Anxiety, Depression, Problem Solving and Stress Management in Patients with Ankylosing Spondylitis

Objective: This study aims to determine anxiety, depression, self-esteem, stress management and problem solving skills in ankylosing spondylitis (AS) patients compared to healthy subjects. Materials­and­Methods: The study involves 33 patients with AS according to the Modified New York Criteria and 31 healthy subjects as control group. A sociodemographic data form, the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), the Problem Solving Inventory (PSI) and the Coping Orientation to Problems Experienced (COPE) scale were used to evaluate participants Results: The mean ages of the patients and the control were 36.3±10.9 and 33.6±6.2 years respectively with no significant difference between the two groups (p>0.05). On the HADS scale, AS patients showed significantly higher anxiety and depression scores (p

Ankilozan Spondilit Hastalarında Anksiyete, Depresyon, Problem Çözme ve Stresle Başa Çıkma

Amaç: Bu çalışmada amacımız ankilozan spondilit (AS) hastalarında anksiyete, depresyon, benlik saygısı, problem çözme ve stresle başa çıkma yeteneklerini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Modifiye New York Kriterlerine göre AS tanısı konan 33 hasta ile 31 sağlıklı gönüllü alındı. Katılımcılara sosyo-demografik veri formu, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ), Problem Çözme Envanteri (PÇE) ve Başa Çıkma Tutumları Değerlendirme Ölçeği (BÇTDÖ) uygulandı. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları 36,3±10,9 olup kontrol grubunda 33,6±6,2 idi ve gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Gruplar HADÖ ölçeğine göre karşılaştırıldığında, AS hastalarında anksiyete ve depresyon skorları anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p

Kaynakça

Van der Linden S. Anklylosing spondylitis. In: Kelley N, Ruddy S, Haris E, Sledge C (Ed). Textbook of Rheumatology. WB Saunders Company, Philadelphia, 1997.

Martindale J, Smith J, Sutton CJ, Grennan D, Goodacre L, Goodacre JA. Disease and psychological status in ankylosing spondylitis. Rheumatology 2006; 45: 1288-93.

Lim HJ, Moon YI, Lee MS. Effects of home-based daily exercise therapy on joint mobility, daily activity, pain, and depression in patients with ankylosing spondylitis. Rheumatol Int 2005; 25: 225-9.

Calin A, Edmunds L, Kennedy LG. Fatigue in ankylosing spondylitis-why is it ignored? J Rheumatol 1993; 20: 991-5.

Eren İ, Şahin M, Cüre E, İnanlı İÇ, Tunç ŞE, Küçük A. Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability and Quality of Life in Ankylosing Spondylitis Patients. Archives of Neuropsychiatry 2007; 44: 1-9

Karkucak M, Özden G, Çapkın E, Tosun M, Alaca H, Barçak Ö. Ankilozan Spondilitte Anksiyete ve Depresyon Düzeyi, Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler. FÜ Sağlık Bilimler Tıp Derg 2010; 24: 13-9.

Barlow JH, Macey SJ, Struthers GR. Gender, depression, and ankylosing spondylitis. Arthritis Care Res 1993; 6: 45-51.

Baysal O, Durmuş B, Ersoy Y, Altay Z, Senel K, Nas K, et al. Relationship between psychological status and disease activity and quality of life in ankylosing spondylitis. Rheumatol Int 2011; 31: 795-800.

Hakkou J, Rostom S, Aissaoui N, Berrada KR, Abouqal R, Bahiri R, et al. Psychological status in Moroccan patients with ankylosing spondylitis and itsrelationships with disease parameters and quality of life. Clin Rheumatol 2011; 17: 424-8.

Folkman S. Personal control and stress and coping processes: a theoretical analysis. J Per Soc Psychol 1984; 46: 839-52.

Ostell A. Coping, problem solving and stress: a framework for intervention strategies. Br J Med Psychol 1991; 64: 11-24.

Ağargün MY, Beşiroğlu L, Kıran ÜK, Özer ÖA, Kara H. COPE (Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği): Psikometrik özellikler ilişkin bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6: 221-6.

Oğuzkan AF. Orta Dereceli Okullarda Öğretim: Amaç, İlke, Yöntem ve Teknikler, Emel Matbaacılık, Ankara, 1989, s. 19-21.

Sarısoy G, Durmuş D, Böke Ö, Cantürk C, Şahin AR. Ankilozan Spondilit Hastalarında Stresle Başa Çıkma Tutumları ve Beden İmgesi. Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 110-1.

Günther V, Mur E, Traweger C, Hawel R. Stress coping of patients with ankylosing spondylitis. J Psychosom Res 1994; 38: 419-7.

Garrett S, Jenkinson T, Kennedy LG, Whitelock H, Gaisford P, Calin A. A new approach to defining disease status in ankylosing spondylitis: The Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index. J Rheumatol 1994; 21: 2286-91.

Akkoc Y, Karatepe AG, Akar S, Kirazli Y, Akkoc N. A Turkish version of the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index: Reliability and validity. Rheumatol Int 2005; 25: 280-4.

Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand 1983; 67: 361-70.

Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 1997; 8: 280-7.

Çuhadaroğlu F. Adolesanlarda Benlik Saygısı. Uzmanlık Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1986.

Heppner PP and Peterson CH. The Development and İmplications of a personal problem solving inventory. Journal of Counseling Psychology 1982; 29: 66-75.

Sahin N, Sahin NH, Heppner P. Psychometric properties of the problem Solving Inventory in a group of Turkish universitys students. Cognit Ther Res 1993; 17: 379-96.

Carver CS, Scheier MF, Weintraub JK. Assessing coping strategies: A theoretically based approach J Pers Soc Psychol 1989; 56: 267– 83.

Önen F, Akar S, Birlik M, Sari I, Khan MA, Gurler O, et al. Prevalence of ankylosing spondylitis and related spondyloarthritides in an urban area of Izmir, Turkey. J Rheumatol 2008; 35: 305-9.

Rezvani A, Şeniz ÖK, Demir SE. "Assessment of Sexual Functions in Male Patients with Ankylosing Spondylitis Compared with Healthy Controls." J Rheumatol 2012; 27: 233-40.

Solmaz M, Binbay Z, Cidem M, Sağır S, Karacan İ. Ankilozan Spondilitli Hastalarda Aleksitimi ve Benlik Saygısı. Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 350-4.

Jang JH, Green CE, Assassi S, Reveille JD, Ward MM, Weisman MH, et al. Rheumatology 2011; 50: 2087-92.

Balat GU, Akman B. Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Lise öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2004; 14: 175-83.

D’Zurilla TJ. Problem-solving therapy: a social competence approach to clinical intervention. Springer Publishing, New York, 1986.

Heppner PP, Anderson WP. The relationship between problemsolving self-appraisal and psychological adjustment. Cognitive Therapy and Research 1985; 9: 415-27.

Özarslan Z, Fıstıkcı N, Keyvan A, Uğurad ZI, Saygılı S. Depresyon hastalarının stres ile başa çıkma stratejileri. Marmara Medical Journal 2013; 26; 130-5.

Karan A, Özcan E, Aydın R. Ankilozan spondilitli hastaları değerlendirmede kullanılan skalaların karşılaştırılması. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 1999; 2:18-22.

Kaynak Göster

Meandros Medical And Dental Journal
  • ISSN: 2149-9063
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2000

3.8b1.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

A Rare Seen Hemorrhage Disorder: Factor XI Deficiency Hemophilia C

Samet ÖZER, Nafia Özlem KAZANCI, ERGÜN SÖNMEZGÖZ, Şeyma ÜNÜVAR, NİHAT AKBULUT

Effectiveness of Various Irrigation Protocols in Removing Calcium Hydroxide from Root Canals

HAKAN GÖKTÜRK, İSMAİL ÖZKOÇAK, Fevzi BÜYÜKGEBİZ, OSMAN DEMİR

Retention and Deformation of CobaltChromium and High-Impact Polyamide Clasps

TOMURCUK ÖVÜL KÜMBÜLOĞLU, Yasemin KULAK-ÖZKAN, Tuğberk ARDA, Mutlu ÖZCAN

Mycophenolate Mofetil Induced Remission in Steroid-Refractory Autoimmune Hemolytic Anemia

EMİNE ÖZDEMİR, Yasemin Işık BALCI, Havva EVRENGÜL, Gülay SÖNMEZ, Tuğçe BOZKURT, Eda KARADAGLI, Aziz POLAT

Pseudothrombocytopenia in Case of Acute Viral Hepatitis A

Zafer BIÇAKCI

Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis and Cervical Adenitis Syndrome: Current Literature Review with a Case Report

Mahmut DEMİRTAŞ, Ahmet Onur ODABAŞI

Reasons for the Extraction of Primary Teeth in Primary School-age Children in Zonguldak, Turkey: A Retrospective Study

LEVENT DEMİRİZ, Ebru Hazar BODRUMLU

Diagnostic Value of Diffusion Weighted Imaging in Sacroiliitis

Yasemin DURUM POLAT, CAN ÇEVİKOL, Abdullah Utku ŞENOL, Emir Hüseyin NAVAEİ

Evaluation of Perceived Pain During the First Week of Rapid Maxillary Expansion Treatment

MİNE GEÇGELEN CESUR, ALEV AKSOY

The Association Between Dental Anxiety and Oral Health Related Quality of Life Among Individuals with Mild Intellectual Disability

SULTAN KELEŞ, FİLİZ ABACIGİL, FİLİZ ADANA, DUYGU YEŞİLFİDAN, PINAR OKYAY