AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE İNSAN

Öz Çok yönlü oluşuyla ve verdiği eserlerle, edebiyat tarihinde önemli bir yere sahip olan Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyat alanı yanında felsefe ve psikoloji alanında çalışan uzmanların da dikkatini çekmiştir. Eserleri psikolojik ve felsefi değerlendirmelerle incelenmiştir. Tanpınar şiir, hikaye, roman, deneme, inceleme-araştırma ve çeviri alanlarında olmak üzere geniş bir yazın yelpazesinde eserler vermiştir. Tanpınar’ın eserleri incelendiğinde, eserlerinde yer alan karakterlerin hem içsel dünyaları hem de bulundukları toplumsal ve siyasal bağlam içinde ele alındığı görülmektedir. Tanpınar, geçmişle bağı zayıflamış, yeni ile ilişkilenemeyen, kültürel ve manevi değerlerinde çatışma ve anlamsızlık duyguları yaşayan bireyin ruhsal ve toplumsal dünyasını tasvirlemiştir. Bireyin yaşadığı anlamsızlık duygusundan çıkmasının yolunu ise süreklilik hissini verecek ve geçmiş, gelecek ve şu an arasında bağ kurulmasını sağlayan mimari, kültürel öğeler ve toplumsallık olduğunu ifade etmiştir. Bu çalışmada Tanpınar’ın yaşamı ve insana bakış açısı, kadın ve aşk, erkek ve aşk kavramları üzerinden psikoloji penceresinden ele alınmaya çalışılmıştır. Tanpınar’ın eserlerindeki bireyin, ölüm düşüncesinin, yalnızlığının pençesinde parçalanma yaşadığı ve bulunduğu toplumsal ve kültürel çevrenin ikiliği içinde kendisinden ne beklenildiği konusunda belirsizlik içinde bocaladığı, yaşamına dair anlamı oluşturamadığı söylenebilir.

Kaynakça

Adler, A. ( 2011). Yaşamın anlam ve amacı. (Çev. Şipal, K.). İstanbul:Say.

Alangu, T.(2008). Ahmet Hamdi Tanpınar:Eserleri üzerine düşünceler.Uçman, A. ve İnci, H (Ed.). “Bir gül bu karanlıklarda” Tanpınar üzerine yazılar. s.147-160. İstanbul:3F

Alptekin, T. (2001). Ahmet Hamdi Tanpınar bir kültür bir insan. İstanbul:İletişim

Aral, V. (1992). İnsan ve mutlu yaşam yaşamın anlamı. İstanbul: Der.

Balcı, Y. (2009). Bir sanatkârın bilim adamı olarak portresi: Ahmet Hamdi Tanpınar. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4 (1-I), 5-28

Demiralp, O. (2001). Kutup noktası Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine eleştirel deneme. İstanbul:YKY

Dirin, İ.; Anar, T. ve Özdemir, Ş.(2004).Mücevherlerin sırrı.İstanbul:YKY

Enginün, İ ve Kerman, Z. (2007). Günlüklerin ışığında Tanpınar’la baş başa. İstanbul: Dergah

Frankl, V. E. (2012). İnsanın anlam arayışı. (Çev. Budak, S.). İstanbul: Okuyan Us.

Geçtan, E. (1984). İnsan olmak: varoluşun bireysel ve toplumsal anlamı. İstanbul: Adam.

Gündüz, O.(2002). Türkiye’nin batılılaşma serüveninde özgün bir portre:Ahmet Hamdi Tanpınar. U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3),13-28

Hilav, S. (2008). Tanpınar üzerine notlar. Uçman, A. ve İnci, H (Ed.). “Bir gül bu karanlıklarda” Tanpınar üzerine yazılar.s.187-200. İstanbul:3F

İnci, H. (2012a). Ahmet Hamdi Tanpınar Tanpınar zamanı son bakışlar. İstanbul:Kapı

İnci, H. (2012b). Dünyam Ahmet Hamdi Tanpınar. İstanbul: Küçükçekmece Belediyesi

İnci, H.(2014).Orpheus’un şarkısı Tanpınar’ın romanlarında aşk ve kadın. İstanbul:YKY

Kaplan, M. (1963). Tanpınar’ın şiir dünyası. İstanbul:Dergah

Kaplan, M.(2008). Saatleri ayarlama enstitüsü. Uçman, A. ve İnci, H (Ed.). “Bir gül bu karanlıklarda” Tanpınar üzerine yazılar. s.110-111. İstanbul:3F

Kantarcıoğlu, S. (2004). Ahmet Hamdi Tanpınar yapıbozumcu ve semiotik yaklaşımlar ışığında Tanpınar hikayesi. Ankara:Akçağ

Kırımlı, B. (2006). Bir “aşk” romanı: huzur veya “ben neyim ve bu hâl neyin nesi?.TÜBAR-XIX, 343-362

Moran, B. (1983). Türk romanına eleştirel bir bakış 1 Ahmet Mithat’tan A.H. Tanpınar’a.İstanbul:İletişim

Orakçı, C. (2003).Ahmet Hamdi Tanpınar. Ankara: Altenatif

Okay, O.(2010). Bir hülya adamının romanı Ahmet Hamdi Tanpınar. İstanbul:Dergah

Sarup, M. (2004). Post-yapısalcılık ve postmodernism (Çev.Güçlü, A).Ankara:Bilim ve Sanat

Şahin, İ. ve Okumuş, S. (2012).Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında zaman ve mekân bağlamında yabancılaşmanın tezahürleri. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 3(5), 108-120

Tanpınar, A. H. (1996). Yaşadığım gibi. İstanbul:Dergah

Tanyol, C.(2008). Ahmet Hamdi Tanpınar’a ve huzur romanına dair. Uçman, A. ve İnci, H (Ed.). “Bir gül bu karanlıklarda” Tanpınar üzerine yazılar.s.42-45. İstanbul:3F

Törenek, M. (2012). Başka hayatlar peşinde Tanpınar’ın romanları üzerine bir inceleme. İstanbul:Kitabevi

Uçman, A. ve İnci, H.(2008). “Bir gül bu karanlıklarda” Tanpınar üzerine yazılar. İstanbul:3F

Wong, P. T. P. (1999). Towards an integrative model of meaning-centered counselling and therapy. The International Forum for Logotherapy, 22(1), 47-55 . Yücel, T. (2008). Saatleri ayarlama enstitüsü. Uçman, A. ve İnci, H (Ed.). “Bir gül bu karanlıklarda” Tanpınar üzerine yazılar. s.110-111. İstanbul:3F

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mecmua861166, journal = {Mecmua}, issn = {2587-1811}, eissn = {2587-1811}, address = {}, publisher = {İbrahim Halil TUĞLUK}, year = {2021}, volume = {}, pages = {367 - 383}, doi = {10.32579/mecmua.861166}, title = {AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE İNSAN}, key = {cite}, author = {Parlak, Simel} }
APA Parlak, S . (2021). AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE İNSAN . Mecmua , (11) , 367-383 . DOI: 10.32579/mecmua.861166
MLA Parlak, S . "AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE İNSAN" . Mecmua (2021 ): 367-383 <
Chicago Parlak, S . "AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE İNSAN". Mecmua (2021 ): 367-383
RIS TY - JOUR T1 - AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE İNSAN AU - Simel Parlak Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.32579/mecmua.861166 DO - 10.32579/mecmua.861166 T2 - Mecmua JF - Journal JO - JOR SP - 367 EP - 383 VL - IS - 11 SN - 2587-1811-2587-1811 M3 - doi: 10.32579/mecmua.861166 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mecmua AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE İNSAN %A Simel Parlak %T AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE İNSAN %D 2021 %J Mecmua %P 2587-1811-2587-1811 %V %N 11 %R doi: 10.32579/mecmua.861166 %U 10.32579/mecmua.861166
ISNAD Parlak, Simel . "AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE İNSAN". Mecmua / 11 (Mart 2021): 367-383 .
AMA Parlak S . AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE İNSAN. Mecmua. 2021; (11): 367-383.
Vancouver Parlak S . AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE İNSAN. Mecmua. 2021; (11): 367-383.
IEEE S. Parlak , "AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ESERLERİNDE İNSAN", Mecmua, sayı. 11, ss. 367-383, Mar. 2021, doi:10.32579/mecmua.861166