Asmada aşı kaynaşma özellikleri üzerine bazı sitokinin uygulamalarının etkisi

Bu çalışma, asmada aşı kaynaşma özellikleri üzerine sitokinin uygulamalarının etkisinin belirlenmesi amacıyla 2009 yılı bahar döneminde yürütülmüş, çalışmada bitkisel materyal olarak SO4 anacı çelikleri ve Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinin tek gözlü kalemleri kullanılmıştır. Aşıdan önce sürdürülmüş olan anaç çelikleri üzerine; sürmemiş kalem, sürmüş filizi kesilmiş ve sürmüş filizi kesilmemiş kalemler masa başı omega aşısı ile aşılanmıştır. Aşıdan sonra kontrol aşılı çelikleri saf su ile diğer aşılı çelikler ise 250 mg L-1konsantrasyonundaki zeatin, kinetin ve benziladenin çözeltilerine 20 saniye süreyle daldırma şeklinde muamele edilmişlerdir. 21 gün süreyle kaynaştırma odasında tutulan aşılı çeliklerde ıskarta aşılı çelik oranı, gözün sürme ve tekrar sürme oranı, sürgün uzunluğu, köklenme oranı, dip kısmında çürüme olan çelik oranı, çepeçevre kallus oluşum oranı, çeliğinde kallus oluşan aşılı çelik oranı, kaleminde kallus oluşan aşılı çelik oranı, aşı bölgesinde toplam kallus miktarı, çelik üzerinden alınan kallus miktarı ve kalem üzerinden alınan kallus miktarı incelenmiştir. Benziladenin ıskarta çelik oranını (% 33,75) azaltmış, buna karşın gözün sürme ve tekrar sürme oranı (% 23,43), sürgün uzunluğu (4,98 cm), kaleminde kallus oluşan aşılı çelik oranı (% 63,50), kalem üzerinden alınan kallus miktarını (34,07 mg) artırmıştır. Zeatin ve kinetin çepeçevre kallus oluşum oranı (sırasıyla % 98,23 ve % 97,39), çelik üzerinden alınan kallus miktarı (254,94 ve 228,28 mg), aşı bölgesinde toplam kallus miktarını (258,01 ve 233,92 mg) olumlu etkilemiştir. En yüksek çeliğinde kallus oluşan aşılı çelik oranı (% 95,83) ise kontrol uygulamasında belirlenmiş, sitokinin uygulanan çeliklerde köklenme olmadığı saptanmıştır. Ayrıca sürmüş çelik x sürmemiş kalem kombinasyonu kallus oluşumunu artırmıştır

Effect of some cytokinin applications on grafting combination characteristics in grapevine

Kaynakça

Ağaoğlu YS (2002) Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık (Asma Fizyolojisi-1). Cilt-2, Kavaklıdere Eğitim Yayınları No: 5, Ankara.

Akgül H (2008) Büyüme ve Gelişim Düzenleyiciler. Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Yayın No:12, Eğirdir, Isparta.

Babaoğlu M (2008) Doku Kültürü-1. Bitki Biyoteknolojisi Doku Kültürü ve Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları Sunusu. S.Ü. ZiraatFakültesi.http://www.biyoteknoloji.gen.tr/Dokukulturumbaba oglu%20%5BUyumluluk%20Modu%5D.pdf. Erişim 14 Mayıs 2009.

Bahar E (2004) Trakya bölgesinde son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan şaraplık üzüm çeşitlerinin özellikleri: Siyah çeşitler. Gıda Dergisi Şubat 2004 (2): 46-50.

Bahar E, Korkutal İ, Dırak M (2007) Sürmüş ve sürmemiş çelik ve kalemlerin masabaşı omega aşısındaki performansları. Türkiye 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt:2, Erzurum, s. 447-450.

Bahar E, Korkutal İ, Kök D (2006) Türkiye bağcılığının son yıllardaki gelişiminde görülen başlıca sorunlar ve çözüm önerileri. Trakya University Journal of Science 7: 65-69.

Cangi R, Balta F, Doğan A (2000) Aşılı asma fidanı üretiminde kullanılan katlama ortamlarının fidan randıman ve kalitesi üzerine etkilerinin anatomik ve histolojik olarak incelenmesi. Turkish Journal of Agriculture and Foresty 24: 393-398.

Çelik H (2006) Üzüm Çeşit Kataloğu. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi:3, Ankara

Çelik S (2007) Bağcılık (Ampeloloji) Cilt Ι. (Genişletilmiş 2. Baskı). N.K.Ü. Bahçe Bitkileri Bölümü, Tekirdağ.

Doğan AZ (2009) Farklı UV-C Uygulama sürelerinin asmalarda aşı kaynaşma özellikleri üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

Duering H, Broquedis M (1980) Effects of abscisic acid and benzyladenine on irrigated and non-irrigated grapevines. Scientia Horticulturae 13: 253-260.

Ecevit FM, Baydar N (2000) Aşılı asma fidanı üretiminde farklı aşılama yöntemlerinin aşıda başarı üzerine etkileri. II. Ulusal Fidancılık Sempozyumu Bildiri Özetleri, Ödemiş/İzmir, 25-29 Eylül 2000, http://www.agr.ege.edu.tr/~fitekno. Erişim 22 Nisan 2002.

Hartman HT, Kester DE (1983) Plant Propagation. Principles and Practices. 4th Edition, Prentice Hall Inc., New Jersey.

Kacar B, Katkat AV, Öztürk Ş (2002) Bitki Fizyolojisi. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:198, Bursa.

Kende H, Zeevaart JAD (1997) The five classical plant hormones. The Plant Cell 9: 197-121.

Korkutal İ, Bahar E, Akçay G, Günal DS (2009) Farklı sürelerle ultraviyole (UV-C) uygulamalarının kaynaştırma odası koşullarında aşılı asma çelikleri üzerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22: 9-14.

Korkutal İ, Bahar E, Gökhan Ö (2008) The characteristics of substances regulating growth and development of plants and the utilization of gibberellic acid (GA3 ) in viticulture. World Journal of Agricultural Sciences 4: 321-325.

Köse C, Güleryüz M (2006) Effects of auxins and cytokinins on graft union of grapevine (Vitis vinifera L.). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 34: 145-150.

Matsubara S (1990) Structure-activity relationships of cytokinins. Critical Review of Plant Sciences 9: 17-57.

Meyerson ME, Benton CM, Gray DJ (1994) A comparison of shoot micropropagation among Bunch and Muscadine grape species and cultivars. Proceedings Philadelphia State Horticultural Society 107: 311-312.

Plant-hormones (2009) Cytokinins. http://www.plant-hormones.info/ cytokinins.htm. Erişim 10 Şubat 2009.

Türkben C, Sivritepe N (2000) Aşılı asma fidanı üretiminde bazı dışsal uygulamaların aşı yerinde kallus oluşumu ve köklenme üzerine etkileri. II.Ulusal Fidancılık Sempozyumu Bildiri Özetleri, Ödemiş/İzmir, 25-29 Eylül 2000, http://www.agr.ege.edu.tr/ ~fitekno. Erişim 10 Aralık 2002.

Weaver RJ (1976) Grape Growing. John Wiley and Sons, NewYork.

Yalvaç T (2006) Bazı uygulamaların üzüm çekirdeklerinin çimlenme oranı ve hızına etkileri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Kaynak Göster

Bibtex @ { akdenizfderg19426, journal = {Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-2215}, address = {}, publisher = {Akdeniz Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {24}, pages = {1 - 8}, doi = {}, title = {Asmada aşı kaynaşma özellikleri üzerine bazı sitokinin uygulamalarının etkisi}, key = {cite}, author = {Korkutal, İ. and Yıldırım, G.} }
APA Korkutal, İ , Yıldırım, G . (2011). Asmada aşı kaynaşma özellikleri üzerine bazı sitokinin uygulamalarının etkisi . Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 1-8 .
MLA Korkutal, İ , Yıldırım, G . "Asmada aşı kaynaşma özellikleri üzerine bazı sitokinin uygulamalarının etkisi" . Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 24 (2011 ): 1-8 <
Chicago Korkutal, İ , Yıldırım, G . "Asmada aşı kaynaşma özellikleri üzerine bazı sitokinin uygulamalarının etkisi". Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 24 (2011 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Asmada aşı kaynaşma özellikleri üzerine bazı sitokinin uygulamalarının etkisi AU - İ. Korkutal , G. Yıldırım Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 24 IS - 1 SN - 1301-2215- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Asmada aşı kaynaşma özellikleri üzerine bazı sitokinin uygulamalarının etkisi %A İ. Korkutal , G. Yıldırım %T Asmada aşı kaynaşma özellikleri üzerine bazı sitokinin uygulamalarının etkisi %D 2011 %J Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1301-2215- %V 24 %N 1 %R %U
ISNAD Korkutal, İ. , Yıldırım, G. . "Asmada aşı kaynaşma özellikleri üzerine bazı sitokinin uygulamalarının etkisi". Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 24 / 1 (Mart 2011): 1-8 .
AMA Korkutal İ , Yıldırım G . Asmada aşı kaynaşma özellikleri üzerine bazı sitokinin uygulamalarının etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 24(1): 1-8.
Vancouver Korkutal İ , Yıldırım G . Asmada aşı kaynaşma özellikleri üzerine bazı sitokinin uygulamalarının etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 24(1): 1-8.
IEEE İ. Korkutal ve G. Yıldırım , "Asmada aşı kaynaşma özellikleri üzerine bazı sitokinin uygulamalarının etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 24, sayı. 1, ss. 1-8, Mar. 2011