgesi Tritikale Çeşit Geliştirme Çalışmaları; Geliştirilen Çeşit ve Hatların Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 18, sayı. 2, ss. 251-256, Haz. 2005
Mediterranean Agricultural Sciences
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi

23.7b26.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

DNA Minisatellit Markırlarından Yararlanılarak Fiğde (Vicia sativa L.) Tane Veriminin Önceden Belirlenmesi Olanakları

B. AYDINOĞLU, M. KARACA, S. ÇAKMAKÇI, A. G. İNCE, S. Y. ELMASULU

Investigation of Male Sterility in Sugarbeet Populations

H. KOÇ

Ege Bölgesi Tritikale Çeşit Geliştirme Çalışmaları; Geliştirilen Çeşit ve Hatların Verim ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

M. A. FURAN, İ. DEMİR, S. YÜCE, R. R. Akçali CAN, F. AYKUT

Bazı Önemli Bitki Türlerinin Kloroplast matK Geni Filogenisi

A. G. İNCE, M. KARACA, A. N. ONUS, M. BİLGEN

Somatic Embryogenesis and Shoot Regeneration From Callus Cultures of Papaver somniferum L. cv. Office-95

E. A. OLUK, Ç. KAŞKAR

Kahramanmaraş Koşullarında Değişik Kışlık Mercimek (Lens culinaris Medic.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

A. ÇOKKIZGIN, M. ÇÖLKESEN, K. KAYHAN, M. AYGAN

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

E. ÖZKAYNAK, B. SAMANCI, M. D. ÇETİN

FARKLI LOLIUM X FESTUCA MELEZLERİNDE ANEUPLOİDİ ORANLARININ VE BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ

A. KARACA, İ. AKGÜN

ARI OTUNDA (Phacelia tanacetifolia) VEJETATİF GELİŞMENİN ÇİÇEKLENME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

M. BİLGEN, Y. ÖZYİĞİT

F arklı Humik Asit Dozlarının Ayçiçeğinin (Helianthus annuus L.) Çıkış ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri

Ö. KOLSARICI, M. D. KAYA, S. DAY, A. İPEK, S. URANBEY