Arazi Koşullarında Farklı Çimento Çeşitleri ile Üretilen Betonların Basınç Dayanımlarının ve Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi

Bu çalışmada, Türkiye’de üretilen çimento çeşitlerinin basınç dayanımlarının kıyaslanması ve ideal olan çimento türü ve karışımının belirlenmesi amacıyla, Portland, Puzolanik, Kompoze ve Sülfata Dayanıklı Çimento olmak üzere 4 çeşit çimento kullanılmıştır. Bu çimentolarla farklı karışım ve farklı olgunlaştırma koşullarında arazide standart beton silindir örnekler üretilmiş ve daha sonra bu örnekler preste kırılarak 28 günlük basınç dayanımları ve Elastisite Modülleri belirlenmiştir. Beton dayanımlarının belirlenmesinde agreganın beton özelliklerine etkisi standart hale getirilerek, çimento çeşitlerinin, farklı karışım ve olgunlaştırma koşullarının beton dayanımı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, her çeşidin farklı karışım ve farklı olgunlaştırma koşulundaki dayanımına bakıldığında, dört çeşit çimentoda da II. ve IV. karışımlarda üretilen betonlar I. ve III. karışımlarda üretilen betonlara oranla daha yüksek dayanımlı çıkmıştır. Ancak bakım yapılmayan yani doğal ortamda olgunlaştırılan betonların düşük dayanımlı beton olduğu, özellikle Kompoze Çimento ve Puzolanik Çimentolarla üretilen ve doğal ortamda olgunlaştırılan betonların kötü nitelikte (BS 14’den küçük) olduğu gözlenmiştir. Karışımların Elastisite modülü değerleri TS 500 Standardında belirtilen değerlere çok yaklaşmış ve her çeşidin gerilme-deformasyon eğrileri farklı karışımlara göre değerlendirildiğinde, dayanımı yüksek olan betonların Elastisite Modüllerinin de yüksek olduğu gözlenmiştir

Determination of the Compressive Strength and Elasticity Modules of Concrete Produced Using Different Cement Kinds in Field Conditions

Kaynakça

Ağacık, G., 1993. Betonit ve Kalitesinin Belirlrnmesi. DSİ Teknik Bülteni, DSİ Genel Müd. Basımevi, Ankara, S. 78, 3-10 s.

Arslan, M., 2001. Beton. Atlas Yayın Dağıtım Ltd.Şti. İstanbul, 237 s.

DSİ Sulama İşleri Teknik Şartnamesi, 1993. DSİ Teknoloji Daire Başk. Basım ve Foto Film İşletme Şube Müd. Ankara, 88 s.

Eriç, M., 1994. Yapı Fiziği ve Malzemesi. Literatür Yayıncılık İstanbul.

Ersoy, U., 1999. Betonarme Temel İlkeler ve Taşıma Gücü Hesabı. Doğan Ofset, İstanbul, 643 s.

Gökdemir, A., 1997. Yapı Malzemeleri ve Beton Teknolojisi. Şafak Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara, 109 s.

Güner, S.M., Süme, V., 2001. Yapı Malzemesi ve Beton. Bakanlar Media Ltd. Şti., Erzurum, 335 s.

Odabaşı, Y., 1997. Betonarme İnşaat Elamanları. Beta Basım Dağıtım AŞ. İstanbul, 274 s.

Postacıoğlu, B., 1987. Beton Cilt II. Teknik Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 404 s.

TS 500, 1985. Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları. Türk Standartları Enstitüsü, Necatibey caddesi No:112, Bakanlıklar, Ankara.

TS 802, 1985. Beton Karışım Hesap Esasları. Türk Standartları Enstitüsü, Necatibey caddesi No:112, Bakanlıklar, Ankara

TS 3068, 1978. Laboratuvarda Beton Deney Numunelerin Hazırlanması ve Bakımı. Türk Standartları Enstitüsü, Necatibey caddesi No:112, Bakanlıklar, Ankara.

TS 3114, 1989. Beton Basınç Dayanımı Deney Metodu. Türk Standartları Enstitüsü, Necatibey caddesi No:112, Bakanlıklar, Ankara

TS 3502, 1981. Betonda Statik Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Tayini. Türk Standartları Enstitüsü, Necatibey caddesi No:112, Bakanlıklar, Ankara.

Kaynak Göster

Bibtex @ { akdenizfderg19592, journal = {Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-2215}, address = {}, publisher = {Akdeniz Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {18}, pages = {365 - 376}, doi = {}, title = {Arazi Koşullarında Farklı Çimento Çeşitleri ile Üretilen Betonların Basınç Dayanımlarının ve Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Büyüktaş, K. and Alagöz, T. and Kumova, Y.} }
APA Büyüktaş, K , Alagöz, T , Kumova, Y . (2005). Arazi Koşullarında Farklı Çimento Çeşitleri ile Üretilen Betonların Basınç Dayanımlarının ve Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi . Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 18 (3) , 365-376 .
MLA Büyüktaş, K , Alagöz, T , Kumova, Y . "Arazi Koşullarında Farklı Çimento Çeşitleri ile Üretilen Betonların Basınç Dayanımlarının ve Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi" . Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (2005 ): 365-376 <
Chicago Büyüktaş, K , Alagöz, T , Kumova, Y . "Arazi Koşullarında Farklı Çimento Çeşitleri ile Üretilen Betonların Basınç Dayanımlarının ve Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi". Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (2005 ): 365-376
RIS TY - JOUR T1 - Arazi Koşullarında Farklı Çimento Çeşitleri ile Üretilen Betonların Basınç Dayanımlarının ve Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi AU - K. Büyüktaş , T. Alagöz , Y. Kumova Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 365 EP - 376 VL - 18 IS - 3 SN - 1301-2215- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Arazi Koşullarında Farklı Çimento Çeşitleri ile Üretilen Betonların Basınç Dayanımlarının ve Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi %A K. Büyüktaş , T. Alagöz , Y. Kumova %T Arazi Koşullarında Farklı Çimento Çeşitleri ile Üretilen Betonların Basınç Dayanımlarının ve Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi %D 2005 %J Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1301-2215- %V 18 %N 3 %R %U
ISNAD Büyüktaş, K. , Alagöz, T. , Kumova, Y. . "Arazi Koşullarında Farklı Çimento Çeşitleri ile Üretilen Betonların Basınç Dayanımlarının ve Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi". Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 18 / 3 (Eylül 2005): 365-376 .
AMA Büyüktaş K , Alagöz T , Kumova Y . Arazi Koşullarında Farklı Çimento Çeşitleri ile Üretilen Betonların Basınç Dayanımlarının ve Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2005; 18(3): 365-376.
Vancouver Büyüktaş K , Alagöz T , Kumova Y . Arazi Koşullarında Farklı Çimento Çeşitleri ile Üretilen Betonların Basınç Dayanımlarının ve Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2005; 18(3): 365-376.
IEEE K. Büyüktaş , T. Alagöz ve Y. Kumova , "Arazi Koşullarında Farklı Çimento Çeşitleri ile Üretilen Betonların Basınç Dayanımlarının ve Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 18, sayı. 3, ss. 365-376, Eyl. 2005
Mediterranean Agricultural Sciences
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi

23.7b26.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Arazi Koşullarında Farklı Çimento Çeşitleri ile Üretilen Betonların Basınç Dayanımlarının ve Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi

K. BÜYÜKTAŞ, T. ALAGÖZ, Y. KUMOVA

BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA BAZI TEK YILLIK BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNİN İKİNCİ ÜRÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

S. ÇEÇEN, M. ÖTEN, C. ERDURMUŞ

Biga Koşullarında Yetiştirilen Farklı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Saptanması

Ş. TAYYAR

Türkiye’nin En İri Karpuzu Sürme Çeşidinin Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Azotlu Gübrelemenin Etkileri

A. OKTAY, İ. DORAN

Soğukta Nemli Katlama ve Tohum Kabuğunun Kuş Kirazı (Prunus avium L.) Tohumlarında Dormansinin Kırılması Üzerine Etkileri

M. ÇETİNBAŞ, F. KOYUNCU

Batı Akdeniz Sahil Kuşağında Sorgum (Sorghum bicolor L.) , Sudanotu (Sorghum sudanense Staph.) ve Mısırın (Zea mays L.) İkinci Ürün Olarak Değerlendirilmesi

S. ÇEÇEN, M. ÖTEN, C. ERDURMUŞ

FARKLI ÇİMENTO ÇEŞİTLERİ VE KARIŞIMLARI KULLANILARAK YAPILAN SULAMA KANALININ TAHRİBATLI YÖNTEMLE DAYANIMININ BELİRLENMESİ

K. BÜYÜKTAŞ, T. ALAGÖZ

PACLOBUTRAZOLUN LOLIUM PERENNE ‘OVATION’ VE CYNODON DACTYLON X CYNODON TRANSVAALENSIS ‘TIFWAY’ ÇİM ÇEŞİTLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

O.h. BAYSAL, O. KARAGÜZEL

Farklı Işık Kaynaklarının Altınbaşak (Solidago x hybrida ‘Tara’)’ da Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi

K. AYDINŞAKİR, H. ÖZKAN, Ö. KARAGÜZEL, A. S. KAYA

TÜRKİYE’DE KESME ÇİÇEK ÜRETİM VE İHRACAT YAPISI

Y. TAŞÇIOĞLU, C. SAYIN